Usunąć ten komentarz?

Test: PRZEMYSŁOWE

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
251
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
15 razy
Średnia ocena:
1,00 (1 ocena)
Średni wynik:
1%
Autor:
butterfly8921
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań PRZEMYSŁOWE

 1. Rudy darnioweok 1mZgłoś błąd
 2. Szczególnie intensywna ekspoatacja kopalń kruszcu za panowania Zygmunta I starego wiązała się zfaktem bicia własnych monetZgłoś błąd
 3. Huta miedzi w Legnicy mieści w sobie następujące wydziałyprodukcji kwasu siarkowego|metali szlachetnych, metali towarzyszących, wyro|metalurgiczny, elektrolitycznej rafinacji miedzi, |przygotowanie wsaduZgłoś błąd
 4. Legnica• wydzielanie metali szlachetnych • produkcja walc|5 wydziałów produkcyjnych: 1. przygotowanie wsadu|wydziały:  przygotowania wsadu  metalurgiczny  Zgłoś błąd
 5. Dwa rodzaje zjawisk w skorupie ziemskiej:• sejsmiczne => trzęsienia ziemi|• parasejsmiczne => z kopalniZgłoś błąd
 6. Przestrzeń w granicach której, przedsiębiorstwo górnicze uprawnione jest do wydobywania kopaliny ze złoża• Obszar górniczyZgłoś błąd
 7. Wstrząsy górnicze• częstotliwość drgań|• zasięg przestrzenny|• spadek liczby wstrząsówZgłoś błąd
 8. 46. Wartość przyspieszenia podłoża gruntowego:• Ledwoń|• CornellZgłoś błąd
 9. 47. Wibroizolacja bierna:• Zmniejsza drgania |=> podłoża gruntowego |=> konstrukcji wsporczejZgłoś błąd
 10. 48. Skuteczność wibroizolacji gamma - współczynnik tłumnienia drgań jak najmniej|n=(nm/nw)>3 nm-częstość drgan wzbudz, nw- własnychZgłoś błąd
 11. 50. Grupa klasyfikacyjna suwnicy• Intensywność jej wykorzystania w czasie eksploat|• NIE MUSI być zgodna z grupami klas poszczególnycZgłoś błąd
 12. 54. Maszyny niespokojne• IV kategorii dynamiczności:|-o mocy > od kilkuset kW |-silniki Diesla|- młoty|- strugarkiZgłoś błąd
 13. 55. Maszyny spokojneObrabiarki,Szlifierki, wiertarki|Pompy,Prasy śrubowe o budowie zwartej|Prasy hydrauliczne,Frezarki,tokarki|wentylatory klimatyczne,niewielkie maszyny elek|małe prasy mimośrodoweZgłoś błąd
 14. 56. Ile postaci drgań własnych mają drgania• JEDNĄ POSTAĆZgłoś błąd
 15. 57. Znaczenie praktyczne mają drgania:• Od 2 do 4Zgłoś błąd
 16. 86. Zabudowa powierzchniowa kopalni rudy miedzi składa się zz cześci szybowej i zakładu wzbogacania części odk|rudna – trzy zesp technol.: 1.Rozrdabialnia, 2.mły|3.odwadn i suszenie; nadszybie,zagęszczalnia,Zgłoś błąd
 17. 87. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w EUROKODACHmogą być zmieniane w Załącznikach KrajowychZgłoś błąd
 18. 88. Do oceny intensywności zjawisk sejsmicznych stosowane są następujące skale intensywności- M-Richtera|MM – Marcallego|-MSK – MiedwiediewaZgłoś błąd
 19. 90. Odkrycie współczesnych, dolnośląskich rud miedzi zawdzięczamyJan Wyżykowski, Józef ZwierzyckiZgłoś błąd
 20. 91. Ruda miedzi wydobyta na powierzchnię zawieraśrednio ok. 2% metalu|znaczne domieszki skały płonnejZgłoś błąd
 21. 92. Współczynnik aerodynamiczny Custala się na podstawie badań w naturze|opisuje rozkład ciśnienia na zewnątrz budowli|-ustala się na podstawie badań modelowychZgłoś błąd
 22. 93. Pierwsze wyroby z miedzi pojawiły się na ziemiach polskichokoło 2200 – 2000 lat p.n.eZgłoś błąd
 23. 94. Zjawiska górnicze występujące na terenie LGOM-u (legnicko-głogowski okręg miedziowy)zjawiska dynamiczneZgłoś błąd
 24. 95. Liczba Strouhalaokreśla częstotliwość powstawania siły aerodynamic|jest wielkości bezwymiarową|-(?) opisuje układ wirów Bernarda-KarmanaZgłoś błąd
 25. 96. Kwantyl rzędu 0,95prawdopodobieństwo przekroczenia jego wartości |obl. wynosi 5%Zgłoś błąd
 26. 97. Dolnośląskie złoża rudy miedzi pod względem zasobności:- 1. mejsce w Europie i 6. na świecieZgłoś błąd
 27. 98. Tłumienie drgań konstrukcji wywołanych obciążeniem wiatrem:-uzyskuje się obudowując ja dodatkowymi elementami|zaburzającymi regularność odrywania się wirów|-uzyskuje się po zastosowaniu wszystkiego rodzaju |przerywaczy|- uzyskuje się stosując tłumiki cierne lub udaroweZgłoś błąd
 28. 99. Przyjęty w projekcie okres czasu, w którym konstrukcja ma być uzytkowana zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem:-projektowy okres użytkowaniaZgłoś błąd
 29. 100. Załączniki krajowe Eurokodów zawierają modyfikacje treści poszczególnych Eurokodów wynikające z:- konieczności wyboru parametrów ustalonych |przez krajowe organizacje normalizacyjneZgłoś błąd
 30. 101. Eksploatowane w kopalniach związki miedzi, to:-azuryt i malachitZgłoś błąd
 31. 102. Wydobycie rud miedzi na Dolnym Śląsku wznowiono w latach trzydziestych XX wieku ze względu na:-przygotowania III Rzeszy do wojnyZgłoś błąd
 32. 103. Budynek posadowiono na terenie gdzie wystąpiło pełzanie. Długość budynku wynosi 15m. W środku zaprojektowano szczeline dylat 10cm. Ponadtwo dopuszczono rozwartość ww szczeliny o 3cm. Czy dla wysokości budynku 35m i promieniu krzywizny 30km powyższy warunek rozwartości będzie spełniony?dels1=H*L/RZgłoś błąd
 33. 104. Normy europejskie służą do projektowaniabudynków|konstrukcji budowlanych|konstrukcji inżynierskichZgłoś błąd
 34. 105. Eksploatacje złóż dolnośląskich po II wojnie rozpoczęto w roku-1950Zgłoś błąd
 35. 106. Nieregularna deformacja terenu powstająca nagle, z nieciągłym przebiegiem zmian to:- zapadliskoZgłoś błąd
 36. 107. Kiedy upadły manufaktury? -(w drugiej połowie XVII w.)Zgłoś błąd
 37. 108. Kiedy system wykazuje zdolność osiągania swego celu ogólnego?- (w warunkach konfliktów celów jego podsystemów –|wykorzystanie hierarchicznej struktury sterowania)Zgłoś błąd
 38. 109. Wada zabudowy rozproszonej -(stwarza mniejsze możliwości rozbudowy zakładu|oraz wprowadzenia zmian w technologii)Zgłoś błąd
 39. 110. Czym należy się kierować projektując zakład przemysłowy? -właściwe wykorzystanie terenu przem., |., racjonalna organizacja struktury produkcyjnej,|skrócenie, |bezkolizyjne rozmieszczenie dróg transportu|i zaopatrzenia wewnątrz zakładowegoZgłoś błąd
 40. 111. Co powstanie poprzez przemiał klinkieru cementowego z gipsem?-cement portlandzkiZgłoś błąd
 41. 28. Co powstanie po wypalaniu w piecu cementowym wapienia, wapienia marglistego, margla gliny czy iłołupka?klinkier cementowyZgłoś błąd
 42. 112. Klasyfikacja obiektów budowlanych w cementowni ze względu na ich formę konstrukcyjną -elem. o zabud. szkieletowej,|, obiekty halowe, zbiorniki, fundamenty, |inne o zabud. szkieletowej, obiekty specjalneZgłoś błąd
 43. 113. Co jest przyczyną korozji przewodów kotłowych? -tlenZgłoś błąd
 44. 114. Co to jest flotacja? -proc. oddzielenia minerałów miedzi od skały płonn|ej, odbywający się w maszynie flotacyjnej|– napowietrzanie zawiesiny drobno zmielonej rudy |tworzenie się piany zawierającej metale użyteczne,|odprowadzanie do zbiornika |odpadów skały płonnejZgłoś błąd
 45. 115. Co to jest proces konwertowania? -utlenianie siarczków, w efekcie czego uzyskuje |się miedź surową o zawartości 98,5%Zgłoś błąd
 46. 117. Jakie są założenia przy wyznaczaniu sił rozciągających w ławach fundamentowych na skutek rozpełzania? -równomierny rozkład naprężeń normalnych w gruncie|– wg teorii Winklera oraz wytworzenie się szczelin|dylatacyjnej na środku ławy- przyjmuje się|, że rozkład naprężeń stycznych pod fundamentem je|i zmienia znak po obu stronach szczelinyZgłoś błąd
 47. na obliczeniu takiej szerokości szczeliny dylatacyjnej, aby można było uniknąć zwarcia dylatacji u szczytu budynku i jego awarii na skutek spełzania gruntu. (Δs2=l*(HB/R2+0,5ε), gdzie: l-długość budynku, HB-wysokość budynku, R2-promień niecki wklęsłej „-„ , ε-spełzanie/rozpełzanie gruntu).Zgłoś błąd
 48. 120. Jaki jest ciężar pokrywy lodu? -850-910 [kg/m3], |ciężar pokrywy śnieżnej: 10-910 [kg/m3]Zgłoś błąd
 49. 121. Co powstaje z odsiarczania spalin w elektrowniach? -gips dwuwodny na podstawie metody mokrej wapienneZgłoś błąd
 50. 122. Od czego zależy ciąg komina? -od jego wysokości oraz różnicy temperatur między |gazami wychodzącymi z komina a powietrzem zewnętrzZgłoś błąd
 51. 123. Co było przyczyną katastrofy chłodni kominowej w Ferrybridge? -porywisty wiatr,|, brak górnego pierścienia stężającego|pojedyncze zbrojenie płaszczaZgłoś błąd
 52. 124. Ile ma metrów i gdzie sie znajduje najwyższa chłodnia kominowa w Polsce i na świecie? -w Polsce: w Łagiszy 133,2 m żelbetowa, |-na świecie: w Niederaussen 200 m żelbetowaZgłoś błąd
 53. 125. Metody wznoszenia zbiorników wieżowych? -tradycyjna,deskowania przestawne, deskowania śliz|, „lekki montaż”, „ciężki montaż”,|„ciężki montaż” z deskowaniem ślizgowymZgłoś błąd
 54. 126. Dla jakich stanów obciążenia oblicza się naprężenia pod fundamentami zbiorników? -zbiornik pusty i fundament odkopany |zbiornik pełny i fundament zasypanyZgłoś błąd
 55. 127. Kiedy oblicza się napór na lej wysypowy jak na płaskie dno komory? -gdy kąt pochylenia leja α<20°Zgłoś błąd
 56. 128. Jak projektuje się fundament pod młot metodą tradycyjną? -sprawdzić naprężenia pod fund. młota, |, amplitudę drgań fundamentu,|naprężenia pod kowadłem, |wyznaczyć amplitudę kowadłaZgłoś błąd
 57. 129. Jak policzyć prędkość spadania bijaka? v=(2U/B)^ ½ , gdzie B-ciężar bijaka, U-energia udeZgłoś błąd
 58. 130. Jakie obiekty rozpoznajesz na zdjęciu?chłodnia kominowa żelbetowa|komin przemysłowy|bloki energetycznechłodnia kominowa żelbetowa|komin przemysłowy|bloki energetyczneZgłoś błąd
 59. 130. Jakie obiekty rozpoznajesz na zdjęciu? skład klinkieru, skład surowca, komin |przemysłowy, galeria transportowaskład klinkieru, skład surowca, komin |przemysłowy, galeria transportowaZgłoś błąd
 60. 132. Co rozpoznajesz na zdjęciuwieża szybowa typu kozłowego, o kontr. Stalowejwieża szybowa typu kozłowego, o kontr. StalowejZgłoś błąd
 61. 133. Skrajne fazy cyklu istnienia systemu to:- powstawanie i złomowanieZgłoś błąd
 62. 134. Następujące czynniki wyróżniają elektrownię od innych zakładów przemysłowych-praca bez przerwy przez cały rok|-jeden podstawowy surowiec do produkcji (paliwo)Zgłoś błąd
 63. 135. Strefowanie w zakładzie przemysłowym polega na:- łączeniu wydziałów produkcyjnych, administracyj|pomocniczych i laboratoriów o jednakowym lub podob|procesie technologicznym, w grupy, podgrupy i wydz|- stworzeniu warunków przyszłej zabudowyZgłoś błąd
 64. 136. Centralny Okręg Przemysłowy COP był podzielony na następujące 3 rejony:- aprowizacyjny (lubelski), surowcowy (kielecki), |, przetwórczy (sandomierski) Zgłoś błąd
 65. 137. W przypadku zakładu przemysłowego, prawidłowe jest:-skracanie dróg transportowych|-skracanie dróg dojścia robotników do miejsca prac|-blokowanie budynkówZgłoś błąd
 66. 138. Jednostka wagi zwana grzywną to dzisiejsze -0,15 kgZgłoś błąd
 67. 139. Zakłady kuziennicze (kuźnice) budowano w pobliżu wód z powodu-wykorzystania w produkcji siły wody, jako jednej |z sił przyrodyZgłoś błąd
 68. 140. Zapotrzebowanie na wodę w metodzie mokrej produkcji cementu jest:o 25% większe niż w metodzie suchejZgłoś błąd
 69. 141. Para przegrzana stosowana w polskich elektrowniach cieplnych ma temperature:- powyżej 300*CZgłoś błąd
 70. 142. Dymarki to:-starodawne piece hutnicze z okolic Noew SłupliZgłoś błąd
 71. 143. W elektrowni parowej zachodzi przemiana energii chemicznej paliwa w energię elektryczną poprzez:-trzy fazy pośrednie |-kociół parowy, turbinę parową i prądnicęZgłoś błąd
 72. 144. Inwestor zastępczy zwykle NIE zajmuje się (Inwestor zastępczy zajmuje się organizowaniem, kierowaniem, nadzorem administracyjnym)- realizacją inwestycji|- projektowaniem inwestycjiZgłoś błąd
 73. 145. Które z wydarzeń miały miejsce (bądź uważa się, że miały miejsce) w czasach Mieszka I?- wyrzeczenie się handlu niewolnikami|-podój Wiślan i Pomorzan,|-zajęcie ŚląskaZgłoś błąd
 74. 146. Blok energetyczny Elektrowni Bełchatów – II będzie miał moc:- niewiele ponad 800 MW (833)Zgłoś błąd
 75. 147. Szczególnie intensywna ekspoatacja kopalń kruszcu za panowania Zygmunta I starego wiązała się z:-faktem bicia własnych monetZgłoś błąd
 76. 148. System wykazuje zdolność osiągania swego celu ogólnego w warunkach:-konfliktów celów jego podsystemów|(wykorzystanie hierarchicznej struktury sterowaniaZgłoś błąd
 77. 149. Ogół czynności związanych z realizacją inwestycji budowlanej to:-budowlany proces inwestycyjnyZgłoś błąd
 78. 150. Przemysł cementowy w Polsce w roku 2010 to: - 11 cementowni, 1 przemiałownia, 1 producent cementu glinowego- 17 pieców metody suchej i 5 pieców metody mokrejZgłoś błąd
 79. 151. Studium „o ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski” (1815 napisał:- Stanisław StaszicZgłoś błąd
 80. 152. Cement portlandzki czysty uzyskuje się poprzez przemiał w młynach cementu:-klinkieru cementowego z gipsemZgłoś błąd
 81. 153. Odsiarczanie spalin w elektrowniach jest źródłem:-gipsu budowlanegoZgłoś błąd
 82. 154. Fazą procesu inwestycyjnego NIE jest:- likwidacjaZgłoś błąd
 83. 155. Traktując zakład przemysłowy jako system wyróżniamy w nim zazwyczaj: (ze slajdu: -podsystemy: wydz produkcyjne, pomocnicze, usługowe; -zespoły: oddziały, kompleksy, linie prod; -podzespoły; -agregaty: zespoły urządzeń; -maszyny i urządzenia jednost; -skł.elementarne: urządzeń) -składniki elementarne, podsystemy i podzespoły|-podzespoły, agregaty, maszyny i urządzenia jednosZgłoś błąd
 84. 156. System jest zintegrowanym zbiorem struktur i procesów:-materialnych, energetycznych i informacyjnychZgłoś błąd
 85. 157. Działalność górnicza i hutnicza w Tatrach zanikła ostatecznie w wieku:-pod koniec XIX wiekuZgłoś błąd
 86. 158. Które z poniższych bogactw naturalnych występowały w X. wieku na ziemiach polskich? -ołów|-ruda żelaza|-złoto, srebro, miedź|(?) boksyt chyba nieZgłoś błąd
 87. 159. Pierwsze fabryki cementu były wyposażone w:- piece szybowe i młyny żarnoweZgłoś błąd
 88. 160. Wypał w piecu cementowym w wysokiej temp. takich surowców jak wapień, wapień marglisty, margiel, glina czy iłołupek daje:-klinkier cementowyZgłoś błąd
 89. 161. Piotr Michałowski był sławnym: (oprócz tego był: -analitykiem górnictwa -organizatorem warsztatów produkcji zbrojeniowej) -malarzem|-organizatorem warsztatów produkcji zbrojeniowejZgłoś błąd
 90. 162. Największa polska elektrownia opalana węglem brunatnym to:-BełchatówZgłoś błąd
 91. 163. Okres użytkowania środków trwałych jest:- większy niż 1 rokZgłoś błąd
 92. 164. Przyczyna katastrofy w Turowie:-korozja Płaszcza na h=40mZgłoś błąd
 93. 165. Kto chciał zindustrializować państwo polskie- Aleksander I PawłowiczZgłoś błąd
 94. 166. Produkcja cementu w Polsce w 1913roku wynosiła- 665 tys tonZgłoś błąd
 95. 167. Teren, na którym kopalnia może wydobywać złoże to: (Teren górniczy: jest to ogół nieruchomości lub ich części składowych, objętych granicami jednego lub kilku obszarów górniczych i zasięgami wpływów eksploatacji górniczej złóż na powierzchni, w tych obszarach (górniczych). Szkody górnicze: pod tym pojęciem rozumie się głównie deformacje terenu i zag- obszar górniczyZgłoś błąd
 96. 168. Na którym miejscu była Polska w produkcji cementu w 1939:- 1,5mln ton -> 9 miejsce na świecieZgłoś błąd
 97. 169. Kiedy upadły manufaktury?w drugiej połowie XVII w.)Zgłoś błąd
 98. 170. Czym należy się kierować projektując zakład przemysłowy? właściwe wykorzystanie terenu przem., |racjonalna organizacja struktury produkcyjnej|skrócenie, bezkolizyjne rozmieszczenie dróg transp|i zaopatrzenia wewnątrz zakładowegoZgłoś błąd
 99. 171. Co powstanie poprzez przemiał klinkieru cementowego z gipsem? (cement portlandzkiZgłoś błąd
 100. 172. Co to jest proces konwertowania? utlenianie siarczków, w efekcie czego uzyskuje się|miedź surową o zawartości 98,5%)Zgłoś błąd
 101. 173. Jakie występują problemy związane z wydobyciem rud miedzi w Polsce?tąpnięcia i odprężenia górotworu, |znaczna głębokość zalegania 800-1000 m, |warstwy gruntu zawodnione o znacznych grubościach,|wysoka temp. pierwotna skał rzędu 40°CZgłoś błąd
 102. 174. KGHM jako producent miedzi? KGHM jest największym producentem miedzi w Europie korzystającym z własnych zasobów górniczych, ósmym co do wielkości producentem miedzi na świecie oraz trzecim światowym producentem srebra. 1 w europie 8 na świecieZgłoś błąd
 103. Skale makrosejsmiczne do oceny intensywności zjawisk sejsmicznych? Mercallego, MM, Mercallego-Cancaniego, MCS, MSKZgłoś błąd
 104. 176. Nieregularne, nagłe deformacje terenu to?zapadliskaZgłoś błąd
 105. 177. Jakie są założenia przy wyznaczaniu sił rozciągających w ławach fundamentowych na skutek rozpełzania?równomierny rozkład naprężeń normalnych w gruncie |– wg teorii Winklera oraz wytworzenie się szczelin|- przyjmuje się, że rozkład naprężeń stycznych |pod fundamentem jest stały i zmienia znak |po obu stronach szczelinyZgłoś błąd
 106. 178. Zadanie obliczeniowe polegające na obliczeniu takiej szerokości szczeliny dylatacyjnej, aby można było uniknąć zwarcia dylatacji u szczytu budynku i jego awarii na skutek spełzania gruntu. (Δs2=l*(HB/R2+0,5ε), : l-długość budynku, HB-wysokość budynku|R2-promień niecki wklęsłej „-„ , ε-spełzanie/rozpeZgłoś błąd
 107. 180. Co rozpoznajesz na zdjęciu? wieża szybowa,wyciągowawieża szybowa,wyciągowaZgłoś błąd
 108. 182. Trzepotanie (zjawisko drgań wymuszonych konstrukcji - Znajdujących, się w śladzie aerodynamicznym inneZgłoś błąd
 109. 183. Zjawiska kształtujące obciążenie śniegiemerozja, akumulacja wtórna, wiatr,| zsunięcie,zwiększeni gętości,topnienie|akum pierwotna, przemioany fizyczne, redystrybucjaZgłoś błąd
 110. 184. sejsmografie Wooda – Andersonalog10(z amplitudy)Zgłoś błąd
 111. co jest na zdjęciuSilos homogenSilos homogenZgłoś błąd
 112. 5. Jan Turzogwarek|Przedstawiciel patrycjatu krakowskiego|Założył w Mogile hutę – manufakturęZgłoś błąd
 113. 6. SOPdorzecze: WisłyPilicyNidyZgłoś błąd
 114. 7. DYMARKApiec hutniczyZgłoś błąd
 115. 8. Rozkwit SOP - u: Staszic|Drucki - LubeckiZgłoś błąd
 116. 9. Staszic:ksiądz|filozof|geolog|geografZgłoś błąd
 117. 10. Ksawery Lubecki - Druckiksiążę|Polityk|Minister przych i skarbu|Twórca długofalowego planu industrializacjiZgłoś błąd
 118. 11. Małachowski:• malarzZgłoś błąd
 119. 123. Połącz w pary miejscowości i obiekty powiązane logicznie  Nietulisko => kombinat metalurgiczny  Samsonów => zakład wielkopiecowy, piec + wieża gichtociągowa  Sielpica => zakład metalurgiczny (żeliwne koło wodne)  Stara Kuźnia => kuźnia z miechami i młotem naciskowym, koło wodne  Zapora Brody => przepust kamienny  Szwarszowice => wiatrak typu holenderskiegoZgłoś błąd
 120. 13. Eugeniusz Kwiatkowski• Minister przemysłu i handluZgłoś błąd
 121. 14. COP obejmuje /• widły Sanu i Nysy/• Surowcowy => kielecki|• Aprowizacyjny => lubelski|• p. przetwórczego => sandomierski Zgłoś błąd
 122. Pierwsza forma produkcji• RzemiosłoZgłoś błąd
 123. 19. Cykl istnienia systemu• Sformułowanie potrzeby => złomowanie systemuZgłoś błąd
 124. 21. Inwestor zastępczy: • pełnomocnik inwestora|• organizowanie i kierowanie|• nadzór administracyjnyZgłoś błąd
 125. 22. Prawidłowości:• blokowanie|• skracanie dróg przepływu materiałów|• skracanie dróg dojścia robotnikówZgłoś błąd
 126. 23. Analiza lokacyjna• odległość terenu od surowca|• ulgi podatkowe|• odległość od szlaków komunikacyjnych|• zabezpieczenie terenu w mediaZgłoś błąd
 127. 24. Strefowanie: Łączenie wydziałów produkcyjnych, administracyjnych, pomocniczych o jednakowym lub podobnym procesie technologicznym wgrupy, podgrupy i wydziałyZgłoś błąd
 128. 25. Wskaźniki techniczno – ekonomiczne: • zabudowy|• wykorzystania terenu|• intensywności zabudowy • pasów zieleniZgłoś błąd
 129. 26. Monoblok:  kuźnia, działy tłoczenia, hartownia, prasownia  odlewnia z zakładami ceramiki budowlanej  zakłady przemysłu precyzyjnego i optycznego  przędzalnie, tkalnie  piekarnie z zakładami wyrobów cukierniczych • odlewanie • stacje kwasów • zespoły maszynowe|• kotłownie • elektrownie przemysłoweZgłoś błąd
 130. 27. Metoda mokra:• Inny rodzaj składnika => szlam Zgłoś błąd
 131. 29. Przemiana energii chemicznej paliwa w energię elektryczną:• trzy fazy pośrednieZgłoś błąd
 132. 31. Odbudowa elektrowni:• 1945-1949Zgłoś błąd
 133. 35. Wydobycie miedzi• jeszcze przed wynalezieniem pisma Zgłoś błąd
 134. 36. Miedź na terenach polskich:• Złota (k. Sandomierza)|• XVIII => Miedzianka Śląska, Miedziana Góra|• XVIII/XIX => Prusice (k. Złotoryi)Zgłoś błąd
 135. 37. Poszukiwanie złóż rudy miedzi• Jan Wyżykowski|• Józef ZwierzyckiZgłoś błąd
 136. Oblodzenie wrażliwe konstrukcjenieosłonięte konstr. kratownicowe|maszty z odciągami|linie napowietrzne|podwieszone syst. oświetlenia|napowietrzne syst. kablowe (l. energ i wyciągi nar|konstr. w parkach rozrywki|odkryte pomosty komunikacyjne|maszty flagowe i kominyZgłoś błąd
 137. Dyspersjastan rozdrobnienia, rozproszenie substancji w roztZgłoś błąd
 138. Sedymentacjaosadzanie się zawiesin na dnie zbiornika,Zgłoś błąd
 139. Emulsjarozproszona zawiesina cieczy w cieczyZgłoś błąd
 140. Ściekiwody zużyte w wyniku działalności życiowej i produZgłoś błąd
 141. Orientacyjne ilości ścieków: Jednostką miary jest m3/M*dgospodarstwa domowe 0,05 ÷ 0,25|zakłady przemysłowe 0,01 ÷ 0,02|zakłady użyteczności publicznej 0,03 ÷ 0,05Zgłoś błąd
 142. Rodzaje obiektów budowlanych w oczyszczalniach: -budowle inż: (osadniki, zb. wyrównawcze, komory aeracji, reakcji, mieszalniki,złoża biologiczne,komory fermentacji, neutralizatory, odtłuszczacze, piaskowniki, zbiorniki na gaz i inne) jeszcze -budynki (pompownie, wentylatornie,kompres; przewody i sieci przewodów, inne różne obiekty inż-piaskowniki- zatrzymanie cięższej zawiesiny miner|-osadniki- usuwanie zawiesin drogą sedymentacji |-KF- zachodzi w nich fermentacja metanowa |-WKF- przyspieszają fermentacjęZgłoś błąd
 143. Koncentrat, w zależności od zakładu górniczego, z którego pochodzi,zawiera od 18 do 28 % miedzi.Zgłoś błąd
 144. Cylpepsy(mielniki) elementy robocze młyna bębnowego |w kształcie walca lub stożka o zaokrąglonych krawęZgłoś błąd
 145. Otrzymana w procesie elektrorafinacji miedź katodowa zawiera, Miedź katodowa to arkusze rafinowanej miedzi o powierzchni około 1 m2 i grubości 20 mm.99,99% miedziZgłoś błąd
 146. Szlam anodowy jest surowcem wyjściowym do produkcjisrebra, złota oraz metali z grupy platynowcówZgłoś błąd
 147. Komu podlegają projektanci inwestycji obiektu przemysłowegogłównemu projektantowiZgłoś błąd
 148. Gdzie w Polsce jest największa elektrownia używająca węgiel kamiennyKozieniceZgłoś błąd
 149. Pytanie o blokowanie zakładów przemysłowych i które zdanie nieprawdziwe ZAWSZE wszystkie obiekty pod jednym dachem Zgłoś błąd
 150. elektrownia Bełchatów co jest prawdziwesprawność elektrofiltrów 99,3 % (jakoś tak)Zgłoś błąd
 151. Belka podsuwnicowa o rozpiętości 12m. Na niej suwnica o rozstawie kół 6m. Nacisk na jedno koło =1MN. Jaki jest maksymalny moment na belce? a-rozst kół dla a<0,5857l > x=a/4 > c=0,5l-x dla a> koło na środkuMmax= 2Pmaxc^2/lZgłoś błąd
 152. Do czego używa się Jet grouting najważniejsze zastosowania: -zabezp ścian wykopów palisadami w sąsiedztwie gł. wykopu, -uszczeln. zapór wodnych, ścian szczelin, -wykon. ekranów w podziemn. np garaży -wzmacnianie podłoża pod nasypy dorgowe, kolej,nawierzchnie lotniskowe - wzm. podł. istniejących fundamentów -wzm. fund. mostów nowych i istniejących- erozja|-wzm. i uszczeln. podłoża pod rurociągami |-zabezp. ścian|-podchwytyw, i naprawa fund obiektów zabytkowych|-formowania tymczas. obudowy tuneli|-stabilizacja zboczy i skarp, tarasów|-wykon. robót palowychZgłoś błąd
 153. Belki ciągłe obciążone dynamiczne oblicza się przyjmującmax do 5 przęseł|rzeczywista liczbaZgłoś błąd
 154. 2) dekrement tłumienia rośnie:  maleje nie wiemZgłoś błąd
 155. 5) metoda sucha mniejsze zużycie energii niż w mokrejZgłoś błąd
 156. 10) kowadło: 2 dynamiczne stopnie swobodyZgłoś błąd
 157. dym z chłodni i komina zasadniczo rózni się składem chemicznymZgłoś błąd
 158. zdjęcie- poukładać w kolejności zbiornik homogenizacyjny, piece obrotowe|zbiornik na cement(jak już to skład klinkieru wg m|w młynowni otrzymuje się cement), młynownia Zgłoś błąd
 159. 19) Cornell, Ledwoń wyznaczanie wartości przyspieszenia podłoża gruntoZgłoś błąd
 160. 26) równanie La’grange’a dla zbiorników wieżowychZgłoś błąd
 161. zjawiska kształtujące obciążenie śniegiemakumulacja pierwotna, przem, redystryb|chyba wszystko wogóleakumulacja pierwotna, przem, redystryb|chyba wszystko wogóleZgłoś błąd
 162. Długość budynku wynosi 15m. W środku zaprojektowano szczelinę dylatacyjną 10cm. Ponadto dopuszczono rozwartość ww szczeliny o 3cm. Czy dla wysokości budynku 35m i promieniu krzywizny 30km powyższy warunek rozwartości będzie spełniony? Istotnym problemem jest, w tym przypadku, odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie dylatacji. Rozstaw dylatacji powinien mieścić się w granicach 15 ÷ 20 m , a ich szerokość powinna wynosić s min =0,04÷0,05 m, lecz nie wiecej niż 0,30 m) ∆S1 = H * L/R=0,0175m Zgłoś błąd
 163. Kiedy system wykazuje zdolność osiągania swego celu ogólnego?-w warunkach konfliktów celów jego podsystemów|Wykorzystanie hierarchicznej struktury sterowaniaZgłoś błąd
 164. Proces projektowania zakładu przemysłowego jest jedną z najbardziej złożonych dziedzin- projektowani technicznegoZgłoś błąd
 165. 125. Nie jest prawdą że Centralny Okręg Przemysłowy (COP) był:zamieszkany przez ponad 10 mln ludnościZgłoś błąd
 166. Przemysł fabryczny zaczął wykorzystywać :-Prace maszyn, nowe i doskonalsze procesy technoloZgłoś błąd
 167. 128. Twórcą długofalowego planu industrializacyjnego Królestwa Polskiego, popierającym m.in. rozwój górnictwa i hutnictwa oraz procesy rozwoju handlu był:-Franciszek Xawery Dr ucki-L ubeckiZgłoś błąd
 168. Najstarszy na ziemiach polskich młyn papierniczy powstał w 1420 roku w Legnicy; - FałszZgłoś błąd
 169. W zależności od charakteru oddziaływań i właściwości konstrukcji oraz rozpatrywanego stanu granicznego, mają zastosowanie następujące rodzaje analizy a) Nieliniowa analiza statyczna|b) Obliczenia wspomagane badaniami|c) Analiza dynamiczna|d) Liniowa analiza statycznaZgłoś błąd
 170. Czym w obliczeniach komina można zastąpić wiatr oddziaływania sejsmiczneZgłoś błąd
 171. Gdzie działają wiry- za konstrukcjąZgłoś błąd
 172. Współczynnik 1,3- dla opróżniania cylindrycznegoZgłoś błąd
 173. łopotanie - mosty wiszace, (jeden st swobody)w konstrukcji o małej sztywności skrętnej, Zgłoś błąd
 174. Które miejsce w produkcji cementu w 1913:5Zgłoś błąd
 175. 177. Jakie złoża w Polsce w XXw:-9mln tonZgłoś błąd
 176. Obliczyć wartość pH gdy stężenie było równe 0,000016Zgłoś błąd
 177. 183. Strefy w niecce osiadania-strefa niebezpieczna B-C- budynki stężone niezagr|-groźna A-B- rozpełzanie gruntu«> rozerwanie budyn|-niebezpieczna- ściskanie ->uszkodzenie górnych krZgłoś błąd
 178. 186. Eksploatacje złóż dolnośląskich po II wojnie rozpoczęto w roku? 1950Zgłoś błąd
 179. 188. Wyróżniamy 2 fazy podejmowania decyzji w zakresie lokalizacji:lokalizacja ogólna(wybór dokonuje inwestor)|i szczegółowa (ważny czynnik: szkodliwość dla środZgłoś błąd
 180. 189. Gdzie uruchomiono pierwszą fabrykę cementu na ziemiach polskich? w Grodźcu k. Będzina1857r.Zgłoś błąd
 181. 190. Jaką metodę stosowano w piecach obrotowych? ? mokrą 1911r. wydajność 150 ton klinkieruZgłoś błąd
 182. 191. Ożywienie w przemyśle cementowym w XIX w. wynikało z: : chwilowej koniunktury|(rozbudowa przemysłu + miast Warszawa i Łódź)Zgłoś błąd
 183. 192. Przed wybuchem I wojny na terenie zaboru austriackiego istniały 4 cementownie: Szczakowa”, „Bonarka”, „Goleszów”, „Górka”Zgłoś błąd
 184. 193. W 3 zaborach w roku 1914 istniało: 16 czynnych cementowni, 2 nieczynne, 1 w budowie(7Zgłoś błąd
 185. 194. Jaki był najwyższy poziom eksportu cementu? 1927r 150 tys tonZgłoś błąd
 186. 196. Jakie dodatki dodaje się do produkcji cementu? żużel, popiółZgłoś błąd
 187. Co wykorzystujemy do korekcji składu surowcowego przy produkcji cementu? łupek, pucolany, surowce żelazonośne, piasekZgłoś błąd
 188. 198. Operacja prowadząca do końcowego produktu to?mielenie w młynach kulowychZgłoś błąd
 189. 200. Zasadniczy obiekt magazynowy cementowni to: skład surowcaZgłoś błąd
 190. 201. W cementowni produkującej cement metodą mokrą jednym z zasadniczych obiektów jestBateria zbiorników na szlam tzw. zbiorniki korekcy| (=7m. wieniec z betonu,stalowy lej)Zgłoś błąd
 191. Jakie wymiary powinno mieć kruszywo pokruszone w kruszarkach przed podaniem do zasobników?0,03 mZgłoś błąd
 192. Co przy czyniło się do powstania rezerwy w polskim systemie elektroenergetycznym? obniżenie zapotrzebowania na moc i energię |przy wzroście mocy elektrowni + utrzymywanie |starych urządzeńZgłoś błąd
 193. Zasadniczym elementem przenoszącym siły poziome i ob. pionowych w konstrukcji budynku głównego elektrowni jest: konstrukcja nośna kotłaZgłoś błąd
 194. Postęp w technologii budowy i montażu kotłów odniosły, szczelne ściany” - fabryczne orurowanie kotłaZgłoś błąd
 195. 206. Transport wewnętrzny w elektrowniach: tory kolejowe na początku i końcu haliZgłoś błąd
 196. 207. Obecnie stosuje się młyny (podział ze względu na zasady działania): szybkobieżne, średniobieżne, wolnobieżne, nieruchoZgłoś błąd
 197. 208. Kondensatory służą do: skraplania pary wylotowej z turbinyZgłoś błąd
 198. 209. Transformator: przetwarza en. elektryczną o danych parametrach na en. o innych parametrach(podział transformatorów: powietrzne, olejowe)Zgłoś błąd
 199. 210. Do czego służy rdzeń transformatora? przewodzenia strumienia magnetycznegoZgłoś błąd
 200. 211. Film - Odsiarczanie: Odsiarczanie polega na absorpcji siarki przez tlenek wapnia. Sorbent po wprowadzeniu do komoru paleniskowej ulega dekarbonizacji. Ważnym czynnikiem jest temp. rejonu do którego wprowadza się sorbent. Sucha -odsiarczanie w 2 etapach: sorbent wiąże z SO2, w skruberze spaliny zraszane są wodą i tworzą się nowe powierzchnie dla wiązania z SO2. Mokra wapienna: przemywanie spalin wodną zawiesiną wapna palonego lub mączki kamienia wapiennego w wieży Efekt: uwodniony gipsZgłoś błąd
 201. Efekt: uwodniony gipsWilkowie „Lena”Zgłoś błąd
 202. 213. Znaczne pokłady miedzy w Sieroszowicach: : 1957 - obszar 176km2, zawartość miedzi1.48% |(10% zasobów na świecie)Zgłoś błąd
 203. 214. Do urabiania rudy KGHM stosuje:technikę strzałkową (przy użyciu mat. wybuchowych)|powstają puste komory i filary między nimi Zgłoś błąd
 204. 215. Tąpanie: zagrożenie związane z dynamicznymi przejawami ciśnZgłoś błąd
 205. 216. Czynniki sprzyjające tąpaniuwysokie parametry wytrzymałościowe skał |duże zaangażowanie tektoniczne złoża (def. nieci.)|duża głębokość zaleganiaZgłoś błąd
 206. 217. Koncentrat zawiera:18-28% miedziZgłoś błąd
 207. 218. Technologie przeróbki miedzi: : kruszenie, mielenie, klasyfikacja, flotacja, |zagęszczenie, filtracja, suszenieZgłoś błąd
 208. 219. Domielanie w: młynach bębnowych (mielniki: kule i cylepsy (<40mZgłoś błąd
 209. W procesie topienia koncentratów w piecu zawiesinowym w hucie Głogów II:: koncentrat przerabiany jest na miedź konwertorow|blister) w procesie jednostadialnymZgłoś błąd
 210. 222. W hutach korozję mogą wywołać: związki siarki, wysokie temp., wybuchy gazów,|rozprysk płynnego metalu, zakwaszone ściekiZgłoś błąd
 211. 224. Pierwsze porozumienie miedziowe zawarto w roku: 1887Zgłoś błąd
 212. 226. Główne deformacje terenu spowodowane działalnością wydobywczą człowieka to:niecka wyrobiskowa, zapadlisko, usuwisko(kliważ)Zgłoś błąd
 213. 227. Średnia prędkość tworzenia się niecki: 0,5m/rokZgłoś błąd
 214. 228. W skład oczyszczalni ścieków nie wchodzą obiekty – stacje filtrów pośpiesznychZgłoś błąd
 215. 229. Największa kopalnia odkrywkowa: Kopalnia miedzi CHUQICAMATA (Chile). Średnica: 4,5 km,  Głębokość: 900 m,| Właściciel: Codelco,  Czynne wyrobisko.Zgłoś błąd
 216. 230. Elektrownia w Bełchatowie:  Roczna produkcja energii – 28 mln kWh (20% - produkcji krajowej, 2% elektrownie wodne, 57,3% elektrownie węgla kamiennego, 5,3% elektrownie przemysłowe)  Energia cieplna → energia mechaniczna → energia elektryczna,  Powietrze, woda, węgiel → energia elektryczna (-spaliny (pył, SO2, Nox, odpady), -popiół, ścieki) Średnia skuteczność odpylania spalin: 99,6%,| Średnia skuteczność odsiarczania: 92,97%,| Redukcja emisji SO2: 50%,| Redukcja emisji Nox: 40%.Zgłoś błąd
 217. 231. Kopalnia Highland Valley (Kanada)głębokość – 750 m.Zgłoś błąd
 218. 235. Największa w Polsce elektrownia na węgiel brunatny: Bełchatów (4430MW).Zgłoś błąd
 219. 236. Dopasować budynki do funkcji: WKF – przyspieszanie fermentacji w wyniku podgrzewania, piaskownik – zatrzymanie cięższej zawiesiny mineralnej, komora fermentacyjna – przeróbka osadów ściekowych i oczyszczania ścieków przemysłowych o bardzo dużym stężeniu substancji organicznych,osadnik – usuwanie zawiesin drogą sedymentacjiZgłoś błąd
 220. 237. Komory napowietrzające (aeracji) oczyszczanie ścieków na drodze procesów będących |wynikiem „natleniania”.Zgłoś błąd
 221. 240. Największa w Polsce elektrownia opalana węglem kamiennym: Połaniec (1800MW).Zgłoś błąd
 222. 241. Elektrownia Turów: węgiel brunatny,| produkcja krajowa energii – 7%,| Położona jest u styku trzech granic Polski, CzecZgłoś błąd
 223. 242. Zespół elektrowni Dolna Odra:  W skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wchodzą: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin, Produkcja krajowa – ok. 5%,Zgłoś błąd
 224. 243. Elektrownia Opole:  główne wyposażenie technologiczne bloków: kocioł parowy, turbozespół z turbiną, generator, węgiel kamienny,Zgłoś błąd
 225. 246. Dopasuj do schematów statycznych: 1- μ≈2,0; 1a- μ≈1,7; 1b- μ≈1,5; 1c- μ≈1,0 1- μ≈2,0; 1a- μ≈1,7; 1b- μ≈1,5; 1c- μ≈1,0 Zgłoś błąd
 226. 247. Worek wysuszonego koncentratu z kopalni w Highland Valley (Kanada): – zostaje wraz z innymi wysłany drogą morską do kr|– jest wart na rynku ok. 30000$Zgłoś błąd
 227. 248. Wskaźnikiem techniczno-ekonomicznym planu zagospodarowania terenu nie jest: -wskaźnik intensywności transportuZgłoś błąd
 228. AWARIA Chłodnia Kelvin – GB – pionowe pęknięcia płaszczy przez: brak górnego wieńca, pojedyncze zbrojenie powłok .oraz nadmierne osiadanie podłożaZgłoś błąd
 229. AWARIA Chłodnia Ayershire – GB – zawalenie się płaszcza przez wady wykonawcze, im perfekcje geometryczne (odchyłki powyżej 60 m),Zgłoś błąd
 230. AWARIA Chłodnia Fiddlers Ferry – GB – zawalenie się płaszcza przez degradację betonu, zbyt małe zbrojenie równoleżnikowe, silny wiatr,Zgłoś błąd
 231. AWARIA Chłodnia Milano – IT – zawalenie się płaszcza przez degradację betonu i korozję zbrojenia, i korozję zbrojenia,Zgłoś błąd
 232. AWARIA Chłodnia Pon-sur-Sambre – Francja – nadmierne odkształcenia powłoki, pęknięcia ukośne i pionowe i ukośne przez niedostateczne zbrojenie i zbyt mała (10 cm) grubość płaszcza, degradacja bZgłoś błąd
 233. AWARIA Chłodnia Buchain – FR – Zawalenie się płaszcza powyżej 30 m wysokości przez niedostateczne zbrojenie, zbyt mała grubość płaszcza (10 cm) , degradacja betonu.Zgłoś błąd
 234. Zasada zesztywnienia, obowiązująca w niektórych programach typu CAD, oznacza, że: -- warunek konieczny i wystarczający do równowagi ciała sztywnego jest tylko warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do równowagi ciała odkształconego (to na 100% ma być) - przekazywanie obciążeń jest niezależne od efektów kinematycznych np. ugięć (tego pewna nie jestem) - istnieje tożsamość równowagi ciał odkształcalny|pod działaniem pewnych układów sił (tego też nie jZgłoś błąd
 235. Najwyższy komin w Polsce zbudowano w:Elektrownia Jaworzno (306m , rok budowy 1977)Zgłoś błąd
 236. 252. Najkorzystniejszy kształt zbiornika ścieków, posadowionego na terenie szkód górniczych to:- odwrócony stożek ściętyZgłoś błąd
 237. . Fizyczny impuls jest tożsamy z:-pędem masyZgłoś błąd
 238. W przypadku wiatru okres uśredniania dotyczypomiarów prędkościZgłoś błąd
 239. Połącz we w właściwe pary wzory na załączonym rysunku: 3- drgania wymuszone przy tłumieniu wiskotycznym, liniowym (jest „h”, współczynnik tłumienia wiskotycznego) 4-drgania liniowe nietłumione wymuszone siłą harmoniczną (bo m.in. nie ma „c”) 5-drgania swobodne tłumione nieliniowe (jest „c”) 1-drgania swobodne, nietłumione, liniowe ( nie ma |2-drgania swobodne tłumione liniowe (jest „c”)1-drgania swobodne, nietłumione, liniowe ( nie ma |2-drgania swobodne tłumione liniowe (jest „c”)Zgłoś błąd
 240. Używając potocznego określenia: „dym” , wychodzący z komina przemysłowego i z chłodni kominowej para wodna (?)Zgłoś błąd
 241. . Jakie obiekty rozpoznajesz na zdjęciu-wieża wyciągowa|-galeria transportowa|-szlamator|-hala flotacji-wieża wyciągowa|-galeria transportowa|-szlamator|-hala flotacjiZgłoś błąd
 242. . Kalcynatorem nazywamy:- dodatkową komorę spalania, instalowaną przed wałczkiem pieca, a za wymiennikiem cyklonowym - dodatkową komora spalania, występująca w nowoczesnych instalacjach piecowych metody suchej - dodatkową komorę spalania „zużywającą” do 60%|w instalacji piecowejZgłoś błąd
 243. 260. Rozpoznaj co przedstawiaja zdjęciemłyn cementumłyn cementuZgłoś błąd
 244. Rozpoznaj co przedstawiaja zdjęciekocioł wiszący dwuciągowykocioł wiszący dwuciągowyZgłoś błąd
 245. Rozpoznaj co przedstawiaja zdjęcieturbozespół (turbina parowa + generator elektrycznturbozespół (turbina parowa + generator elektrycznZgłoś błąd
 246. co przedstawia zdjęcieSkład klinkieruSkład klinkieruZgłoś błąd
 247. co przedstawia zdjęcieskład węgla (w cementowni) skład węgla (w cementowni) Zgłoś błąd
 248. co przedstawia zdjęciepiece obrotowepiece obrotoweZgłoś błąd
 249. co przedstawia zdjęciepiece obrotowepiece obrotoweZgłoś błąd
 250. co przedstawia zdjęcieELEKTROWNIA: komin przemysłowy żelbetowy, galeria |przemysłowa, chłodnia, żuraw, bloki energetyczne ELEKTROWNIA: komin przemysłowy żelbetowy, galeria |przemysłowa, chłodnia, żuraw, bloki energetyczne Zgłoś błąd
 251. co przedstawia zdjęcieKOPALNIA MIEDZI: wieże szybowe, galeria transportKOPALNIA MIEDZI: wieże szybowe, galeria transportZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.