Usunąć ten komentarz?

Test: Przemysłowe

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
114
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
120 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
78%
Autor:
gembson
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Przemysłowe

 1. 1. Zabudowa powierzchniowa kopalni rudy miedzi składa się z:części szybowej i zakładu wzbogacania rudyZgłoś błąd
 2. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w EUROKODACH:mogą być zmieniane w Załącznikach KrajowychZgłoś błąd
 3. 3. Do oceny intensywności zjawisk sejsmicznych stosowane są następujące skale intensywności: M-Richtera|MM – Marcallego|MSK – Miedwiediewa|MSKZgłoś błąd
 4. 4. Podstawy projektowania konstrukcji znajdziesz w pakiecie EUROKODów o numerze:EN 1990Zgłoś błąd
 5. Odkrycie współczesnych, dolnośląskich rud miedzi zawdzięczamy:Józefowi Zwierzeckiemu i Janowi WyżkowksiemuZgłoś błąd
 6. Ruda miedzi wydobyta na powierzchnię zawiera:średnio ok. 2% metalu|średnio ok. 0,2%metalu|znaczne domieszki skały płonnejZgłoś błąd
 7. Współczynnik aerodynamiczny Custala się na podstawie badań w naturze,|opisuje rozkład ciśnienia na zewnątrz budowli|ustala się na podstawie badań modelowychZgłoś błąd
 8. Pierwsze wyroby z miedzi pojawiły się na ziemiach polskich: około 2200 – 2000 lat p.n.eZgłoś błąd
 9. Zjawiska górnicze dominujące na terenie LGOM-u:zjawiska dynamiczneZgłoś błąd
 10. Liczba Strouhalaokreśla częstotliwość powstawania siły aerodynamic|jest wielkości bezwymiarowąZgłoś błąd
 11. Kwantyl rzędu 0,95 jakiegoś obciążeia oznacza:prazekroczenie jego wart. chara.wynosi 5%Zgłoś błąd
 12. Huta miedzi w Legnicy mieści w sobie następujące wydziałyprodukcji kwasu siarkowego|metali szlachetnych, metali towarzyszących, wyrobó|metalurgiczny, elektrolitycznej rafinacji miedzi, |przygotowanie wsaduZgłoś błąd
 13. Dolnośląskie złoża rudy miedzi pod względem zasobności:1. mejsce w Europie i 6. na świecieZgłoś błąd
 14. Tłumienie drgań konstrukcji wywołanych obciążeniem wiatrem:uzyskuje się obudowując ja dodatkowymi elementami |uzyskuje się po zastosowaniu wszlekiego rodzaju p|uzyskuje się stosując tłumiki cierne lub udaroweZgłoś błąd
 15. Przyjęty w projekcie okres czasu, w którym konstrukcja ma być uzytkowana zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem:projektowego okresu użytkowaniaZgłoś błąd
 16. W wieku XVIII podjęto szeroko zakrojone roboty górnicze (pozyskanie rud miedzi) wMiedzianej Górze k. Kielc|Miedzance Śląskiej (Sudety)|Prusicach k. ZłotoryiZgłoś błąd
 17. Załączniki krajowe Eurokodów zawierają modyfikacje treści poszczególnych Eurokodów wynikające z:konieczności wyboru parametrów ustalonych przez krZgłoś błąd
 18. Eksploatowane w kopalniach związki miedzi, to:azuryt i malachitZgłoś błąd
 19. Wydobycie rud miedzi na Dolnym Śląsku wznowiono w latach trzydziestych XX wieku ze względu naprzygotowania III Rzeszy do wojnyZgłoś błąd
 20. Budynek posadowiono na terenie gdzie wystąpiło pełzanie. Długość budynku wynosi 15m. W środku zaprojektowano szczeline dylat 10cm. Ponadtwo dopuszczono rozwartość ww szczeliny o 3cm. Czy dla wysokości budynku 35m i promieniu krzywizny 30km powyższy warunek rozwartości będzie spełniony? H*L/RZgłoś błąd
 21. Normy europejskie, popularnie zwane EUROKODAMI, to zbiór zunifikowanych norm, służacych do projektowania:budynków|konstrukcji budowlanych|konstrukcji inżynierskichZgłoś błąd
 22. Eksploatacje złóż dolnośląskich po II wojnie rozpoczęto w roku:1950Zgłoś błąd
 23. Wydobycie rud miedzi na Dolnym Śląsku wznowiono w latach trzydziestych XX wieku ze względu na:przygotowania III Rzeszy do wojnyZgłoś błąd
 24. Nieregularna deformacja terenu powstająca nagle, z nieciągłym przebiegiem zmian tozapadliskoZgłoś błąd
 25. Kiedy upadły manufaktury? (w drugiej połowie XVII w.)Zgłoś błąd
 26. System wykazuje zdolność osiągnięcia swego celu ogólnego w warunkach:konfliktów celów jego podsystemów hierrchiaZgłoś błąd
 27. Wada zabudowy rozproszonej (stwarza mniejsze możliwości rozbudowy zakładu oraZgłoś błąd
 28. Czym należy się kierować projektując zakład przemysłowy? właściwe wykorzystanie terenu przem., racjonalna o|skrócenie, bezkolizyjne rozmieszczenie dróg transpZgłoś błąd
 29. 28. Co powstanie po wypalaniu w piecu cementowym wapienia, wapienia marglistego, margla gliny czy iłołupka? klinkier cementowyZgłoś błąd
 30. Co powstanie poprzez przemiał klinkieru cementowego z gipsem? cement portlandzkiZgłoś błąd
 31. Klasyfikacja obiektów budowlanych w cementowni ze względu na ich formę konstrukcyjną?elem. o zabud. szkieletowej, obiekty halowe, zbiorZgłoś błąd
 32. Co jest przyczyną korozji przewodów kotłowych? tlenZgłoś błąd
 33. Co to jest flotacja? proces oddzielenia minerałów miedzi od skały płonnZgłoś błąd
 34. Co to jest proces konwertowania? -utlenianie siarczków, w efekcie czego uzyskuje siZgłoś błąd
 35. Jakie występują problemy związane z wydobyciem rud miedzi w Polsce? -tąpnięcia i odprężenia górotworu, znaczna głębokoZgłoś błąd
 36. 35. Jakie są założenia przy wyznaczaniu sił rozciągających w ławach fundamentowych na skutek rozpełzania? -równomierny rozkład naprężeń normalnych w gruncieZgłoś błąd
 37. Zadanie obliczeniowe polegające na obliczeniu takiej szerokości szczeliny dylatacyjnej, aby można było uniknąć zwarcia dylatacji u szczytu budynku i jego awarii na skutek spełzania gruntu. (Δs2=l*(HB/R2+0,5ε), gdzie: l-długość budynku, HB-Zgłoś błąd
 38. Odśnieżanie dachów: -nie należy dokonywać – konstrukcja dachu musi byćZgłoś błąd
 39. Jaki jest ciężar pokrywy lodu? -850-910 [kg/m3], ciężar pokrywy śnieżnej: 10-910 Zgłoś błąd
 40. Co powstaje z odsiarczania spalin w elektrowniach? gips dwuwodny na podstawie metody mokrej wapiennejZgłoś błąd
 41. Od czego zależy ciąg komina? od jego wysokości oraz różnicy temperatur między gZgłoś błąd
 42. Co było przyczyną katastrofy chłodni kominowej w Ferrybridge? porywisty wiatr, brak górnego pierścienia stężającZgłoś błąd
 43. Ile ma metrów i gdzie sie znajduje najwyższa chłodnia kominowa w Polsce i na świecie? w Polsce: w Łagiszy 133,2 m żelbetowa, |na świecie: w Niederaussen 200 m żelbetowaZgłoś błąd
 44. Metody wznoszenia zbiorników wieżowych? tradycyjna, deskowania przestawne, deskowania ślizZgłoś błąd
 45. Dla jakich stanów obciążenia oblicza się naprężenia pod fundamentami zbiorników?zbiornik pusty i fundament odkopany oraz zbiornik Zgłoś błąd
 46. Kiedy oblicza się napór na lej wysypowy jak na płaskie dno komory? gdy kąt pochylenia leja α<20° - tak jest napisane Zgłoś błąd
 47. Jak projektuje się fundament pod młot metodą tradycyjną? sprawdzić naprężenia pod fund. młota, amplitudę drZgłoś błąd
 48. Jak policzyć prędkość spadania bijaka? v=(2U/B)^ ½ , gdzie B-ciężar bijaka, U-energia udeZgłoś błąd
 49. Skrajne fazy cyklu istnienia systemu to:powstawanie i złomowanieZgłoś błąd
 50. Następujące czynniki wyróżniają elektrownię od innych zakładów przemysłowych:jeden podstawowy surowiec do produkcji (paliwo)|praca bez przerwy przez cały rokZgłoś błąd
 51. Strefowanie w zakładzie przemysłowym polega na: łączeniu wydziałów produkcyjnych, administracyjny| stworzeniu warunków przyszłej zabudowyZgłoś błąd
 52. Centralny Okręg Przemysłowy COP był podzielony na następujące 3 rejony:aprowizacyjny (lubelski), surowcowy (kielecki), prZgłoś błąd
 53. W przypadku zakładu przemysłowego, prawidłowe jest:skracanie dróg transportowych|skracanie dróg dojścia robotników do miejsca pracy|blokowanie budynkówZgłoś błąd
 54. Jednostka wagi zwana grzywną to dzisiejsze 0,15kgZgłoś błąd
 55. Zakłady kuziennicze (kuźnice) budowano w pobliżu wód z powoduŁwykorzystania w produkcji siły wody, jako jednej zZgłoś błąd
 56. Zapotrzebowanie na wodę w metodzie mokrej produkcji cementu jest:nieznacznie o 25% większe niż w metodzie suchejZgłoś błąd
 57. Para przegrzana stosowana w polskich elektrowniach cieplnych ma temperature:powyżej 300 st.CZgłoś błąd
 58. Dymarki tostarodawne piece hutnicze z okolic Noew SłupliZgłoś błąd
 59. W elektrowni parowej zachodzi przemiana energii chemicznej paliwa w energię elektryczną poprzez:kociół parowy, turbinę parową i prądnicę|trzy fazy pośrednie Zgłoś błąd
 60. Inwestor zastępczy zwykle NIE zajmuje się:projektowaniem inwestycjiZgłoś błąd
 61. Które z wydarzeń miały miejsce (bądź uważa się, że miały miejsce) w czasach Mieszka I?wyrzeczenie się handlu niewolnikami|podój Wiślan i Pomorzan,|zajęcie ŚląskaZgłoś błąd
 62. Blok energetyczny Elektrowni Bełchatów – II będzie miał moc:niewiele ponad 800 MWZgłoś błąd
 63. Szczególnie intensywna ekspoatacja kopalń kruszcu za panowania Zygmunta I starego wiązała się z:faktem bicia własnych monetZgłoś błąd
 64. System wykazuje zdolność osiągania swego celu ogólnego w warunkach:-konfliktów celów jego podsystemów (wykorzystanie Zgłoś błąd
 65. Ogół czynności związanych z realizacją inwestycji budowlanej to:budowlany proces inwestycyjnyZgłoś błąd
 66. Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008 to:17 pieców metody suchej i 5 pieców metody mokrej|11 cementowni, 1 przemiałownia, 1 producent cementZgłoś błąd
 67. Studium „o ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski” (1815 napisał:Stanisław StaszicZgłoś błąd
 68. Cement portlandzki czysty uzyskuje się poprzez przemiał w młynach cementu:klinkieru cementowego z gipsemZgłoś błąd
 69. Odsiarczanie spalin w elektrowniach jest źródłem:gipsu budowlanegoZgłoś błąd
 70. Fazą procesu inwestycyjnego NIE jest:likwidacjaZgłoś błąd
 71. Stanisław Staszic NIE był:bankieremZgłoś błąd
 72. Traktując zakład przemysłowy jako system wyróżniamy w nim zazwyczajskładniki elementarne, podsystemy i podzespoły|podzespoły, agregaty, maszyny i urządzenia jednostZgłoś błąd
 73. System jest zintegrowanym zbiorem struktur i procesów:materialnych, energetycznych i informacyjnychZgłoś błąd
 74. Działalność górnicza i hutnicza w Tatrach zanikła ostatecznie w wieku:-pod koniec XIX wiekuZgłoś błąd
 75. Które z poniższych bogactw naturalnych występowały w X. wieku na ziemiach polskich?ołów |ruda żelaza|boksyt|złoto,srebro, miedźZgłoś błąd
 76. Pierwsze fabryki cementu były wyposażone w:piece szybowe i młyny żarnoweZgłoś błąd
 77. Wypał w piecu cementowym w wysokiej temp. takich surowców jak wapień, wapień marglisty, margiel, glina czy iłołupek daje:klinkier cementowyZgłoś błąd
 78. Piotr Michałowski był sławnym:malarzem |organizatorem warsztatów produkcji zbrojeniowej|analitykiem górnictwaZgłoś błąd
 79. Największa polska elektrownia opalana węglem brunatnym to:BełchatówZgłoś błąd
 80. Okres użytkowania środków trwałych jest:większy niż 1 rokZgłoś błąd
 81. Przyczyna katastrofy w Turowie:korozja Płaszcza na h=40mZgłoś błąd
 82. Kto chciał zindustrializować państwo polskieAleksander I PawłowiczZgłoś błąd
 83. Produkcja cementu w Polsce w 1913roku wynosiła665 tys tonZgłoś błąd
 84. Teren, na którym kopalnia może wydobywać złoże to:obszar górniczyZgłoś błąd
 85. Metody wznoszenia zbiorników wieżowych tradycyjna, deskowanie przestawne, deskowanie śliZgłoś błąd
 86. Na którym miejscu była Polska w produkcji cementu w 1939:1,5mln ton -> 9 miejsce na świecieZgłoś błąd
 87. Które z poniższych wydarzeń miały miejsce bądź uważa się, że miały) w czasach Mieskza I?zajęcie śląska|podbój Wiślan i Pomorzan|wyrzeczenie się handlu niewolnikamiZgłoś błąd
 88. Załączona fotografia przedstaiwa:turbozespół|turbinę parowąturbozespół|turbinę parowąZgłoś błąd
 89. Załączona fotografia przedstawia?młyn cemnetumłyn cemnetuZgłoś błąd
 90. Załączony obrazek przedstawia:kocioł wiszący dwuciągowykocioł wiszący dwuciągowyZgłoś błąd
 91. Załączona fotografia przedstawia:silos homogenizowanysilos homogenizowanyZgłoś błąd
 92. BBZgłoś błąd
 93. Budynek posadowiano, gdzie wystąpiło rozpełzanie. Długość bud. 15m. w środku jej długośći zaprojektowano szczeline o szer. 10cm. Ponadto dopuszczon rozwartość szczeliny 3cm. czy dla wyskości bud. 35m i promienia krzywizny R1=30km pwowyższy warunek rozwartości będszie spełniony?takZgłoś błąd
 94. Które z poniższych skrótów okreslają stany graniczne nośności (ULS)?EQU|STR|GEOZgłoś błąd
 95. Obliczeniowe obciążenie wiatrem nie zależy wprost od?przewidywanego okresu użytkowania budowliZgłoś błąd
 96. W zależności od charakteru oddziaływania i właściwości konstrukcji oraz rozpatrywanego stanu granicznego, mają zastosowanie następujace rodzaj analiz?nielinowa analiza statycza|obliczenia wspomagane badaniami|analiza dynamiczna|liniowa analiza statycznaZgłoś błąd
 97. Trzepotanie to zjawisko drgań wymuszonych konstrukcji:o małej sztywności skrętnejZgłoś błąd
 98. Projektowany okres użytkowania konstrukcji budynków i innych konstrukcji zwykłych wynosi?50latZgłoś błąd
 99. Zjawisko kształtujące obciążenie śniegiem, tozwiększenie gęstości, topnienie, zsunięcieZgłoś błąd
 100. Umiejętność wydobywania i przetwarzania miedzi znana była:kilka stuleci przed naszą erą (BC)|przed wynalezieniem pismaZgłoś błąd
 101. Projektowanie konstr. stalowych i betonowych znajdziesz w pakietachEN 1992 i EN1994Zgłoś błąd
 102. Standardowy sejsmograf Wooda-Andersona pokazał maksymalną amplitudę równą 0,01. Jaka jest magnituda zarejestrowanych drgań?(-2)Zgłoś błąd
 103. Odśnieżanie dachów hal przemysłowych w okresie jesienno-zimowym jest?nieuniknione, w przypadku źle zaproj. dachu|absolutnie niepotrzbne gdy dach zaproj. ok|chwilową konsekwencję Mądry Polak po szkodzieZgłoś błąd
 104. Maszyny niespokojne, tosilnik Diesel|maszyny IV kategorii dynamicznościZgłoś błąd
 105. Wibroizolacja bierna ma zmniejszyć:wpływ drgań podłoża gruntowego lub kons. wsporczej|amplitude drgań wymuszającychZgłoś błąd
 106. Co zasadniczo różni metody suchą i mokrą produkcji cementu?sposób ujednorodnienia wsadu do piecaZgłoś błąd
 107. Załączona fotografia przedstawia?chłodnie wentylatorowechłodnie wentylatoroweZgłoś błąd
 108. Głównymi problemami występującymi podczas eksploatacji rud miedzi w Polsce są:zagrożenia z dynamicznymi przejawami ciśnienia gór|istnienie znacznej grubości warstw zawodnionychZgłoś błąd
 109. Osiadanie się zawiesin na dnie zbiornikasedymentacjaZgłoś błąd
 110. Projektując stropy obciążone maszynami, oprócz rozwiązania zwykłego zadania drgań samej maszyny, należy rozwiązać następujące problemy:ograniczenia wstrząsów i hałasów Zgłoś błąd
 111. W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty lub budowle inżunierskie:areatory|komory reakcji, złoża biologiczne, neutralizatoryZgłoś błąd
 112. W przypadku kominów przemysłowych, obciążenia wiatrem uwzględniamy wymiennie z:wpływami sejsmicznymiZgłoś błąd
 113. Maszyny spokojne to"tokarki i frezarkiZgłoś błąd
 114. Promień hydrauliczny w silosie walcowym to stosunek (iloraz)pola przekroju poprzecznego do średnicy przekrojuZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.