Usunąć ten komentarz?

Test: Prehistoria

Opis testu:
Zgodnie z programem podręcznika ,,Zrozumieć przeszłość'' poziom rozszerzony
(przewidziany do mojej osobistej powtórki przed maturą :)
Liczba pytań:
134
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
18 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
28%
Autor:
Netwka
Tagi:
brak

Podobne testy:

Test jest częścią następujących kursów:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Prehistoria

 1. data - hominidy w Afryce 7 mln pneZgłoś błąd
 2. data - sahelantrop7-6 mln pneZgłoś błąd
 3. data - orroriny i ardipiteki 6-4,5 mln pneZgłoś błąd
 4. data - australopitek4 mln pneZgłoś błąd
 5. data - homo habilis 2,5 mln pneZgłoś błąd
 6. data - homo erectus 1,8 mln pneZgłoś błąd
 7. data - homo sapiens 500-200 tys pneZgłoś błąd
 8. data - neandertalczyk150 tys pneZgłoś błąd
 9. data - paleolit2 mln - 11000 pneZgłoś błąd
 10. data - neolit9000-3500 pneZgłoś błąd
 11. data - epoka brązu Bliski Wschód3000 pneZgłoś błąd
 12. data - epoka brązu Europa1850 pneZgłoś błąd
 13. data - epoka żelaza Bliski Wschód1800 pneZgłoś błąd
 14. data - epoka żelaza Europa800 pneZgłoś błąd
 15. data - Jerycho w Izraelu8000 pneZgłoś błąd
 16. data - Catal Hoyuk 7500-6000 pneZgłoś błąd
 17. data - przybycie Summerów do Mezopotamiipoł IV tys pneZgłoś błąd
 18. pojęcie - kultura poprzedzająca Summerów w MezopotamiiAl-UbaidZgłoś błąd
 19. data - kultura Al-Ubaid w Mezopotamii6200-3500 pneZgłoś błąd
 20. data - podporządkowanie Summerów Akadom2340 pneZgłoś błąd
 21. postać - władca Akadów, który podporządkował sobie SummerówSargon WielkiZgłoś błąd
 22. data - upadek Sumero-Akadu przez najazdy plemion koczowniczych i ludów z gór Zagros2100 pneZgłoś błąd
 23. data - panowanie HammurabiegoXVIII pneZgłoś błąd
 24. data - podporządkowanie Babilonii Asyriipoł I tys pne Zgłoś błąd
 25. data - panowanie Nabuchodonozora II605-562 pneZgłoś błąd
 26. data - podbój Babilonii przez Persów (Cyrus II Wielki)539 pneZgłoś błąd
 27. data - opanowanie przez Asyrię Mezopotamii, Elamu, Bliskiego Wschodu (Syrii, Palestyny, Egiptu)VIII-VII pneZgłoś błąd
 28. postać - ostatni wielki władca AsyriiAsurbanipalZgłoś błąd
 29. data - zdobycie Aszur614 pneZgłoś błąd
 30. data - zdobycie Niniwy612 pneZgłoś błąd
 31. data - okres w dziejach Sumeru i Akadu - Dżemet Nasr3000-2800 pneZgłoś błąd
 32. data - okres w dziejach Sumeru i Akadu - wczesnodynastyczny 2900-2300 pneZgłoś błąd
 33. data - okres w dziejach Sumeru i Akadu - staroakadyjski 2350-2210 pneZgłoś błąd
 34. data - okres w dziejach Sumeru i Akadu - gutejski2210-2120 pneZgłoś błąd
 35. data - okres w dziejach Sumeru i Akadu - neosumeryjski 2120-2005 pneZgłoś błąd
 36. data - okres w dziejach Babilonii - starobabiloński 2005-1595 pneZgłoś błąd
 37. data - okres w dziejach Babilonii - średniobabiloński1595-1157 pneZgłoś błąd
 38. data - okres w dziejach Babilonii - nowobabiloński 1157-626 pneZgłoś błąd
 39. data - okres w dziejach Babilonii - chaldejski626-539 pneZgłoś błąd
 40. data - okres w dziejach Asyrii - staroasyryjskiXX-XVII pneZgłoś błąd
 41. data - okres w dziejach Asyrii - średnioasyryjskiXVI-935 pneZgłoś błąd
 42. data - okres w dziejach Asyrii - nowoasyryjski935-612 pneZgłoś błąd
 43. postać - pierwszy faraon EgiptuNarmer|NemesZgłoś błąd
 44. data - panowanie faraona Narmera3100 pneZgłoś błąd
 45. data - Stare Państwo (Egipt)I poł III tys pneZgłoś błąd
 46. data - Średnie Państwo (Egipt)XX-XVIII pneZgłoś błąd
 47. data - Nowo Państwo (Egipt)II poł II tys pneZgłoś błąd
 48. data - Epoka Późna (Egipt)XI-IV pneZgłoś błąd
 49. data - bitwa pod Kadesz z Hetytami (wygrał faraon Ramzes II)1285 pneZgłoś błąd
 50. data - odparcie najazdu ludów morza na Egipt 1200 pneZgłoś błąd
 51. postać - władca Egiptu, zwycięzca bitwy pod KadeszRamzes IIZgłoś błąd
 52. pojęcie - egipska nazwa faraonaper-aaZgłoś błąd
 53. pojęcie - urzędnik sprawujący nadzór nad prowincją w Egipcienomarcha Zgłoś błąd
 54. pojęcie - wezyr w Egipcie czatiZgłoś błąd
 55. pojęcie - bóg słońca w EgipcieReZgłoś błąd
 56. pojęcie - bóg nieba w EgipcieHorusZgłoś błąd
 57. pojęcie - bóg burzy i pustynii w EgipcieSethZgłoś błąd
 58. pojęcie - bóg sztuki i rzemiosła w EgipciePtahZgłoś błąd
 59. pojęcie - bóg zmarłych w EgipcieAnubisZgłoś błąd
 60. pojęcie - bogini nieba w EgipcieIzydaZgłoś błąd
 61. pojęcie - bogini muzyki i zabawy w EgipcieBastetZgłoś błąd
 62. pojęcie - bóg sędzia umarłych w EgipcieOzyrysZgłoś błąd
 63. pojęcie - bogini AkaduIsztarZgłoś błąd
 64. pojęcie - bóg BabilonuMardukZgłoś błąd
 65. pojęcie - bóg AsyriiAszurZgłoś błąd
 66. data - rewolucja Amenhotepa IV w EgipcieXIV pneZgłoś błąd
 67. postać - faraon, inicjator kultu AtonaAmenhotep IV|EchnatonZgłoś błąd
 68. postać - odczytał kamień z RosettyJean Francois Champolion Zgłoś błąd
 69. data - pismo hieroglificzne w EgipcieIII tys pneZgłoś błąd
 70. pojęcie - pismo ,,kapłańskie'' w EgipciehieratyczneZgłoś błąd
 71. data - pismo demotyczne w EgipcieVIII pneZgłoś błąd
 72. data - początek najazdów Indoeuropejczyków na Bliski WschódII tys pneZgłoś błąd
 73. data - szczyt potęgi państwa HetytówXIV-XIII pneZgłoś błąd
 74. data - początek cywilizacji Fenicji w LibanieIII tys pneZgłoś błąd
 75. data - założenie Kartaginy814 pneZgłoś błąd
 76. data - wynalezienie pisma alfabetycznego 1000 pneZgłoś błąd
 77. data - Abraham opuścił Ur i dotarł do KanaanXIX pneZgłoś błąd
 78. data - MojżeszXIII pneZgłoś błąd
 79. postać - pierwszy król IzraelaSaulZgłoś błąd
 80. data - panowanie Dawida w Izraelu1000-960 pneZgłoś błąd
 81. data - panowanie Salomona w Izraelu960-932 pneZgłoś błąd
 82. data - rozpad na Izrael i Judę932 pneZgłoś błąd
 83. data - opanowanie Izraela przez Asyrię722 pneZgłoś błąd
 84. data - opanowanie Judy przez Babilonię586 pneZgłoś błąd
 85. data - uwolnienie Izraelitów przez Cyrusa Wielkiego538 pneZgłoś błąd
 86. data - pierwsze powstanie Izraelitów przeciw Rzymianom66-70 Zgłoś błąd
 87. data - drugie powstanie Izraelitów przeciw Rzymianom132-135 Zgłoś błąd
 88. data - przybycie Medów i Persów na Wyżynę Irańskąpoł II tys pneZgłoś błąd
 89. data - uwolnienie się Medów spod panowania Asyryjczyków i Scytów625 pneZgłoś błąd
 90. data- panowanie szachinszacha Cyrusa II WielkiegoVI pneZgłoś błąd
 91. postać - władca Persji z dynastii Achemenidów, syn Cyrusa WielkiegoKambyzesZgłoś błąd
 92. data - panowanie Dariusza Wielkiego 550-486 pneZgłoś błąd
 93. pojęcie - prowincje w PersjisatrapieZgłoś błąd
 94. data - działalność Zaratustrypoł VII pneZgłoś błąd
 95. pojęcie - dobry bóg mazdaizmu Ahura MazdaZgłoś błąd
 96. pojęcie - zły bóg mazdaizmu ArymanZgłoś błąd
 97. data - cywilizacja w dolinie Indusu2400-1500 pneZgłoś błąd
 98. pojęcie - główne ośrodki cywilizacji doliny IndusuHarappa i Mohendżo-DaroZgłoś błąd
 99. data - najazd Ariów na dolinę Indusu2000-1500 pneZgłoś błąd
 100. data - okres wedyjski1500-500 pneZgłoś błąd
 101. pojęcie - warna kapłanówbraminiZgłoś błąd
 102. pojęcie - warna wojowników i właścicieli ziemskichkszatriowieZgłoś błąd
 103. pojęcie - warna chłopów, rzemieślników, kupcówwajśjowieZgłoś błąd
 104. pojęcie - warna sługsiudrowieZgłoś błąd
 105. pojęcie - ludzie spoza warn, niedotykalnipariasiZgłoś błąd
 106. data - zjednoczenie Indii przez władców z dynastii Maurja321 pneZgłoś błąd
 107. data - panowanie króla Aśoki271-236 pneZgłoś błąd
 108. pojęcie - bogowie braminizmuIndra Mitra WarunaZgłoś błąd
 109. pojęcia - bóstwa hinduizmuWisznu Sziwa BrahmaZgłoś błąd
 110. pojęcie - księgi hinduizmuWedy Mahatharata RomajanaZgłoś błąd
 111. data - działalność Buddy566-480 pneZgłoś błąd
 112. postać - BuddaSiddhartha GautamaZgłoś błąd
 113. data - dynastia Shang w ChinachXVIII-1027 pneZgłoś błąd
 114. data - obalenie dynastii Shang przez rodzinę Zhou 1000 pneZgłoś błąd
 115. pojęcie - na szczycie podziału klasowego w Chinach - umiejący pisać i czytaćwenZgłoś błąd
 116. pojęcia - klasa w Chinach - rolnicy (II)mongZgłoś błąd
 117. pojęcie - klasa w Chinach - rzemieślnicy (III)gongZgłoś błąd
 118. pojęcie - klasa w Chinach - kupcy (IV)shangZgłoś błąd
 119. data - rozpad państwa Chin771 pneZgłoś błąd
 120. data - zjednoczenie Chin przez dynastię Qin221 pneZgłoś błąd
 121. postać - pierwszy cesarz Chin Shi HuanghiZgłoś błąd
 122. data - panowanie Shi Huanghi221-210 pneZgłoś błąd
 123. postać - filozof chiński LaocjuszZgłoś błąd
 124. data - Konfucjuszvi-v pneZgłoś błąd
 125. data - odkrycie terakotowej armii1974Zgłoś błąd
 126. data - ,,O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego'' Karola Darwina1859Zgłoś błąd
 127. postać - projektant piramidy Dżosera w SakkarzeImhotepZgłoś błąd
 128. data - mezolit11000-9000 pneZgłoś błąd
 129. pojęcie - stolica państwa HetytówHattusasZgłoś błąd
 130. pojęcie - pierwsze miasto Summerów w Mezopotamii nad morzemEriduZgłoś błąd
 131. pojęcie - stolica państwa MedówEkbatanaZgłoś błąd
 132. pojęcie - władca w PersjiszachinszachZgłoś błąd
 133. pojęcie - dynastia w Persji w VI w.pneAchemenidówZgłoś błąd
 134. pojęcie - groby urzędników i kapłanów w EgipciemastabyZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.