Usunąć ten komentarz?

Test: Phrasal verbs in context 2 (B2 E)

Opis testu:
Uzupełnij zdanie właściwym czasownikiem złożonym. (Znaczenie i czas w którym występuje dany czasownik podane są w nawiasie na końcu zdania)
Liczba pytań:
20
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
860 razy
Średnia ocena:
5,25 (4 oceny)
Średni wynik:
55%
Autor:
joanna1
Tagi:
czasownik złożony, phrasal verbs

Podobne testy:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Phrasal verbs in context 2 (B2 E)

 1. The last problem was much more difficult and took me two hours to ........... the answer. (find solution)work outZgłoś błąd
 2. Although they listened attentively, they didn't seem to .......... what he said.(understand)take inZgłoś błąd
 3. Young people often .......... sporting stars. (admire)look up toZgłoś błąd
 4. She's still ........... the flu but hopefully she will be able to join the project in two weeks' time. (recovering)getting overZgłoś błąd
 5. Although the most famous Polish ski-jumper turned 32 last week, he warns his rivals not to .......... .(regard him as a failure)write him offZgłoś błąd
 6. The party's leaders decided to .......... the party elections scheduled for next year. (move to an earlier date)bring forwardZgłoś błąd
 7. Digital immigrants find it difficult to .......... the Facebook and MySpace Generation. (stay at the same level)keep up withZgłoś błąd
 8. Student athletes will no longer .......... poor preparation. (avoid being punished)get away withZgłoś błąd
 9. Many people ........... on 4 -5 hours of sleep a day. (survive)get byZgłoś błąd
 10. I had done my homework before the lights .......... . (stopped burning)went outZgłoś błąd
 11. Don't you think the new hat doesn't .......... your coat? (match)go withZgłoś błąd
 12. I can't ......... whether to take pilates or yoga in my university this year. (decide)make up my mindZgłoś błąd
 13. The celebrity couple .......... due to his jealousy. (ended the relationship) split up|broke upZgłoś błąd
 14. Nick's starting to .......... Julia. (like)take toZgłoś błąd
 15. My friend always .......... and has to be the centre of attention. (behaves to attract attention)shows offZgłoś błąd
 16. Ever since I dropped out of university your dad has .......... me. (despised)looked down on Zgłoś błąd
 17. Last summer my parents finally .......... and let me go on holiday on my own. (admitted defeat)gave in Zgłoś błąd
 18. Depeche Mode tickets for the Łódź concert were .......... the minute they were released. (there were none left)sold outZgłoś błąd
 19. I need to .......... how to fit Yoga into my weekly routine. (solve a problem)figure outZgłoś błąd
 20. You look as if you could .......... a good night's sleep. (want, need)do withZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.