Usunąć ten komentarz?

Test: niemiecki czasowniki nieregularne

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
48
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
1 raz
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
60%
Autor:
mgabrel123
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań niemiecki czasowniki nieregularne

 1. anfangenfing an, hat angefangenZgłoś błąd
 2. sich anziehenzog sich an, hat sich angezogenZgłoś błąd
 3. aufstehenstand auf, ist aufgestandenZgłoś błąd
 4. beginnenbegann, hat begonnenZgłoś błąd
 5. bleibenblieb, ist gebliebenZgłoś błąd
 6. bringenbrachte, hat gabrachtZgłoś błąd
 7. denkendachte, hat gedachtZgłoś błąd
 8. einladenlud ein, hat eingeladenZgłoś błąd
 9. essenaß, hat gegessenZgłoś błąd
 10. fahrenfuhr, ist gefahrenZgłoś błąd
 11. fallenfiel, ist gefallenZgłoś błąd
 12. findenfand, hat gefundenZgłoś błąd
 13. gebengab, hat gegebenZgłoś błąd
 14. gefallengefiel, hat gefallenZgłoś błąd
 15. gehenging, ist gegangenZgłoś błąd
 16. habenhatte, hat gehabtZgłoś błąd
 17. haltenhielt, hat gehaltenZgłoś błąd
 18. heißenhieß, hat geheißenZgłoś błąd
 19. helfenhalf, hat geholfenZgłoś błąd
 20. kennenkannte, hat gekanntZgłoś błąd
 21. kommenkam, ist gekommenZgłoś błąd
 22. lassenließ, hat gelassenZgłoś błąd
 23. laufenlief, ist gelaufenZgłoś błąd
 24. lesenlas, hat gelesenZgłoś błąd
 25. liegenlag, hat gelegenZgłoś błąd
 26. nehmennahm, hat genahmenZgłoś błąd
 27. rufenrief, hat gerufenZgłoś błąd
 28. scheinenschien, hat geschienenZgłoś błąd
 29. schlafenschlief, hat geschlafenZgłoś błąd
 30. schließenschloss, hat geschlossenZgłoś błąd
 31. schwimmenschwamm, ist geschwommenZgłoś błąd
 32. sehensah, hat gesehenZgłoś błąd
 33. seinwar, ist gewesenZgłoś błąd
 34. singensang, hat gesungenZgłoś błąd
 35. sitzensaß, hat gesessenZgłoś błąd
 36. sprechensprach, hat gesprochenZgłoś błąd
 37. stehenstand, hat gestandenZgłoś błąd
 38. steigenstieg, ist gestiegenZgłoś błąd
 39. sterbenstarb, ist gestorbenZgłoś błąd
 40. tragentrug, hat getragenZgłoś błąd
 41. sich treffentraf sich, hat sich getroffenZgłoś błąd
 42. trinkentrank, hat getrunkenZgłoś błąd
 43. tuntut, tat, täte, hat getanZgłoś błąd
 44. vergessen (zapominać)vergaß, hat vergessenZgłoś błąd
 45. verlierenverlor, hat verlorenZgłoś błąd
 46. sich waschenwusch sich, hat sich gewaschenZgłoś błąd
 47. werdenwurde, ist gewordenZgłoś błąd
 48. wissenwusste, hat gewusstZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.