Usunąć ten komentarz?

Test: Język Polski cz2: Lektury

Opis testu:
Już jest! Twój przerobiony materiał z Lalki, a w nim:
- Czas i miejsce akcji
- Główne wątki
- Społeczeństwo Warszawy
- Trzy pokolenia idalistów
- typy narracji
- znaczenie tytułu
- miłość w Lalce
Liczba pytań:
124
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
84 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
27%
Autor:
edino
Tagi:
brak

Podobne testy:

Test jest częścią następujących kursów:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Język Polski cz2: Lektury

 1. Jakie nastroje oddaje utwór Lalka Prusa?nastroje lat 80. XIX wiekuZgłoś błąd
 2. W 80. XIX wieku, w świadomość pozytywistów polskich doszło do przewartościowania, nazwanym kryzysem ...antypozytywistycznym Zgłoś błąd
 3. W jakich latach idee pracy organicznej, pracy u podstaw - zaczęły się jawić pozytywistom polskim - jako coraz mniej możliwe do zrealizowania.w lat 80. XIX wiekuZgłoś błąd
 4. Jaki kryzys obawiał się brakiem wiary w możliwość zrealizowania programu pozytywistycznego.antypozytywistycznymZgłoś błąd
 5. Prus chciał przedstawić w Lalce polskich idealistów na tle społecznego rozkładuZgłoś błąd
 6. Co Prus rozumie jako społecznicy rozkład?że ludzie dobrzy marnują się, a łotry rozwijają Zgłoś błąd
 7. Kiedy upadały przedsiębiorstwa polskie, a na ich gruzach wznosiły się fortuny żydowskie?w latach 80. XIX wiekuZgłoś błąd
 8. Prus w Lalce wyraził że kobiety dobre nie są szczęśliwe, a kobiety złe ubóstwiane. Jakie postaci to prezentują?Postać Stawskiej i Izabeli |Stawska i Izabela|Stawska, IzabelaZgłoś błąd
 9. Prus w Lalce wyraził że ludzie niepospolici rozbijają się o tysiące przeszkód. Jaka postać to przedstawia?Postać Wokulskiego|Wokulski Zgłoś błąd
 10. Prus w Lalce wyraził że ludzie uczciwi nie mają energii. Jaka postać to przedstawia?Postać księcia |KsiążęZgłoś błąd
 11. Gdzie Wokulski pracował w młodości?w piwiarni HopferaZgłoś błąd
 12. W jakim powstaniu brał udział Wokulski? W Powstaniu Styczniowym Zgłoś błąd
 13. Jak nazywała się żona Wokulskiego? Małgorzata Mincel Zgłoś błąd
 14. Skąd wraca Wokulski na początku powieści? Z wojny w Bułgarii Zgłoś błąd
 15. O ile pomnożył majątek żony Wokulski na wojnie? dziesięciokrotnie Zgłoś błąd
 16. Cechą pisarstwa realistycznego jestdokładne określenie czasu i miejsca akcjiZgłoś błąd
 17. Akcja Lalki odgrywa się na przestrzeni dwóch lat ...1878 i 1879Zgłoś błąd
 18. Gdzie rozgrywa się większość akcji w Lalce?w Warszawie Zgłoś błąd
 19. Gdzie stoi sklep Wokulskiego?na krakowskim przedmieściu Zgłoś błąd
 20. (Lalka) Co znajduje się na Nowym Świecie przy Alejach Ujazdowskich?kamienica ŁęckichZgłoś błąd
 21. (Lalka) Gdzie mieszka Warszawska biedota?na Powiślu|ul Dobra i BrowarnaZgłoś błąd
 22. (Lalka) Gdzie jest miejsce spotkań warstw wyższych? w Łazienkach i Ogrodzie SaskimZgłoś błąd
 23. Warszawa w Lalce jest przedstawiana realistycznie i szczegółowo, można nawet ułożyć jej plan, jednak z czasem...schodzi na drugi plan|ukazywana jest nam jako szara i nijakaZgłoś błąd
 24. (Lalka) Miejsce demonstracji i manifestacji, często krwawo tłumionych przez żołnierzy carskich, dla Polaków miejsce święte. Znajduje się tam Zamek Królewski. Jakie to miejsce?Stare MiastoZgłoś błąd
 25. Dlaczego w Lalce ani jedno wydarzenie nie rozgrywa się na Starym Mieście? ponieważ mają tam siedzibę władzę carskieZgłoś błąd
 26. Jak nazywa się zabieg Prusa w którym zaniechał przedstawiania w Lalce Starego Miasta, (gdzie znajduje się Pałac Królewski) a za to skupił się na wywyższeniu innych lokacji?desakralizacja Zgłoś błąd
 27. Jak Wokulski widzi Paryż? jako owalny półmisek, przedzielony na pół SekwanąZgłoś błąd
 28. (lalka) Wokulki zwiedzajac Paryż postrzega to miasto jako radosne ale i ...bezstylowa tandeta Warszawy |bezstylowe |bez stylu|tandetne w porównaniu do Warszawy|bezstylowe w porównaniu do WarszawyZgłoś błąd
 29. W jakim miejscu nawiązują się bliższe uczucia między Wokulskim a Izabelą? w Zasławku i Zasławiu Zgłoś błąd
 30. (lalka) Zasławek ma utożsamiać Soplicowo Zgłoś błąd
 31. Który wątek w lalce jest głównym? Wątek miłosnyZgłoś błąd
 32. Wątek który jest głównym motorem działań Wokulskiego i stanowi motywacje dla niemal wszystkich zdarzeń, akcji Lalki. Wątek miłosnyZgłoś błąd
 33. Poświęcenie pewnej postaci osobistych rozdziałów, w postaci jego pamiętnika. Zawiera relacje, komentarze wydarzeń politycznych i sklepowych (kradzież lalki) i jego dzieje. Wątek RzeckiegoZgłoś błąd
 34. Wątek w Lalce, ukazujący losy bohaterów, na tle świadomości społecznej. Krytykuje społeczeństwo za niezdolność docenienia jednostek wybitnych...Wątek społeczno-obyczajowyZgłoś błąd
 35. Wątek w Lalce traktujący rozpadzie polskiej rodziny. Wątek baronostwa KrzeszowskichZgłoś błąd
 36. Wątek w Lalce, gdzie krytykuje się romantycznych pozytywistycznych idealistów. wątek demoitologizujący Zgłoś błąd
 37. Wątek w lalce, dotyczący sposobów życia różnych grup społecznych. wątek grup społecznych Zgłoś błąd
 38. Jakie warstwy społeczne występują w Lalce?Arystokracja|Szlachta ziemiańska|Mieszczaństwo|LudZgłoś błąd
 39. Do jakiej grupy należą... Krzeszowscy, hrabina Karolowa, Książe, prezesowa Zasławska, Ochocki, baron Dalski, Hrabia Liciński, Kazimierz Stawski, Wąsowska, Tomasz Łęcki, Izabela Łęcka? Arystokrackiej |ArystokracjaZgłoś błąd
 40. Czy arystokracja w Lalce została przedstawiona negatywnie? takZgłoś błąd
 41. Jak Prus w Lalce przedstawił arystokracje? wyalienowaną |oderwaną od reszty społeczeństwa|jest wyalienowana Zgłoś błąd
 42. Za kogo uważają się arystokracji w Lalce?za lepszą rasęZgłoś błąd
 43. Za co utrzymuje się próżna arystokracja ukazana w Lalce? z procentów od swoich wielkich majątkówZgłoś błąd
 44. Co jest dowodem na to, że arystokracja w Lalce jest zepsuta moralnie i żyje w obłudzie? kwesty na rzecz biednych|dowodem są kwesty na rzecz biednychZgłoś błąd
 45. W lalce, dlaczego arystokracja organizowała kwesty dla biednych?żeby się pokazać w towarzystwie Zgłoś błąd
 46. Dlaczego Prus w Lalce krytykuje brak woli działania ku zmianie społeczeństwa? bo to właśnie oni mają środki potrzebne do zmianZgłoś błąd
 47. (lalka) Starski który jest łasy na pieniądze, zapatrzony w panny z posagiem - jest przykładem chciwości arystokracji Zgłoś błąd
 48. (lalka) Łęcki, który przepuszcza swój majątek na podróże, mieszkania i garderobę córki - jest przykładem niegospodarności arystokracji Zgłoś błąd
 49. (lalka) W śród arystokracji Prus przedstawia trzy postaci pozytywne...Prezesowa Zasławska, Ochocki, Książe|Prezesowa Zasławska, Ochocki i Książe|Zasławska, Ochocki i Książe|Zasławska, Ochocki, KsiążeZgłoś błąd
 50. (lalka) Postać która ma dobre serce, pomaga chłopom. Prezesowa Zasławska|ZasławskaZgłoś błąd
 51. (lalka) Postać która dystansuje się od sowiej klasy arystokrackiej, poświęca się nauce. Ochocki Zgłoś błąd
 52. (lalka) Postać która jest zainteresowana losami swojego kraju i chce robić coś dla dobra Polski. Książę Zgłoś błąd
 53. (lalka) Jedyny reprezentant klasy Szlachty Ziemiańskiej. Dawniej Posiadacz Ziemski. Gość który roztrwonił majątek. Obecnie pracuje jako zarządca kamienicy. Wirski Zgłoś błąd
 54. (lalka) Warstwa która jest bardzo podzielona pod względem wykształcenia, pochodzienia, pokoleń i zawodu. Mieszczaństwo Zgłoś błąd
 55. (lalka) Kto jest w klasie mieszczaństwa? intelektualiści, Polacy, żydzi, Niemcy, kupcy |Polacy, żydzi, NiemcyZgłoś błąd
 56. (lalka) Czego nie ma warstwa mieszczaństwa w Lalce? nie ma energii|jest niezdolna do przedsiębiorczości |nie ma energii i zdolności przedsiębiorczych Zgłoś błąd
 57. (lalka) Czy mieszczaństwo wierzy we własne siły i chce pracować? nieZgłoś błąd
 58. (Lalka) gość z klasy mieszczaństwa który całe dnie przesiaduje nad kuflem piwa, ukazując niechęć swojej klasy do pracy i niewiarę w własne siły to...Węgrowicz Zgłoś błąd
 59. (Lalka) Jaka grupa wyróżnia się z klasy mieszczaństwa?Żydzi Zgłoś błąd
 60. (Lalka) Kto jest przedsiębiorczy, ma wiele zalet i żykę do interesów?Żydzi Zgłoś błąd
 61. (Lalka) Postacie które prezentują klasę Ludu, żyjącą w nędzy i wyzysku sąWysoccy i MariaZgłoś błąd
 62. (Lalka) Arystokracja jest zdemoralizowanaZgłoś błąd
 63. (Lalka) Lud jestupadły Zgłoś błąd
 64. (Lalka) Mieszczaństwo jestpodzielone i nie rozwojowe Zgłoś błąd
 65. (Lalka) Prus ukazuje że cały organizm społeczny jest chory Zgłoś błąd
 66. Pierwotnie Lalka miała nosić tytuł...Trzy pokolenia Zgłoś błąd
 67. W Lalce zostały przedstawione trzy pokolenia idealistów, trzy idee mające uleczyć społeczeństwo, są to:romantycy, przejściowcy i pozytywiści |pokolenie romantyków, pozytywistów i przejściowe|romantycy, pozytywiści i przejściowcy Zgłoś błąd
 68. (Lalka) Przedstawicielem jakiego pokolenia jest Ignacy Rzecki?Idealistów |pokolenia idealistów Zgłoś błąd
 69. (Lalka) Kto jest idolem Rzeckiego?Bonaparte |Napoleon |Napoleon Bonaparte Zgłoś błąd
 70. Bonaparte Rzecki wierzy że któryś z potomków Napoleona ...przywróci czasy świetności wielkiego wodza|przywróci czasy świetności NapoleonaZgłoś błąd
 71. (Lalka) Czy Rzecki wyolbrzymia i idealizuje wydarzenia polityczne potomków Napoleona?takZgłoś błąd
 72. (Lalka) Czy Rzecki brał udział w Wiośnie Ludów na Węgrzech w 1848?takZgłoś błąd
 73. (Lalka) Czy Rzecki jest psychopatą politycznym? Czy za nieszczęśliwą miłość Wokulskiego obarcza kogoś działalnością polityczną?tak, Stacha Zgłoś błąd
 74. (Lalka) Czy Rzecki jest sumiennym dobrym subiektem?takZgłoś błąd
 75. (Lalka) Czy Rzecki jest pracoholikiem? I nie zależy mu na pieniądzach? tak, tak, pracuje od 20 lat, bez przerw.Zgłoś błąd
 76. (Lalka) Czy Rzecki jest oddany Wokulskiemu bez reszty?takZgłoś błąd
 77. (Lalka) Czy Rzecki pracuje jak w zegarku, przestrzegając ustalonego harmonogramu?takZgłoś błąd
 78. (Lalka) Dlaczego Rzecki opiekuje się sklepem?obaZgłoś błąd
 79. (Lalka) Czy Rzecki nie mógł uwierzyć że Ludwik Napoleon umarł?nie mógł|nieZgłoś błąd
 80. (Lalka) Komu w myślach Rzecki przeznaczył Helene Stawską? Wokulskiemu Zgłoś błąd
 81. (Lalka) Za kogo wyszła za móż Helena Stawska? za Mraczewskiego |Mraczewski |z bawidamka Mraczewskiego Zgłoś błąd
 82. (Lalka) Czy Rzecki uwarzał Stanisłąwa Wokulskiego jako idealnego przywudce zrywu narodowego?takZgłoś błąd
 83. (Lalka) Czy Rzecki umarł w Powieści?tak, na końcuZgłoś błąd
 84. Do którego pokolenia nalerzał Wokulskido przejściowców Zgłoś błąd
 85. Do którego pokolenia należał Rzecki?IdealistówZgłoś błąd
 86. Co chciał przedstawić Prus sceną ciskania tomem Mickiewicza o ścianę?przekleństwo romantyzmu Zgłoś błąd
 87. Czy Prus uważa że literatura romantyczna ukształtowała ślepe zamiłowanie kobiety która go odtrąciła?takZgłoś błąd
 88. Co robił Wokulski dla Izabeli? Interesy na wojnie|wkradł się w łaski ojca| zorganizował spółkę handlową Zgłoś błąd
 89. Co było przyczyną klęski Wokulskiego?poświęceni się miłości do IzabeliZgłoś błąd
 90. (Lalka) Czy Wokulski brał udział w Powstaniu?tak w Styczniowym Zgłoś błąd
 91. (Lalka) Kto zmotywował Wokulskiego do uczestnictwa w powstaniu?Leonart, pisze o tym Rzecki w pamietnikuZgłoś błąd
 92. Jakie korzysci miał Wokulski z Powstania Styczniowego?Został zesłany na SybirZgłoś błąd
 93. Gdzie dokładniej na Sybir trafił Wokulski? do IrkuckaZgłoś błąd
 94. Jakim Pozytywistycznym ideom poświęcił się Wokulski? Praca u podstwaw|praca organiczna |praca naukowaZgłoś błąd
 95. Czy Wokulski pomaga Furmanowi Wysockiemu?takZgłoś błąd
 96. Czy Wokulski pomaga prostytutce Marii?tak, oddajac ja w ręce magdalenekZgłoś błąd
 97. Czy Wokulski był wynalazcą?tak, wynalazł pompkę do wodyZgłoś błąd
 98. Czy Wokulski skończył szkołę przygotowawczą i główną? przerwał studia, bo powstanie, walić szkołę bo powZgłoś błąd
 99. Co robił Wokulksi na Sybirze?dalej się uczył, bo nauka, a powstanie nieudaneZgłoś błąd
 100. Do czego byli Ochocki i profesor Geist w Lalcedo rozkochiwania w Wokulskim NaUkiZgłoś błąd
 101. Z czego słynął progesor Geistz wynalazku metalu, lżejszego od powietrzaZgłoś błąd
 102. Czym Wokulksi postanowił się oświadczyć Izabeli? blaszką, lżejszą od powietrza... mistrz podrywuZgłoś błąd
 103. Czy Wokulki jest zwycięzcą?jest przegrywem życiowymZgłoś błąd
 104. Dlaczego Wokulksi jest przegrywem? bo nie przeleciał Izabeli|bo żadnej idei nie poświęcił się do końcaZgłoś błąd
 105. jakie pokolenie reprazentował Julian Ochocki? PozytywistówZgłoś błąd
 106. Co ochocki myśli o arystokracji, do której należy?że są bleZgłoś błąd
 107. Czy Ochocki jest absolwentem wyższej uczelni?tak, dwóchZgłoś błąd
 108. O czym marzy Ochocki?o maszynie latającej |o maszynie sprawiającej przyjemnośćZgłoś błąd
 109. W kim podkochuje się Ochocki? w Geiscie, i jego metalach :P|w nauce :P|w Wokulskim :PZgłoś błąd
 110. Co się dzieje z Idealistami w LALCE?umierają, wyjeżdżają i znikają tajemniczoZgłoś błąd
 111. Co oznacza "Non Omnis Moriar"?Nie Wszystek UmreZgłoś błąd
 112. Co Prus chce przekazać słowami końcowymi Non Omnis Moriar?że mimo upadku idealistów, odrodzą sięZgłoś błąd
 113. Kim jest gospodarz powieści Lalka?trzecioosobowym narratorem wszechwiedzącym Zgłoś błąd
 114. Jak prowadzi nas narracja w Lalce?naocznie, podając różne wersje wydarzeńZgłoś błąd
 115. Kto jest od plotek w Lalce?Szprot|Węgrowicz|Krzeszowska|RzeckiZgłoś błąd
 116. Jaki tym narracji jest w Lalce w pamiętniku Subiekta?wyjątkowo pierwszoosobowy Zgłoś błąd
 117. Jak nazywa się zabieg w Lalce, polegający na pokazaniu wielu punktów widzenia na sprawy w powieści? polifonicznośćZgłoś błąd
 118. kto jest tytułową lalką w Lalce Prusa? tytuł odnosi się do procesu Baronowej ze StawskąZgłoś błąd
 119. Co jest najważniejsze w Lalce Prusa?Ukazanie trzech pokoleń|że Wokulski to przeGrywZgłoś błąd
 120. Jak fani Lalki odbierają ten utwór? że świat to teatr marionetek|odbierają go jako teatr marionetek |widzą że świat jest jak teatr marionetek |w każdym widzą pustą lalkę, marionetkę |w każdym widzą pustą lalkę|świat to scena dla lalek Zgłoś błąd
 121. jak miłość zostałą przedstawiona w Lalce?pesymistycznieZgłoś błąd
 122. Czy w Lalce istnieją szczęśliwe małżeństwa?nie ma takichZgłoś błąd
 123. Stawską opuścił mąż? baronowi Krzeszowscy nie żyją ze sobą? Łęcki, Szuman, Wąsowska, są wdowcami i wdowami?tak tak tak tak takZgłoś błąd
 124. Czy Wokulski (pierwszym razem) ożenił się z miłości?nie, kierował się zdrowym rozsądkiemZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.