Usunąć ten komentarz?

Test: Fizyka budowli

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
263
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
188 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
58%
Autor:
juti322
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Fizyka budowli

 1. Normą ujmującą wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach jest norma:PN-EN 12464-1Zgłoś błąd
 2. Normą ujmującą wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oświetlenia we wnętrzach jest norma:PN-EN 15193Zgłoś błąd
 3. Światło, to promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu:380 nm – 780 nmZgłoś błąd
 4. Gęstość powierzchniową strumienia świetlnego charakteryzuje:natężenie oświetleniaZgłoś błąd
 5. Jednostką światłości jest:kandelaZgłoś błąd
 6. Skuteczności świetlne świetlówek zawierają się w zakresie:50 – 100 lm/WZgłoś błąd
 7. Trwałości żarówek halogenowych są:niższe od trwałości lamp sodowychZgłoś błąd
 8. Zestawem charakteryzującym żarówki tradycyjne jest zestaw:skuteczność: 10 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik oZgłoś błąd
 9. Świetlówka kompaktowa, w stosunku do żarówki tradycyjnej, jest:dziesięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczZgłoś błąd
 10. Temperatury barwowe, które nie przekraczają 3300 K, związane są ze światłem:ciepłymZgłoś błąd
 11. Źródła światła stosowane w oświetleniu pomieszczeń biurowych powinny charakteryzować się wskaźnikiem oddawania barw:nie niższym niż 80Zgłoś błąd
 12. Parametrem charakterystycznym dla opraw oświetleniowych jest:kąt ochronyZgłoś błąd
 13. Poziomy natężenia oświetlenia charakterystyczne dla oświetlenia sal lekcyjnych i laboratoryjnych to:300 – 500 lxZgłoś błąd
 14. Olśnienie wywołujące odczucie niewygody w procesie widzenia to:olśnienie przykreZgłoś błąd
 15. Parametrem charakteryzującym spadek natężenia oświetlenia w trakcie eksploatacji oświetlenia jest:współczynnik utrzymaniaZgłoś błąd
 16. Sprawność oprawy to:strumień oprawy odniesiony do strumienia źródła- (Zgłoś błąd
 17. Źródłami światła, które nie wymagają układów stabilizacyjno – zapłonowych są:żarówkiZgłoś błąd
 18. Jednostką mocy jednostkowej skorygowanej jest:W/m2 Zgłoś błąd
 19. Jednostką energii jednostkowej jest:kWh/(m2*r)Zgłoś błąd
 20. Sprawność oświetlenia w pomieszczeniu nie zależy od:strumienia źródeł światłaZgłoś błąd
 21. Minimalizowanie mocy instalowanej oświetlenia nie polega na:zastosowaniu niskosprawnych opraw oświetleniowychZgłoś błąd
 22. Minimalizowanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia nie polega na:ograniczaniu stopnia olśnienia przykregoZgłoś błąd
 23. Moc jednostkowa oświetlenia w pomieszczeniu o powierzchni 100 m , w którym zastosowano 10 opraw o mocy 150 W każda, wynosi:15 W/m2Zgłoś błąd
 24. W pomieszczeniu o powierzchni 100 m zastosowano 10 opraw o mocy 150 W każda. Jeśli oświetlenie jest eksploatowane przez 2000 h w roku, to roczne jednostkowe zużycie energii elektrycznej na oświetlenie wynosi:30 kWh/(m2*r)Zgłoś błąd
 25. Współczynnik nakładu dla energii elektrycznej przy produkcji mieszanej wynosi:3Zgłoś błąd
 26. Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza świadectwa?Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej Zgłoś błąd
 27. Jaki akty prawny wprowadza świadectwa energetyczne w Polsce?Prawo budowlaneZgłoś błąd
 28. W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ?dla każdego budynku nowego oraz sprzedawanego bądźZgłoś błąd
 29. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w sytuacjach przewidzianych w ustawie jest :obowiązkoweZgłoś błąd
 30. Za niesporządzenie wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Prawo Budowlane przewiduje:Nie przewiduje żadnych sankcjiZgłoś błąd
 31. Jak długo jest ważne świadectwo?10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charZgłoś błąd
 32. W jakich budynkach świadectwo powinno być umieszczone w widocznym miejscu?w budynkach powyżej 1000 m2 świadczących usługi dlZgłoś błąd
 33. Jakie obowiązkowe wykształcenie wymagane jest od osób mogących sporządzać świadectwa?tytuł magistra lub tytuł inyniera z obszaru budownZgłoś błąd
 34. Jaki akt prawny wprowadza pojęcie „białych certyfikatów”?Dyrektywa w sprawie efektywności końcowejZgłoś błąd
 35. Co to są białe certyfikaty ?dokument poświadczający prowadzenie działań zwięksZgłoś błąd
 36. Jaki mechanizm był wymagany aby Protokół z Kioto wszedł w życie ?2 x 55Zgłoś błąd
 37. Co to jest zielony certyfikat?dokument poświadczający pozyskanie energii ze źródZgłoś błąd
 38. Dyrektywa o efektywności końcowej zakłada zmniejszenia zużycia energii do roku 2016 o:9%Zgłoś błąd
 39. Jaki organ państwowy kontroluje wypełnienie zobowiązań związanych z systemem „zielonych certyfikatów”Urząd Regulacji Energetyki - UREZgłoś błąd
 40. Na mocy Protokołu z Kioto Polska ma obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2012 o:6%Zgłoś błąd
 41. Wskaźnik charakterystyki energetycznej wyrażany jest:kWh/m2*rokZgłoś błąd
 42. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego powstaje z chwiląoddania budynku do użytkowaniaZgłoś błąd
 43. Premia termomodernizacyjne przewidziana w Ustawie o wpieraniu termomodernizacji i remontów może być przyznana, jeżeli kompleksowa termomodernizacja budynku spowoduje zmniejszenie rocznych strat energii o:25%Zgłoś błąd
 44. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwziZgłoś błąd
 45. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi:20% przyznanego kredytuZgłoś błąd
 46. Budynki będące przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w rozumieniu Ustawy Termomodernizacyjnej i remontowej to:bud.wielorodz. będące w użytkowaniu przed r 1961Zgłoś błąd
 47. Przy korzystaniu z premii remontowej realizowane przedsięwzięcie musi prowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody o:10%Zgłoś błąd
 48. O przyznaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej decyduje:Bank Gospodarstwa KrajowegoZgłoś błąd
 49. Za politykę energetyczną kraju odpowiedzialny jest:Minister GospodarkiZgłoś błąd
 50. Przepisy wykonawcze, do której ustawy określają warunki przyłączenia budynku do sieci elektrycznej, to:Ustawa Prawo EnergetyczneZgłoś błąd
 51. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału d i oporem R:R=d/λZgłoś błąd
 52. Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U(max) podane w WT 2008:nie uwzględniają dodatku na mostki cieplneZgłoś błąd
 53. Wymagania dotyczące obrony cieplnej budynku zawarte w WT 2008 nie dotyczą:mostków cieplnychZgłoś błąd
 54. Graniczne wartości wskaźnika EP podane w WT 2008 są zależne od:współczynnika kształtu budynku A/VeZgłoś błąd
 55. Budynek nie spełni wymagań dotyczących ochrony cieplnej zawartych w WT 2008 jeżeli:EP będzie > EP gran. i wsp. U > UmaxZgłoś błąd
 56. Wymagania zawarte w WT 2008 związane z oszczędnością energii nie dotyczą:Zapotrzebowania ciepłej wodyZgłoś błąd
 57. Współczynnik g szklenia określa ile energii całkowitej promieniowania słonecznego:zostanie przepuszczone przez szkleniaZgłoś błąd
 58. Dla przegród wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse jest równy:oporowi przejmowania ciepła od strony wewn. RsiZgłoś błąd
 59. Współczynnik przenikania ciepła przegrody U nie jest zależny od:Ciepła wł. materiałów z których wykonane są warstwZgłoś błąd
 60. W jakich jednostkach oblicza się opór R?(m2*K)/WZgłoś błąd
 61. Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału świadczy o tym, że:ma on dobre właściwości izolacyjneZgłoś błąd
 62. Który z materiałów ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła:styropianZgłoś błąd
 63. Który z materiałów ma najwyższy współczynnik przewodzenia ciepła:miedźZgłoś błąd
 64. Współczynnik przenikania ciepła okna Uw jest niezależny od:współczynnika g szkleniaZgłoś błąd
 65. Wymiary przegród otaczających przestrzeń ogrzewaną obliczamy wg:wymiarów zewnętrznychZgłoś błąd
 66. Wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary: a. ram okiennych i drzwiowych:otworów okiennych i drzwiowych w przegrodachZgłoś błąd
 67. Mostki cieplne powodują w sezonie zimowym:obniżenie temp. pow. przegrody od strony wewnZgłoś błąd
 68. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr nie uwzględnia straty ciepła przez:wentylacjęZgłoś błąd
 69. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr nie zależy od:lokalizacji budynkuZgłoś błąd
 70. Wartość równoważnego współczynnika przenikania ciepła podłogi na gruncie Uequiv,bf nie zależy od:poziomu wód gruntowychZgłoś błąd
 71. Wymiar charakterystyczny podłogi B’ nie zależy od:całkowitego obwodu podłogiZgłoś błąd
 72. Zwiększenie zagłębienia podłogi poniżej poziomu terenu wpłynie w następujący sposób na wartość Uequiv,bf : spow. zmn. równ. wsp. przenikania ciepła Uequiv,bfZgłoś błąd
 73. Współczynnik przenikania ciepła U dla przegrody, której opór cieplny R wynosi 2,5 m2K/W, jest równy:0,40 W/m2KZgłoś błąd
 74. Opór cieplny R przegrody, której współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,30 W/m2K, jest równy:3,33 W/m2KZgłoś błąd
 75. Opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse dla przegród zewnętrznych jest równy:0,04 m2K/WZgłoś błąd
 76. Jaka jest obecnie wymagana max. wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ti>16oC?0,25 W/m2*KZgłoś błąd
 77. Jaka jest maksymalna wymagana wartość współczynnika U dla okien w ścianach pionowych budynku mieszkalnego w I, II i III strefie klimatycznej?1,8 W/m2*KZgłoś błąd
 78. Jaka jest maksymalna wymagana wartość współczynnika U dla dachów w budynkach mieszkalnych przy ti>16oC:0,20 W/m2*KZgłoś błąd
 79. Który akt prawny zawiera wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych ?Rozp. Min. Infr. w sp war tech. jakim pow odp budZgłoś błąd
 80. Który dokument zawiera metodykę obliczania wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych ?PN-EN ISO 6946Zgłoś błąd
 81. Jakie położenie warstwy izolacyjnej w ścianie zewnętrznej jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku?od zewnątrzZgłoś błąd
 82. Jak wpływa zawilgocenie ściany na jej cechu izolacyjności cieplnej?podwyższa UZgłoś błąd
 83. Na co wpływa wysoka szczelność okna ?Zmniejsza przepływ powietrzaZgłoś błąd
 84. Która właściwość okna NIE wpływa na niską wartość współczynnika U okna?wysoka szczelnośćZgłoś błąd
 85. Największe wartości współczynnika przenikania ciepła mają:mostki cieplne od płyty balkonowejZgłoś błąd
 86. Kubatura ogrzewana budynku to:kub. cz.ogrze. wraz z otaczającymi i wewn przegrodZgłoś błąd
 87. Wysokie zużycie ciepła na ogrzewanie w starych budynkach jest spowodowane głównie przez:niska jak. ochr. ciep. bud. wynik. z dawn. przep.Zgłoś błąd
 88. Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy ograniczające wielkość powierzchni okien w nowych budynkach:zawierają takie przepisyZgłoś błąd
 89. Przyjmując wymiary przegród jako wymiary zewnętrzne można pominąć wpływ mostków liniowych:w narożu budynkuZgłoś błąd
 90. Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy dotyczące ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym:takZgłoś błąd
 91. Podane w załączniku nr 2 do Warunków Technicznych wartości współczynników przenikania ciepła dla różnych rodzajów budynków, są to:wartości maxymalne dopuszczalneZgłoś błąd
 92. Wartości EP podane w Warunkach Technicznych zawierają dodatki na zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia. Porównanie charakterystyki energetycznej ocenianego budynku z danymi wg WT dokonuje się:przez porówn. wsk. EP z sum.wart. wskaź. wg WTZgłoś błąd
 93. W projekcie budowlanym obowiązuje dokonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązek ten dotyczy:budynków o pow. użytkowej większej niż 1000m2Zgłoś błąd
 94. Wraz ze wzrostem współczynnika kształtu budynku A/ Ve:wzrasta wartość graniczna EP podana w WT 2008Zgłoś błąd
 95. Najważniejszą cechą przegrody budowlanej z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku jest:współczynnik przenikania ciepła UZgłoś błąd
 96. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości:do 9 kondygnacji naziemnych włącznieZgłoś błąd
 97. W nowo wznoszonych budynkach wentylowanych w sposób grawitacyjny można stosować przewody wentylacyjne zbiorcze gdy:w żadnym przypadku nie można stosować przewodów zbZgłoś błąd
 98. W budynkach użyteczności publicznej minimalny strumień powietrza wentylacyjnego przypadający na 1 osobę nie zależy od:rodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna)Zgłoś błąd
 99. Zużycie energii do napędu wentylatora jest (teoretycznie):prop do 3 potęgi wart strumienia przep powietrzaZgłoś błąd
 100. Wentylacja grawitacyjna to rodzaj:wentylacji naturalnejZgłoś błąd
 101. Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla wymiarowania wentylacji grawitacyjnej to:+12 ºCZgłoś błąd
 102. Ciśnienie czynne wywołujące przyjmowane jako siła sprawcza w wentylacji grawitacyjnej zależy od:różn rzędn wylotu przew went odprow pow i rz wlotZgłoś błąd
 103. Z jakich pokojów w mieszkaniach (wg Polskiej Normy PN-B-03430:1983/Az3:2000) wymagane jest usuwanie powietrza:z pokojów oddziel więcej niż dwojgiem drzwi....Zgłoś błąd
 104. Najmniejsze opory przepływu powietrza (zakładając stałe pole przekroju poprzecznego) posiadają przewody wentylacyjne o przekroju:okrągłymZgłoś błąd
 105. W przypadku wentylacji mechanicznej rzeczywisty punkt pracy wentylatora nie posiadającego regulacji wydajności jest:zmienny i zal od chwil oporów inst oraz zm war pogZgłoś błąd
 106. Nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych w budynkach:usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatremZgłoś błąd
 107. Sprawność średnioroczna wymienników do odzysku ciepła w systemach wentylacjijest mniejsza od sprawności temperaturowej wymiennZgłoś błąd
 108. Systemy klimatyzacji indukcyjnej (2, 3 i 4 rurowe) to przykład:systemu powietrzno-wodnegoZgłoś błąd
 109. W klimacie polskim powietrze dostarczane do pomieszczeń przez systemy klimatyzacji powietrznej w okresie zimowym powinno być:filtrowane, ogrzewane i nawilżaneZgłoś błąd
 110. Który związek łączy się z hemoglobiną i może być przyczyną śmiertelnego zatrucia w źle wentylowanych mieszkaniach wyposażonych np. w piecyki gazowe:COZgłoś błąd
 111. W przypadku pomieszczeń klimatyzowanych minimalny strumień powietrza wentylacyjnego przypadającego 1 osobę jest :większy niż w pomieszczeniach wentylowanychZgłoś błąd
 112. Jednostką, w której wyrażana jest krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu jest :1/hZgłoś błąd
 113. Termin wentylacja hybrydowa oznacza, że :went dział jak went nat lub jak mech w zal potrzZgłoś błąd
 114. W pomieszczeniach użyteczności publicznej pozbawionych klimatyzacji w okresie użytkowania w trakcie lata obserwuje się :wzrost temperatury powietrza i wzrost wilg powZgłoś błąd
 115. W warunkach rzeczywistych strumień powietrza przepływający przez nawiewnik okienny o charakterystyce (V=50 m3 p=10 Pa) jest przy Δ/h:zmienny i zal od chwilow różn cisn po obu str oknaZgłoś błąd
 116. Jaka wielkość charakteryzuje jakość energetyczną chłodziarek?Efficiency Energy Ratio - EERZgłoś błąd
 117. Jaki wskaźnik charakteryzuje łączny wpływ eksploatacji chłodziarki na środowisko?TEWIZgłoś błąd
 118. Który z pierwiastków wchodzących w skład syntetycznych czynników chłodniczych powoduje niszczenie stratosferycznej warstwy ozonowej?chlor – ClZgłoś błąd
 119. Jaki sygnał regulacyjny wykorzystywany jest w termostatycznych zaworach rozprężnych?temperatura przegrzania paryZgłoś błąd
 120. Jaka powinna być częstość sprawdzania szczelności instalacji chłodniczej o napełnieniu czynnikami z grupy HCFC wynoszącym >30÷300 kg:co pół rokuZgłoś błąd
 121. Który ze sposobów regulacji wydajności sprężarek chłodniczych jest najkorzystniejszy pod względem energetycznym?regulacja inwerterowaZgłoś błąd
 122. W jakim zakresie zmienia się wartość wskaźnika ODP?0÷∞Zgłoś błąd
 123. W instalacji chłodniczej najwyższą temperaturę ma czynnik:za sprężarkąZgłoś błąd
 124. Jaki wskaźnik charakteryzuje sezonową efektywność energetyczną wytwornicy wody lodowej eksploatowanej w Europie:ESEERZgłoś błąd
 125. Jakie urządzenie rozprężne zapewnia najmniejsze zużycie energii do napędu sprężarki w wytwornicy wody lodowej?elektroniczny zawór rozprężnyZgłoś błąd
 126. Jakie są skutki podwyższenia temperatury skraplania pary czynnika chłodniczego?zmniejszenie mocy chłodniczej urządzeniaZgłoś błąd
 127. Zeotropowe czynniki chłodnicze charakteryzuje (w warunkach stałego ciśnienia)zmienna temperatura wrzenia (poślizg temperatury)Zgłoś błąd
 128. W jakich sprężarkach występuje objętość szkodliwa?sprężarki tłokoweZgłoś błąd
 129. Która z zależności jest spełniona w regeneracyjnym wymienniku ciepła obiegu chłodniczego:spad entalp ciekł czyn = przyrost ent pary czynZgłoś błąd
 130. Jakie są skutki stosowania ekonomizera w wytwornicach wody lodowej?zwiększenie właściwej wydajności chłodniczejZgłoś błąd
 131. W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP?kWh/m2*aZgłoś błąd
 132. Co to jest współczynnik wi?wsp nakładu nieodnawialnej energii pierwotnejZgłoś błąd
 133. Współczynniki wi mają zastosowanie do obliczania wartościenergii pierwotnejZgłoś błąd
 134. Do obliczenia którego wskaźnika potrzebna jest wartość wiEPZgłoś błąd
 135. Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii końcowej :większe lub mniejszeZgłoś błąd
 136. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się:w formie elektronicznej i pisemnejZgłoś błąd
 137. Ile jest stref klimatycznych w Polsce?5Zgłoś błąd
 138. Zapotrzebowanie na energię pierwotna według rozporządzenia to:ilość en dostarczana przez sys tech przel na EPZgłoś błąd
 139. Łazienki w wielorodzinnym budynku mieszkalnym to:składnik strefy cieplnej budynkuZgłoś błąd
 140. Energia końcowa według rozporządzenia to:energia dostarczona do granicy bilansowej budynkuZgłoś błąd
 141. W obliczeniu wskaźnika EK przyjmuje się :pole pow pom o regul temp w bud lub lok mieszkZgłoś błąd
 142. Zapotrzebowanie energii końcowej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii użytkowej :większe lub mniejszeZgłoś błąd
 143. Instalacja chłodzenia w budynku według rozporządzenia to:obniżenie temperatury lub wilgotności powietrzaZgłoś błąd
 144. Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi zależą od:rodzaju nośnika EK oraz sposobu jego wytwarzaniaZgłoś błąd
 145. Energia pierwotna w budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w instalację chłodzenia jest sumą energii pierwotnej:do ogrz, przygotow cwu, chłodz i oświetleniaZgłoś błąd
 146. W przypadku budynku jednorodzinnego wyposażonego w system centralnego ogrzewania z kotłem gazowym opalanym gazem ziemnym i kominkiem z płaszczem wodnym do obliczenia wskaźnika energii pierwotnej EP należy:przeprow obl oddzielnie dla każdego nośn energiiZgłoś błąd
 147. W budynku użyteczności publicznej przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli:jest inst chłodzenia obsł więcej niż 1 pomZgłoś błąd
 148. W budynku mieszkalnym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli:jest inst chł obsł >1 pom, a bud nie spełn kryt...Zgłoś błąd
 149. Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) oznacza:roczne zap nieodn EP odn do pow pom o reg temp powZgłoś błąd
 150. Wskaźnik energii końcowej (EK) oznacza:sumę wsz rodz en dost do gr bilans bud odn do pow Zgłoś błąd
 151. Jaki rodzaj strat ciepła uwzględniamy w obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego?straty przez przenikanie i wentylacjęZgłoś błąd
 152. Co jest miarą współczynnika strat ciepła?W/KZgłoś błąd
 153. Co jest miarą strat ciepła budynku?kWhZgłoś błąd
 154. Orientacja przegrody ma wpływ na:zyski ciepła od nasłonecznieniaZgłoś błąd
 155. Według jakich wymiarów określamy powierzchnie przegród zewnętrznych budynku dla obliczenia strat ciepła?wg wymiarów zewnętrznychZgłoś błąd
 156. Jak w obliczeniach zapotrzebowania energii na ogrzewanie należy uwzględnić stosowane w danym budynku stałe przerwy lub obniżenia poziomu ogrzewania (np. nocne)?pominąćZgłoś błąd
 157. Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie zależy od:zagłębienia Z, wsp U dla podłogi i param B'Zgłoś błąd
 158. Dla liczenia wskaźnika zwartości (współczynnika kształtu) budynku przyjmujemy powierzchnię:wszystkich przegród otaczających kubaturę ogrzewZgłoś błąd
 159. Do obliczeń miesięcznych strat ciepła przez przenikanie i wentylację budynku biurowego, w którym instalacja pracuje z przerwami nocnymi należy:przyjąć, że instalacja pracuje bez przerwZgłoś błąd
 160. Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wykonuje się z uwzględnieniem:średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrZgłoś błąd
 161. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przegrody to: liniowych mostków cieplnych i ich wsp przenZgłoś błąd
 162. W jakich jednostkach określamy współczynnik strat przez przenikanie?W/KZgłoś błąd
 163. Wartość współczynnika strat przez przenikanie nie zależy od:strefy klimatycznejZgłoś błąd
 164. Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego określamy wg:normy PN-EN ISO 14683Zgłoś błąd
 165. W miejscu progu drzwi balkonowych wychodzących na płytę balkonu połączonego konstrukcyjnie ze stropem budynku uwzględniamy:a i bZgłoś błąd
 166. W obliczeniu U dla podłogi na gruncie uwzględniamy:współczynnik przejmowania RsiZgłoś błąd
 167. Podstawa obliczenia Ugr dla podłogi na gruncie jest:obydwie te normyZgłoś błąd
 168. W obliczeniu Ugr dla podłogi na gruncie wartość Uequiv,bf w porównaniu do wartości U dla konstrukcji podłogi jest:mniejszaZgłoś błąd
 169. Współczynniki Rsi i Rse dla połaci dachowej nachylonej pod kątem 75% przyjmujemy jak:przegrody pionowejZgłoś błąd
 170. Współczynnik redukcyjny obliczeniowej temperatury btr stosuje się do:przegród oddz od przestrz nieogrzew lub o <tempZgłoś błąd
 171. Współczynnik redukcji temperatur btr uwzględnia różnicę między:temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temp zewnZgłoś błąd
 172. Ile wynosi współczynnik btr dla okna w ścianie zewnętrznej budynku?1Zgłoś błąd
 173. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur btr jest równy 0 to:temp w przestrzeni nieogrz = temp wewnZgłoś błąd
 174. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur btr jest równy 1 to:temp w przestrzeni nieogrz = temp zewnZgłoś błąd
 175. Jeżeli współczynnik redukcji temperatur btr jest mniejszy od 1 to:temp w przestrzeni nieogrz > temp zewnZgłoś błąd
 176. Jaki przepis określa wartość wymaganego ze względów higienicznych strumienia powietrza wentylacyjnego?norma PN-B-03430Zgłoś błąd
 177. Jaką wartość strumienia pow. wentylacyjnego przyjmujemy dla kuchni bez okna zewnętrznego z kuchenką gazową ?70 m3Zgłoś błąd
 178. Strumień powietrza wentylacyjnego dla mieszkania M1 z aneksem kuchennym i łazienką należy przyjmować jako równy:80 m3Zgłoś błąd
 179. Dla budynku bez próby szczelności strumień powietrza infiltrującego można wyliczyć z zależności:0,2*kubatura wentylowana*Af/3600Zgłoś błąd
 180. W obliczeniu strat przez wentylację wartość V0 tostrumień powietrza wentylacji naturalnejZgłoś błąd
 181. Dla budynku z wentylacją naturalną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się:wartość str powietrza went i str pow infiltrującegZgłoś błąd
 182. Dla budynku z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się:wart większą ze strui pow nawiew i wywiewZgłoś błąd
 183. Czy do strat ciepła przez wentylację należy doliczać energię nawilżania powietrza wentylacyjnego w centrali klimatyzacyjnej?nieZgłoś błąd
 184. Zastosowanie w oknach nawiewników powietrza automatycznie sterowanych uwzględnia się w obliczeniach przez :nie uwzględnia sięZgłoś błąd
 185. Strumień powietrza infiltrującego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację, w przypadku wentylacji naturalnej jest to:str pow napł przez nieszcz spow dział wiatr...Zgłoś błąd
 186. jeżeli współczynnik strat ciepła na wentylację wynosi 400 W/K, to oznacza, że:do podgrz pow o 10 K należy użyć mocy ciepl 4kWZgłoś błąd
 187. Współczynnik n50 określa:krotność wymian powietrza przy nadciśnieniu 50 PaZgłoś błąd
 188. We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację (Hve *(θint,H – θe)*tM *10-3 kWh/miesiąc) czas tM oznacza:liczbę godzin w miesiącuZgłoś błąd
 189. We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację (Hve *(θint,H – θe) *tM *10-3kWh/miesiąc) temperatura θe oznacza:średnią temperaturę powietrza zewnętrznegoZgłoś błąd
 190. We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację (Hve *(θint,H – θe) *tM *10-3kWh/miesiąc) temperatura θint,H oznacza:obl temp pop wewn dla okr ogrzZgłoś błąd
 191. Wartość współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wykorzystuje się do:określania zysków ciepła od nasłonecznieniaZgłoś błąd
 192. We wzorze na współczynnik strat ciepła na wentylację (ρa*ca *Σk (bve,k *Vve,k,mn ) W/K) współczynnik bve,k uwzględnia:skut odz ciep, okr pr inst wen, zm temp pow...Zgłoś błąd
 193. Wartość obliczeniowa strumienia powietrza wentylacyjnego w przypadku wentylacji naturalnej wynika:z obowiązujących przepisów dotyczących intens wentZgłoś błąd
 194. Dodatkowy strumień powietrza (Vx) przy pracy wentylatorów wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego zależy między innymi od:szczelności obudowy, ilości nieosłoniętych fasadZgłoś błąd
 195. Strumień powietrza wentylacyjnego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację, w przypadku wentylacji nawiewno – wywiewnej, jest:większym str ze str pow nawiewan i wywiewnZgłoś błąd
 196. Zyski słoneczne to zyski od promieniowania słonecznego:przenik przez przeg przezroczyste do przestrz ogrzZgłoś błąd
 197. W jakich jednostkach podawana jest wartość miesięczna energii promieniowania słonecznego w danych klimatycznych:KWh/(m, mies)Zgłoś błąd
 198. Wartość współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g zależy od:rodzaju oszkleniaZgłoś błąd
 199. Co to jest współczynnik kα ?wsp uwzgl nachylenie przegrodyZgłoś błąd
 200. Współczynnik korekcyjny nachylenia płaszczyzny okien zależy od:orient pł wzgl str świata i nach pł do poziomuZgłoś błąd
 201. Wartość promieniowania słonecznego dla liczenia zysków przyjmowana jest z danych klimatycznych dla:płaszczyzny pionowejZgłoś błąd
 202. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza największą część promieniowania słonecznego?oszklenie podwójną szybąZgłoś błąd
 203. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza najmniejsza część promieniowania słonecznego?oszklenie z podwójna szybą z powłoką selektywnaZgłoś błąd
 204. Wartość zysków słonecznych przez okna dachowe nie zależy od:zacienienia budynkuZgłoś błąd
 205. Promieniowanie słoneczne przepuszczane przez okna dachowe w porównaniu do promieniowania przepuszczanego przez okna w ścianach pionowych o tym samym kierunku stron świata na wartość liczbową:większąZgłoś błąd
 206. Jak obliczyć zyski wewnętrzne?Q=qint*10-3 *Ac *tMZgłoś błąd
 207. W jakich jednostkach określamy średnią jednostkowa moc wewnętrznych zysków ciepła qint:W/m2Zgłoś błąd
 208. Co we wzorze na wewnętrzne zyski ciepła oznacza litera tM?liczbę godzin w miesiącuZgłoś błąd
 209. Najważniejszym, źródłem danych dot. wielkości zysków wewnętrznych jest:tabela w rozporządzeniuZgłoś błąd
 210. Wartość miesięcznych wewnętrznych zysków ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym jest sumą:Wew zys ciep i zys ciep prom słonZgłoś błąd
 211. Do obliczenia wartości miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji potrzebne są następujące dane:s strat, s zysk i wsp ef zys ciepłaZgłoś błąd
 212. Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu:średnia wartość współczynnika przenikaniaZgłoś błąd
 213. Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu:strefa klimatycznaZgłoś błąd
 214. Współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania liczony jest w jednostkach:jednostka bezwymiarowaZgłoś błąd
 215. Znając oznaczenia wielkości w obliczeniu współczynnika efektywności zysków ciepła określ, które niżej podane zdanie jest fałszywe:γ zależy od τZgłoś błąd
 216. Współczynnik efektywności zysków ciepła ma wartość:nie wyższą niż 1Zgłoś błąd
 217. Wewnętrzną pojemność cieplną strefy budynku oblicza się dla:wszy przeg mających kont z pow wewn...Zgłoś błąd
 218. Wewnętrzna pojemność cieplna budynku liczona jest w jednostkach:J/KZgłoś błąd
 219. Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła (ηH,gn ) zależy między innymi od:stosunku zysków ciepła do strat ciepłaZgłoś błąd
 220. Jeżeli straty ciepła w danym miesiącu wynoszą 50000 kWh a zyski 30000 kWh to zapotrzebowanie na ciepło dla tego miesiąca będzie:na pewno większe niż 20000 kWhZgłoś błąd
 221. Co się składa na ogólną sprawność systemu ogrzewania?sprawność regulacji, przesyłu, akumulacji i wytwarZgłoś błąd
 222. Sprawność wytwarzania ciepła do ogrzewania należy przyjąć dla kotła węglowego wyprodukowanego w 1979r.:0,50-0,65Zgłoś błąd
 223. Jaki rodzaj kotłów może mieć sprawność wytwarzania ciepła powyżej 1,0:Kocioł gazowy kondensacyjnyZgłoś błąd
 224. Dla mieszkań podłączonych do wspólnej instalacji grzewczej wartości sprawności dla liczenia energii końcowej są:takie same jak dla całego budynkuZgłoś błąd
 225. W jakich jednostkach określamy sprawność wytwarzania ciepła w kotle:jednostka bezwymiarowaZgłoś błąd
 226. Energia pomocnicza to np.:energia elektrycznaZgłoś błąd
 227. Energia pomocnicza to np.:energia elektryczna na potrzeby wentylatorówZgłoś błąd
 228. W obliczeniu zapotrzebowania energii pomocniczej uwzględniamy następujące wielkości: moc jednostkową urządzeń (odniesiona do powierzchni)czas ich pracy i powierzchnię o regulowanej temZgłoś błąd
 229. Zapotrzebowanie energii pomocniczej uwzględniamy:w obliczeniu wskaźnika EPZgłoś błąd
 230. W jakich jednostkach określamy zapotrzebowanie energii pomocniczej?kWh/rokZgłoś błąd
 231. W obliczeniu rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania uwzględniamy:9 miesięcy (od września do maja)Zgłoś błąd
 232. Znając zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii końcowej należy:podzielić przez sezonową sprawność całkowitąZgłoś błąd
 233. Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania i wentylacji oblicza się: jako sumę miesięcznychzapotrzebowań energiiZgłoś błąd
 234. Znając zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii pierwotnej należy: EK*wsp nakładu en zależny od rodz nośn en + Epom*Zgłoś błąd
 235. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej W i wyraża:a i bZgłoś błąd
 236. Jakie cechy budynku nie wpływają na możliwość wykorzystania metody uproszczonej do obliczenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wentylację:rodzaj źródła ciepłaZgłoś błąd
 237. Dodatek na mostki cieplne w ścianie budynku bez balkonów w metodzie uproszczonej wynosi:0,10 W / (m2*K)Zgłoś błąd
 238. Stopień wykorzystania zysków ciepła w metodzie uproszczonej określa się w sposób następujący:przyjmuje się jako wartość stałą podana w rozporzZgłoś błąd
 239. Która z cech budynku nie ma wpływu na obliczenie zapotrzebowania energii metodą uproszczoną?stopień zacienienia budynkuZgłoś błąd
 240. W obliczeniu zapotrzebowania energii metodą uproszczoną usytuowanie budynku w określonym miejscu w kraju ma wpływ:na obliczenie strat przez przenikanieZgłoś błąd
 241. Jaką zryczałtowaną ilość ciepłej wody przyjmujemy na 1 osobę w budynku wielorodzinnym, bez wodomierzy?48 l/os*dzieńZgłoś błąd
 242. O ile zmniejszamy dobowe zużycie wody dla instalacji z wodomierzami?20%Zgłoś błąd
 243. O ile należy zmniejszyć obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody ze względu na czasową nieobecność użytkowników?10%Zgłoś błąd
 244. Zapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepłej wody w budynku mieszkalnym zależy od:liczby mieszkańcówZgłoś błąd
 245. Liczbę mieszkańców nowego, oddawanego do użytkowania budynku mieszkalnego dla obliczenia dobowego zużycia ciepłej wody przyjmuje się na podstawie:projektu budynkuZgłoś błąd
 246. Obliczeniowe zapotrzebowanie energii końcówek na przygotowanie ciepłej wody w budynku mieszkalnym zależy od:sprawności instalacjiZgłoś błąd
 247. Jakie rodzaje sprawności uwzględnia się przy obliczaniu zapotrzebowania energii do przygotowania ciepłej wody?wytwarzania, przesyłu, akumulacji i wykorzystaniaZgłoś błąd
 248. Ile wynosi czas użytkowania systemów przygotowania ciepłej wody brany pod uwagę przy liczeniu zapotrzebowania na energię do jej przygotowania?328,5 dniaZgłoś błąd
 249. Od czego zależy sprawność akumulacji systemów przygotowania ciepłej wody?od systemu zasobnikaZgłoś błąd
 250. Ile wynosi sezonowa sprawność wykorzystania ciepłej wody?1Zgłoś błąd
 251. Współczynniki korekcyjne temperatury ciepłej wody korygują zapotrzebowanie ciepła użytkowego w stosunku do wody na wypływie o temperaturze:55 oCZgłoś błąd
 252. Wprowadzenie obiegów cyrkulacyjnych do instalacji ciepłej wody wpływa na wielkość zapotrzebowania energii:zwiększa zapotrzebowanie energiiZgłoś błąd
 253. Jaka jest jednostka odniesienia dla obliczenia dobowego zużycia ciepłej wody dla budynku hotelu:miejsce noclegoweZgłoś błąd
 254. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przygotowania ciepłej wody użytkowej zależy od:czasu pracy pomp źr ciepła w obiegu przyg cwZgłoś błąd
 255. Czy w obliczeniach rocznego zapotrzebowania na energię przygotowania c.w.u. uwzględnia się dodatkową ilość energii niezbędną od okresowej dezynfekcji termicznej zapobiegającej legionelli?nieZgłoś błąd
 256. Współczynnik korekcyjny temperatury ciepłej wody użytkowej kt zależy od:temp wody na wypływie z zaworu czerpalnegoZgłoś błąd
 257. Sprawności cząstkowe dla wszystkich lokali mieszkalnych podłączonych od wspólnej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej są:takie same jak dla ocenianego budynkuZgłoś błąd
 258. Na wartość jakiej wielkości wpływa rodzaj nośnika energii wykorzystywany na przygotowanie ciepłej wodyzapotrzebowanie energii pierwotnejZgłoś błąd
 259. W obliczeniach zapotrzebowania na ciepła użytkowego na przygotowania ciepłej wody uwzględnia się energię potrzebną do napędu pompy obiegowej instalacji c.w.nigdyZgłoś błąd
 260. W obliczeniu zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody w budynku niemieszkalnym uwzględnia się:współczynnik redukcyjny czasu użytkowaniaZgłoś błąd
 261. Obliczenia zapotrzebowania ciepła na chłodzenie wykonuje się:dla średniej miesięcznej temperatury powietrza zewZgłoś błąd
 262. Jeżeli straty ciepła w danym miesiącu wynoszą 7000 kWh a zyski 10000 kWh to zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia dla tego miesiąca będzie:na pewno większe niż 3000 kWhZgłoś błąd
 263. Jeżeli współczynnik strat ciepła na wentylację wynosi 400 W/K, to licząc ilość ciepła na chłodzenie można stwierdzić, że:do ochł pow o 10 K należy użyć mocy chł 4kWZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.