Usunąć ten komentarz?

Test: Ebriologia/egzamin

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
46
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
3 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
0%
Autor:
66maciek66
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Ebriologia/egzamin

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /
 1. Gdzie zachodzi oogeneza? w warstwie korowej jajnikaZgłoś błąd
 2. W jakiej fazie podziału komórkowego zostaje zablokowany oocyt I rzęduprofazieZgłoś błąd
 3. Komórka jajowa jest haploidalnaPrawdaZgłoś błąd
 4. Jak nazywają się pierwotne męskie komórki płciowe?gonocytyZgłoś błąd
 5. Spermatogeneza to proces produkcji plemników w jajnikachFałszZgłoś błąd
 6. Z jakich komórek BEZPOŚREDNIO różnicują się plemniki?spermatydZgłoś błąd
 7. jak nazywa się proces bez podziałowego przekształcania spermatyd w plemniki?spermiogenezaZgłoś błąd
 8. Gdzie przebywają plemniki aby uzyskać pełną funkcjonalność?najądrzachZgłoś błąd
 9. Co pełni funkcje energetyczną dla plemników znajdujących się w ejakulacie?fruktozaZgłoś błąd
 10. Jakie hormony wytwarzają jajniki?relaksyny androgeny progesteron i estrogenZgłoś błąd
 11. Jak nazywamy pęknięcie pęcherzyka Grafa?owulacjąZgłoś błąd
 12. komórka jajowa otoczone jest przez wieniec promienistyPrawdaZgłoś błąd
 13. Jądra produkują hormony męskie takie jak testosteronPrawdaZgłoś błąd
 14. Plemniki nie posiadają mitochondriów fałszZgłoś błąd
 15. Do zapłodnienia najczęściej dochodzi w bańce jajowoduZgłoś błąd
 16. Kapacytacja to proces uzdatniania komórki jajowej do zapłodnieniafałszZgłoś błąd
 17. Zygota jest haploidalna i posiada 23 chromosomyfałszZgłoś błąd
 18. Oocyt II rzędu wznawia podział mejotyczny dopiero w momencie wniknięcia plemnika PrawdaZgłoś błąd
 19. Zagnieżdżenie zarodka w macicy ok 6 dni po zapłodnieniu nazywamy implantacją Zgłoś błąd
 20. z trofoblastu powstają błony płodowe PrawdaZgłoś błąd
 21. którego dnia po zapłodnieniu rozwija się łożysko12Zgłoś błąd
 22. Co powstaje z ektodermy?układ nerwowy i narządy zmysłyZgłoś błąd
 23. Z mezodermy powstają elementy układu krwionośnegoPrawdaZgłoś błąd
 24. Z ilu segmentów składa się rdzeń histonu na który to nawinięta jest nić DNA8Zgłoś błąd
 25. W jakim miejscu chromosomu przyczepiają się wrzeciona kariokinetyczne? centromerZgłoś błąd
 26. Która z tych rodzajów chromatyny jest aktywna genetycznie?euchromatynaZgłoś błąd
 27. Błona komórkowa zbudowana jest głównie z ........ tworzących podwójną warstwe i są amfipatycznelipidówZgłoś błąd
 28. Iloma błonami okryte są lizosomy1Zgłoś błąd
 29. W skład nukleotydu wchodzi grupa fosforanowa, cukier i zasada azotowaPrawdaZgłoś błąd
 30. Ryboza różni się od deoksyrybozy brakiem tlenu przy drugim atomie węglafałszZgłoś błąd
 31. Iloma wiązaniami wodorowymi łączy sie adenina z tyminą ?2Zgłoś błąd
 32. Charakterystycznym elementem budowy tRNA jest obecnośćantykodonuZgłoś błąd
 33. rRNA budujerybosomyZgłoś błąd
 34. Widełki replikacyjne powstają w procesie translacjifałszZgłoś błąd
 35. W procesie translacji energia niezbędna do połączenia kodonu z antykodonem pochodzi z GTPZgłoś błąd
 36. W rybosomie wyróżniamy trzy miejsca A P i .... ? EZgłoś błąd
 37. W komórce prokariotycznej proces translacji i transkrypcji zachodzi w innych miejscach w komórcefałszZgłoś błąd
 38. Nabłonek płaski spotkamy w pęcherzykach płucnychZgłoś błąd
 39. Nabłonek walcowaty posiadający mikroksomki charakterystyczny jest dla jelitaZgłoś błąd
 40. Tkanka tłuszczowa brunatna nie występuje u niemowlątfałszZgłoś błąd
 41. Człowiek ma średnio ...... L krwi5Zgłoś błąd
 42. Krew nie uczestniczy w procesach termoregulacjifałszZgłoś błąd
 43. Tkanka łączna luźna tworzy między innymi błony surowicze np opłucnąZgłoś błąd
 44. Jaka tkanka buduje ścięgna i powięziwłóknista zwarta o utkaniu regularnymZgłoś błąd
 45. Typ kolagenu charakterystyczny dla kości IZgłoś błąd
 46. Włókna typu II szybkokurczące charakteryzują się duzą wytrzymałością i mała siła skurczufałszZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.