Usunąć ten komentarz?

Test: Czasowniki nieregularne - intermediate

Opis testu:
Podaj formę dla Past Simple i Past Participle oddzielając je spacją.
W wypadku czasowników posiadających dwie formy (nieregularną i regularną), regularną wpisujemy jako drugą przy pomocy skrótu ed np. hung ed hung ed.
Liczba pytań:
77
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
596 razy
Średnia ocena:
5,00 (7 ocen)
Średni wynik:
64%
Autor:
joanna1
Tagi:
feel, lie, shine, throw

Podobne testy:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Czasowniki nieregularne - intermediate

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /
 1. bewas were beenZgłoś błąd
 2. beatbeat beatenZgłoś błąd
 3. becomebecame becomeZgłoś błąd
 4. beginbegan begunZgłoś błąd
 5. bitebit bittenZgłoś błąd
 6. breakbroke brokenZgłoś błąd
 7. bringbrought broughtZgłoś błąd
 8. buildbuilt builtZgłoś błąd
 9. buybought boughtZgłoś błąd
 10. cancould -Zgłoś błąd
 11. catchcaught caughtZgłoś błąd
 12. choosechose chosenZgłoś błąd
 13. comecame comeZgłoś błąd
 14. costcost costZgłoś błąd
 15. cutcut cutZgłoś błąd
 16. dodid doneZgłoś błąd
 17. drawdrew drawnZgłoś błąd
 18. dreamdreamt ed dreamt edZgłoś błąd
 19. drinkdrank drunkZgłoś błąd
 20. drivedrove drivenZgłoś błąd
 21. eatate eatenZgłoś błąd
 22. fallfell fallenZgłoś błąd
 23. feelfelt feltZgłoś błąd
 24. findfound foundZgłoś błąd
 25. flyflew flownZgłoś błąd
 26. forgetforgot forgottenZgłoś błąd
 27. getgot gotZgłoś błąd
 28. givegave givenZgłoś błąd
 29. gowent goneZgłoś błąd
 30. growgrew grownZgłoś błąd
 31. hanghung hungZgłoś błąd
 32. havehad hadZgłoś błąd
 33. hearheard heardZgłoś błąd
 34. hithit hitZgłoś błąd
 35. hurthurt hurtZgłoś błąd
 36. keepkept keptZgłoś błąd
 37. knowknew knownZgłoś błąd
 38. learnlearnt learnt Zgłoś błąd
 39. leaveleft leftZgłoś błąd
 40. lendlent lentZgłoś błąd
 41. letlet letZgłoś błąd
 42. lielay lainZgłoś błąd
 43. loselost lostZgłoś błąd
 44. makemade madeZgłoś błąd
 45. meanmeant meantZgłoś błąd
 46. meetmet metZgłoś błąd
 47. paypaid paidZgłoś błąd
 48. putput putZgłoś błąd
 49. readread readZgłoś błąd
 50. riderode riddenZgłoś błąd
 51. ringrang rungZgłoś błąd
 52. runran runZgłoś błąd
 53. saysaid saidZgłoś błąd
 54. seesaw seenZgłoś błąd
 55. sellsold soldZgłoś błąd
 56. sendsent sentZgłoś błąd
 57. setset setZgłoś błąd
 58. shineshone shoneZgłoś błąd
 59. shutshut shutZgłoś błąd
 60. singsang sungZgłoś błąd
 61. sitsat satZgłoś błąd
 62. sleepslept sleptZgłoś błąd
 63. speakspoke spokenZgłoś błąd
 64. spendspent spentZgłoś błąd
 65. standstood stoodZgłoś błąd
 66. stealstole stolenZgłoś błąd
 67. swimswam swumZgłoś błąd
 68. taketook takenZgłoś błąd
 69. teachtaught taughtZgłoś błąd
 70. telltold toldZgłoś błąd
 71. thinkthought thoughtZgłoś błąd
 72. throwthrew thrownZgłoś błąd
 73. understandunderstood understoodZgłoś błąd
 74. wakewoke wokenZgłoś błąd
 75. wearwore wornZgłoś błąd
 76. winwon wonZgłoś błąd
 77. writewrote writtenZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.