Usunąć ten komentarz?

Test: Czasowniki nieregularne

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
150
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
8 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
39%
Autor:
nammeless
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Czasowniki nieregularne

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /
 1. piec/backenbacken buk gebackenZgłoś błąd
 2. rozkazać/befehlenbefehlen befahl befohlenZgłoś błąd
 3. beginnen/zaczynać beginnen begann begonnenZgłoś błąd
 4. beißen/gryźć beißen biss gebissenZgłoś błąd
 5. verbeißen/rozgryźć verbeißen verbiss verbissenZgłoś błąd
 6. betrügen/oszukać betrügen betrog betrogenZgłoś błąd
 7. bewegen/skłonić poruszyć bewegen bewog bewogenZgłoś błąd
 8. biegen/gnieść biegen bog gebogenZgłoś błąd
 9. einbiegen/einbiegen bog ein eingebogenZgłoś błąd
 10. verbiegenverbiegen verbog verbogenZgłoś błąd
 11. bieten/ oferowaćbieten bot gebotenZgłoś błąd
 12. anbieten/zaoferowaćanbieten bot an angebotenZgłoś błąd
 13. verbieten/zakazaćverbieten verbot verbotenZgłoś błąd
 14. binden/wiązaćbinden band gebundenZgłoś błąd
 15. unterbinden unterbinden unterband unterbundenZgłoś błąd
 16. verbinden/powiązac verbinden verband verbundenZgłoś błąd
 17. bitten/prosićbitten bat gebetenZgłoś błąd
 18. blasen/dmuchaćblasen blies geblasenZgłoś błąd
 19. bleiben/zostaćbleiben blieb gebliebenZgłoś błąd
 20. braten/smażyćbraten briet gebratenZgłoś błąd
 21. brechnen/łamaćbrechnen brach gebrochen Zgłoś błąd
 22. brennen/palićbrennen brannte gebranntZgłoś błąd
 23. bringen/przynosićbringen brachte gebrachtZgłoś błąd
 24. denken/myslecdenken dachte gedachtZgłoś błąd
 25. empfangen/witać polaczycempfangen empfing empfangenZgłoś błąd
 26. empfehlen/polecacempfehlen empfahl empfohlenZgłoś błąd
 27. empfinden/odczuwacempfinden empfand empfundenZgłoś błąd
 28. entscheiden/decydowacentscheiden entschied entschiedenZgłoś błąd
 29. erlöschen/zgasicerlöschen erlosch erloschenZgłoś błąd
 30. erschrecken/przestraszycerschrecken erschrak erschrockenZgłoś błąd
 31. erwagen / rozwazaćerwagen erwog erwogenZgłoś błąd
 32. essen /jescessen aß gegessenZgłoś błąd
 33. fahren/jechacfahren fuhr gefahrenZgłoś błąd
 34. fallen/spadacfallen fiel gefallenZgłoś błąd
 35. fangen/lapacfangen fing gefangenZgłoś błąd
 36. finden/znaleźćfinden fand gefundenZgłoś błąd
 37. fliegen/latac fliegen flog geflogenZgłoś błąd
 38. fliehen/uciekacfliehen floh geflohenZgłoś błąd
 39. fließen/plynacfließen floss geflossenZgłoś błąd
 40. fressen/żrećfressen fraß gefressenZgłoś błąd
 41. frieren/marznacfrieren fror gefrorenZgłoś błąd
 42. gebären/urodzićgebären gebar geborenZgłoś błąd
 43. geben/dawac geben gab gegebenZgłoś błąd
 44. gedeihen/rozwijaćgedeihen gedieh gediehenZgłoś błąd
 45. gehen/iscgehen ging gegangenZgłoś błąd
 46. gelingen/udac siegelingen gelang gelungenZgłoś błąd
 47. gelten/uchodzićgelten galt gegoltenZgłoś błąd
 48. genießen/korzystaćgenießen genoss genossenZgłoś błąd
 49. geraten/popaśćgeraten geriet geratenZgłoś błąd
 50. geschehen/zobaczycgeschehen geschah geschehenZgłoś błąd
 51. gewinnen /wygracgewinnen gewann gewonnenZgłoś błąd
 52. gießen/podlewacgießen goss gegossenZgłoś błąd
 53. gleichen/rownacgleichen glich geglichenZgłoś błąd
 54. gleiten/ towarzyszycgleiten glitt geglittenZgłoś błąd
 55. graben/kopacgraben grub gegrabenZgłoś błąd
 56. greifen/chwytacgreifen griff gegriffenZgłoś błąd
 57. halten/trzymachalten hielt gehalten Zgłoś błąd
 58. hängen/wisiechängen hing gehangenZgłoś błąd
 59. heben/dziwigacheben hob gehobenZgłoś błąd
 60. heißen/nazywac sieheißen hieß geheißenZgłoś błąd
 61. helfen/pomagachelfen half geholfenZgłoś błąd
 62. kennen/ znac kennen kannte gekanntZgłoś błąd
 63. kommen/przychodzickommen kam gekommenZgłoś błąd
 64. klingen/brzmiecklingen klang geklungenZgłoś błąd
 65. kriechen/pełzackriechen kroch gekrochenZgłoś błąd
 66. laden/zapraszac laden lud geladenZgłoś błąd
 67. lassen/zostawiclassen ließ gelassenZgłoś błąd
 68. laufen/biegaclaufen lief gelaufenZgłoś błąd
 69. leiden/cierpiecleiden litt gelittenZgłoś błąd
 70. leihen/pozyczycleihen lieh geliehenZgłoś błąd
 71. lesen/czytaclesen las gelesenZgłoś błąd
 72. liegen/lezecliegen lag gelegenZgłoś błąd
 73. lügen/klamaclügen log gelogenZgłoś błąd
 74. meiden/unikacmeiden mied gemiedenZgłoś błąd
 75. messen/mierzycmessen maß gemessenZgłoś błąd
 76. nehmen/bracnehmen nahm genommenZgłoś błąd
 77. nennen/nazywacnennen nannte genanntZgłoś błąd
 78. pfeifen/gwizdac pfeifen pfiff gepfiffenZgłoś błąd
 79. raten/radzicraten riet geratenZgłoś błąd
 80. reiben/trzecreiben rieb geriebenZgłoś błąd
 81. reißen/rwacreißen riss gerissenZgłoś błąd
 82. reiten/jazda konnoreiten ritt gerittenZgłoś błąd
 83. rennen/pedzicrennen rannte geranntZgłoś błąd
 84. riechen/pachniecriechen roch gerochenZgłoś błąd
 85. ringen.zmagac sie ringen rang gerungenZgłoś błąd
 86. rufen.wolacrufen rief gerufenZgłoś błąd
 87. saufen/chlacsaufen soff gesoffenZgłoś błąd
 88. schaffen/tworzyc/podołacschaffen schuf geschaffenZgłoś błąd
 89. scheinen/swiecicscheinen schien geschienenZgłoś błąd
 90. schieben/pchacschieben schob geschobenZgłoś błąd
 91. schießen/strzelacschießen schoss geschossenZgłoś błąd
 92. schlafen /spacschlafen schlief geschlafenZgłoś błąd
 93. schlagen/bicschlagen schlug geschlagenZgłoś błąd
 94. schlieichen/skradacschleichen schlich geschlichenZgłoś błąd
 95. schleifen/szlifowacschleifen schliff geschliffenZgłoś błąd
 96. schließen/zamykacschließen schloss geschlossenZgłoś błąd
 97. schmeißen/wyrzucacschmeißen schmiss geschmissenZgłoś błąd
 98. schmelzen/topicschmelzen schmolz geschmolzenZgłoś błąd
 99. schneiden/kroic schneiden schnitt geschnittenZgłoś błąd
 100. schreiben/pisacschreiben schrieb geschriebenZgłoś błąd
 101. schreien/krzyczecschreien schrie geschrienZgłoś błąd
 102. schweigen/milczecschweigen schwieg geschwiegenZgłoś błąd
 103. schwellen/spuchnacschwellen schwoll geschwollenZgłoś błąd
 104. schwimmen/plywacschwimmen schwamm geschwommenZgłoś błąd
 105. schwören/przysiegacschwören schwor geschworenZgłoś błąd
 106. sehen/widziecsehen sah gesehenZgłoś błąd
 107. senden/wysylacsenden sandte gesandtZgłoś błąd
 108. singen/spiewacsingen sang gesungenZgłoś błąd
 109. sinken/tonacsinken sank gesunkenZgłoś błąd
 110. sitzen/siedziecsitzen saß gesessenZgłoś błąd
 111. sprechen/mowic sprechen sprach gesprochenZgłoś błąd
 112. springen/skakacspringen sprang gesprungenZgłoś błąd
 113. stechen/kasacstechen stach gestochenZgłoś błąd
 114. stehen/stacstehen stand gestandenZgłoś błąd
 115. stehlen/krascstehlen stahl gestohlenZgłoś błąd
 116. steigen/wspinac siesteigen stieg gestiegenZgłoś błąd
 117. sterben/umierac sterben starb gestorbenZgłoś błąd
 118. stinken/smierdziecstinken stank gestunkenZgłoś błąd
 119. stoßen/zderzyc siestoßen stieß gestoßenZgłoś błąd
 120. streichen/rysowacstreichen strich gestrichenZgłoś błąd
 121. streiten/klocic siestreiten stritt gestrittenZgłoś błąd
 122. tragen/nosictragen trug getragenZgłoś błąd
 123. treffen/spotykactreffen traf getroffenZgłoś błąd
 124. treiben /cwiczyctreiben trieb getriebenZgłoś błąd
 125. treten / wychodzictreten trat getretenZgłoś błąd
 126. trinken /pic trinken trank getrunkenZgłoś błąd
 127. tun/czynictun tat getanZgłoś błąd
 128. verderben/zepsucverderben verdarb verdorbenZgłoś błąd
 129. vergessen/zapomniecvergessen vergaß vergessenZgłoś błąd
 130. verlieren/zgubicverlieren verlor verlorenZgłoś błąd
 131. verschwinden /zniknacverschwinden verschwand verschwundenZgłoś błąd
 132. verzeihen/wybaczac verzeihen verzieh verziehenZgłoś błąd
 133. waschen/mycwaschen wusch gewaschenZgłoś błąd
 134. weichen/ustapicweichen wich gewichenZgłoś błąd
 135. weisen/wskazac pokoazacweisen wies gewiesenZgłoś błąd
 136. werben/reklamowacwerben warb geworbenZgłoś błąd
 137. werfen/rzucacwerfen warf geworfenZgłoś błąd
 138. wiegen/wazycwiegen wog gewogenZgłoś błąd
 139. wissen/wiedziecwissen wusste gewusstZgłoś błąd
 140. ziehen/ciagnacziehen zog gezogenZgłoś błąd
 141. zwingen/zmuszaczwingen zwang gezwungenZgłoś błąd
 142. haben/miechaben hatte gehabtZgłoś błąd
 143. sein/bycsein war gewesenZgłoś błąd
 144. werden/stawac siewerden wurde gewordenZgłoś błąd
 145. wollen/chciecwollen wollte gewolltZgłoś błąd
 146. sollen/miec powinnoscsollen sollte gesollt Zgłoś błąd
 147. müssen/musiecmüssen musste gemusstZgłoś błąd
 148. mögen/chciec lubicmögen mochte gemochtZgłoś błąd
 149. können/potrafickönnen konnte gekonntZgłoś błąd
 150. dürfen/moc miec pozowoleniedürfen durfte gedurftZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.