Usunąć ten komentarz?

Test: czasowniki mocne i nieregularne

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
80
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
69 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
66%
Autor:
valadilene
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań czasowniki mocne i nieregularne

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /
 1. zaczynaćbeginnen begann begonnenZgłoś błąd
 2. otrzymywaćbekommen bekam bekommenZgłoś błąd
 3. zdać egzaminbestehen bestand bestandenZgłoś błąd
 4. oferowaćbieten bot gebotenZgłoś błąd
 5. prosićbitten bat gebetenZgłoś błąd
 6. pozostawaćbleiben blieb gebliebenZgłoś błąd
 7. przynosićbringen brachte gebrachtZgłoś błąd
 8. myślećdenken dachte gedachtZgłoś błąd
 9. mieć pozwoleniedürfen durfte gedurftZgłoś błąd
 10. przyjmowaćempfangen empfing empfangenZgłoś błąd
 11. polecaćempfehlen empfahl empfohlenZgłoś błąd
 12. jeśćessen aß gegessenZgłoś błąd
 13. jechać, wieźćfahren fuhr gefahrenZgłoś błąd
 14. łapaćfangen fing gefangenZgłoś błąd
 15. znajdowaćfinden fand gefundenZgłoś błąd
 16. lataćfliegen flog geflogenZgłoś błąd
 17. płynąćfließen floß geflossenZgłoś błąd
 18. dawaćgeben gab gegebenZgłoś błąd
 19. podobać sięgefallen gefiel gefallenZgłoś błąd
 20. iśćgehen ging gegangenZgłoś błąd
 21. wygraćgewinnen gewann gewonnenZgłoś błąd
 22. mieć haben hatte gehabtZgłoś błąd
 23. trzymaćhalten hielt gehaltenZgłoś błąd
 24. wisiećhängen hing gehangenZgłoś błąd
 25. podnosićheben hob gehobenZgłoś błąd
 26. nazywać sięheißen hieß geheißenZgłoś błąd
 27. pomagaćhelfen half geholfenZgłoś błąd
 28. znaćkennen kannte gekanntZgłoś błąd
 29. przychodzićkommen kam gekommenZgłoś błąd
 30. potrafić, móckönnen konnte gekonntZgłoś błąd
 31. ładować, zapraszaćladen lud geladenZgłoś błąd
 32. bieclaufen lief gelaufenZgłoś błąd
 33. pożyczaćleihen lieh geliehenZgłoś błąd
 34. czytaćlesen las gelesenZgłoś błąd
 35. leżećliegen lag gelegenZgłoś błąd
 36. lubić, chciećmögen mochte gemochtZgłoś błąd
 37. musiećmüssen musste gemusstZgłoś błąd
 38. braćnehmen nahm genommenZgłoś błąd
 39. wymieniać, nazywaćnennen nannte genanntZgłoś błąd
 40. radzić, zgadywaćraten riet geratenZgłoś błąd
 41. wołaćrufen rief gerufenZgłoś błąd
 42. spaćschlafen schlief geschlafenZgłoś błąd
 43. bićschlagen schlug geschlagenZgłoś błąd
 44. zamykaćschließen schloss geschlossenZgłoś błąd
 45. pisaćschreiben schrieb geschriebenZgłoś błąd
 46. pływaćschwimmen schwamm geschwommenZgłoś błąd
 47. widzieć, patrzećsehen sah gesehenZgłoś błąd
 48. byćsein war gewesenZgłoś błąd
 49. śpiewaćsingen sang gesungenZgłoś błąd
 50. siedziećsitzen saß gesessenZgłoś błąd
 51. rozmawiaćsprechen sprach gesprochenZgłoś błąd
 52. skakaćspringen sprang gesprungenZgłoś błąd
 53. staćstehen stand gestandenZgłoś błąd
 54. wspinać sięsteigen stieg gestiegenZgłoś błąd
 55. umieraćsterben starb gestorbenZgłoś błąd
 56. nosićtragen trug getragenZgłoś błąd
 57. spotykaćtreffen traf getroffenZgłoś błąd
 58. deptać, wejśćtreten trat getretenZgłoś błąd
 59. pićtrinken trank getrunkenZgłoś błąd
 60. czynićtun tat getanZgłoś błąd
 61. podpisaćunterschreiben unterschrieb unterschriebenZgłoś błąd
 62. spędzaćverbringen verbrachte verbrachtZgłoś błąd
 63. upływaćvergehen verging vergangenZgłoś błąd
 64. zapominaćvergessen vergaß vergessenZgłoś błąd
 65. opuszczaćverlassen verließ verlassenZgłoś błąd
 66. zgubić, przegraćverlieren verlor verlorenZgłoś błąd
 67. zaspaćverschlafen verschlief verschlafenZgłoś błąd
 68. znikaćverschwinden verschwand verschwundenZgłoś błąd
 69. zamierzaćvorhaben hatte vor vorgehabt|vorhaben hatte...vor vorgehabt|vorhaben hatte ... vor vorgehabtZgłoś błąd
 70. rosnąćwachsen wuchs gewachsenZgłoś błąd
 71. myć, praćwaschen wusch gewaschenZgłoś błąd
 72. stawać sięwerden wurde gewordenZgłoś błąd
 73. rzucaćwerfen warf geworfenZgłoś błąd
 74. ciągnąćziehen zog gezogenZgłoś błąd
 75. zostawiać, kazać, pozwalaćlassen ließ gelassenZgłoś błąd
 76. piecbacken buk gebackenZgłoś błąd
 77. uciekaćfliehen floh geflohenZgłoś błąd
 78. kłamaćlügen log gelogenZgłoś błąd
 79. wąchać, pachniećriechen roch gerochenZgłoś błąd
 80. kłócić się streiten stritt gestrittenZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.