Usunąć ten komentarz?

Test: czasowniki

Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
63
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
83 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
31%
Autor:
mikado1234
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań czasowniki

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /
 1. wiedziećwissen wusste gewusstZgłoś błąd
 2. ważyćwiegen wog gewogenZgłoś błąd
 3. rzucać werfen warf geworfenZgłoś błąd
 4. stawać sięwerden wurde gewordenZgłoś błąd
 5. praćwaschen wusch gewaschenZgłoś błąd
 6. rosnąćwachsen wuchs gewachsenZgłoś błąd
 7. czynićtun tat getanZgłoś błąd
 8. pędzićtreiben trieb getriebenZgłoś błąd
 9. kłócić sięstreiten stritt gestrittenZgłoś błąd
 10. skreślaćstreichen strich gestrichenZgłoś błąd
 11. śmierdziećstinken stank gestunkenZgłoś błąd
 12. wznosićsteigen stieg gestiegenZgłoś błąd
 13. tkwićstecken stak gestecktZgłoś błąd
 14. kłóćstechen stach gestochenZgłoś błąd
 15. krzyczećschreien schrie geschrienZgłoś błąd
 16. ciąćschneiden schnitt geschnittenZgłoś błąd
 17. topniećschmelzen schmolz geschmolzenZgłoś błąd
 18. bićschlagen schlug geschlagenZgłoś błąd
 19. spaćschlafen schlief geschlafenZgłoś błąd
 20. przesuwaćschieben schob geschobenZgłoś błąd
 21. świecićscheinen schien geschienenZgłoś błąd
 22. dzielićscheiden schied geschiedenZgłoś błąd
 23. tworzyćschaffen schuf geschaffenZgłoś błąd
 24. wołaćrufen rief gerufenZgłoś błąd
 25. wąchaćriechen roch gerochenZgłoś błąd
 26. jeździć konnoreiten ritt gerittenZgłoś błąd
 27. rwaćreißen riss gerissenZgłoś błąd
 28. radzićraten riet geratenZgłoś błąd
 29. lubićmögen mochte gemochtZgłoś błąd
 30. strzelaćschießen schoss geschossenZgłoś błąd
 31. rozkazaćbefehlen befahl befohlenZgłoś błąd
 32. nakłaniaćbewegen bewog bewogenZgłoś błąd
 33. giąćbiegen bog gebogenZgłoś błąd
 34. oferowaćbieten bot gebotenZgłoś błąd
 35. prosićbitten bat gebetenZgłoś błąd
 36. dmuchaćblasen blies geblasenZgłoś błąd
 37. piecbraten briet gebratenZgłoś błąd
 38. łamaćbrechen brach gebrochenZgłoś błąd
 39. móc/mieć pozwoleniedürfen durfte gedurftZgłoś błąd
 40. przyjąćempfangen empfing empfangenZgłoś błąd
 41. upaśćfallen fiel gefallenZgłoś błąd
 42. chwytaćfangen fing gefangenZgłoś błąd
 43. uciekaćfliehen floh geflohenZgłoś błąd
 44. płynąćfließen floss geflossenZgłoś błąd
 45. marznąćfrieren fror gefrorenZgłoś błąd
 46. laćgießen goss gegossenZgłoś błąd
 47. kopaćgraben grub gegrabenZgłoś błąd
 48. chwytać2greifen griff gegriffenZgłoś błąd
 49. trzymaćhalten hielt gehaltenZgłoś błąd
 50. wisiećhängen hing gehangenZgłoś błąd
 51. podnieśćheben hob gehobenZgłoś błąd
 52. nazywać sięheißen hieß geheißenZgłoś błąd
 53. brzmiećklingen klang geklungenZgłoś błąd
 54. móc/potrafićkönnen konnte gekonntZgłoś błąd
 55. ładowaćladen lud geladenZgłoś błąd
 56. zostawićlassen ließ gelassenZgłoś błąd
 57. bieclaufen lief gelaufenZgłoś błąd
 58. cierpiećleiden litt gelittenZgłoś błąd
 59. pożyczaćleihen lieh geliehenZgłoś błąd
 60. czytaćlesen las gelesenZgłoś błąd
 61. leżećliegen lag gelegenZgłoś błąd
 62. kłamaćlügen log gelogenZgłoś błąd
 63. mierzyćmessen maß gemessenZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.