Usunąć ten komentarz?

Test: Conditionals and time clauses

Opis testu:
Podaj właściwą formę czasownika umieszczonego w nawiasie w podanych zdaniach. W przypadku form przeczących, używaj form skróconych, np. isn't, doesn't.
Liczba pytań:
25
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
321 razy
Średnia ocena:
5,50 (2 oceny)
Średni wynik:
54%
Autor:
zofia
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Conditionals and time clauses

 1. We will start when John (come).comes|has comeZgłoś błąd
 2. I will let you know as soon as she (tell) me.tellsZgłoś błąd
 3. Let's stay here until it (stop) raining.stops|has stoppedZgłoś błąd
 4. You can go out when you (finish) your homework.finish|have finishedZgłoś błąd
 5. We will practise this until everybody (understand).understands|has understoodZgłoś błąd
 6. I will be very happy if I (pass) this exam.passZgłoś błąd
 7. If she (call) you, tell her I'm waiting for her.callsZgłoś błąd
 8. If the bus (be) late, we will miss the train. isZgłoś błąd
 9. You won't be successful if you (not try).don't try|do not tryZgłoś błąd
 10. If he (not come), he won't get the prize.doesn't come|does not comeZgłoś błąd
 11. I would do it if I (can).couldZgłoś błąd
 12. If I (be) you, I would sell this house.wereZgłoś błąd
 13. If I knew how to do it, I (do) it.would doZgłoś błąd
 14. If John (be) here, he would help us.was|wereZgłoś błąd
 15. If we lived in a detached house, we (have) a garden.would haveZgłoś błąd
 16. If the road (be not) so slippery, we could drive faster.wasn't|weren't|was not|were notZgłoś błąd
 17. If I (be) there, I wouldn't have let them do it. had beenZgłoś błąd
 18. If you had come yesterday, you (meet) John.would have metZgłoś błąd
 19. If the pavement (not be) so icy, she wouldn't have broken her leg.hadn't been|had not beenZgłoś błąd
 20. He (come), if you had invited him.would have comeZgłoś błąd
 21. You (pass) the exam, if you had revised for it.would have passedZgłoś błąd
 22. If they (go) by car, they wouldn't have wasted so much time.had goneZgłoś błąd
 23. If you had apologized to her, she (forgive) you.would have forgivenZgłoś błąd
 24. If you (be) nicer to her, she would like you more. wereZgłoś błąd
 25. You will miss great fun if you (not be) here tomorrow.aren't|are notZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.