Usunąć ten komentarz?

Test: Biologia - Białka (2)

Opis testu:
Określ czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Liczba pytań:
30
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
986 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
75%
Autor:
Monika
Tagi:
białka, biochemia, biologia, chemia

Podobne testy:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Biologia - Białka (2)

 1. Synteza białek nie odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.FałszZgłoś błąd
 2. Najczęściej skład pierwiastkowy białek przedstawiany jest następująco: Węgiel - 50%-55% Tlen - 19%-24% Azot - 15%-18% Wodór - 6%-8% Siarka - 0,3%-3% Fosfor - 0%-0,5%PrawdaZgłoś błąd
 3. Wiele aminokwasów (zazwyczaj ponad 100) połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi tworzy łańcuch polipeptydowy, w którym można wyróżnić dwa odmienne końce. Na jednym końcu łańcucha znajduje się niezablokowana grupa aminowa (tzw. N-koniec), na drugim niezablokowana grupa karboksylowa (C-koniec).PrawdaZgłoś błąd
 4. Ze względu na skład i budowę dzielimy białka na proste i złożone . PrawdaZgłoś błąd
 5. Białka dzielimy również ze względu na właściwości odżywcze .Wyróżnia się białka doborowe [pełnowartościowe] i niedoborowe [niepełnowartościowe]. PrawdaZgłoś błąd
 6. Białka pełnowartościowe to takie które w swoim składzie zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne.PrawdaZgłoś błąd
 7. Aminokwasy egzogenne to takie aminokwasy, których organizm nie może syntetyzować samodzielnie, więc muszą być dostarczane w pożywieniu.PrawdaZgłoś błąd
 8. U roślin nie wyróżnia się podziału na aminokwasy egzogenne i endogenne, ponieważ wszystkie aminokwasy są przez nie wytwarzane wewnątrz organizmu.PrawdaZgłoś błąd
 9. Wiązania peptydowe nie powstają pomiędzy grupą karboksylowa jednego aminokwasu a grupą aminową drugiego aminokwasu ) .FałszZgłoś błąd
 10. Wielkość, kształt , a także biologiczna rola białek wyznaczane są przez ich strukturę pierwszorzędowa , czyli kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym .PrawdaZgłoś błąd
 11. Białka biorą udział we wszystkich procesach zachodzących w organizmach żywych ( kataliza enzymatyczna , regulacja hormonalna , regulacja procesów życiowych , odporność ) .PrawdaZgłoś błąd
 12. Hormony są to substancje wytwarzane w organizmie, które zapewniają prawidłowy przebieg wszystkich procesów biochemicznych w komórce.PrawdaZgłoś błąd
 13. Hormony są tylko substancjami regulacyjnymi, nie stanowią materiału budulcowego, ani energetycznego. PrawdaZgłoś błąd
 14. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu hormonów powodują zaburzenia działania niektórych narządów lub układów.PrawdaZgłoś błąd
 15. Zapotrzebowanie dzienne na białko u człowieka wynosi ok. 0,5 g białka na kg ciężaru ciała.PrawdaZgłoś błąd
 16. Budowa białek nie jest zakodowana w DNA każdej komórki.FałszZgłoś błąd
 17. Zmiana struktury białka może być trwała i nieodwracalna[denaturacja białka] albo chwilowa, odwracalna po jakimś czasie. PrawdaZgłoś błąd
 18. Podczas denaturacji białka niszczone są wiązania wodorowe. PrawdaZgłoś błąd
 19. Białka, ze względu na obecność zasadowych grup NH2 oraz kwasowych COOH ,mają charakter obojnaczy – w zależności od pH roztworu będą zachowywały się jak kwasy (w roztworze zasadowym) lub jak zasady (w roztworze kwaśnym)PrawdaZgłoś błąd
 20. Białka nie biorą udziału w przekazywaniu impulsów nerwowych jako białka receptorowe. FałszZgłoś błąd
 21. Ferrytyna to białko które magazynuje żelazo w wątrobie.PrawdaZgłoś błąd
 22. Funkcję transportową pełni białko hemoglobina [ transportuje tlen] i ferrytyna [ transportuje żelazo].PrawdaZgłoś błąd
 23. Replikacja DNA to proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu.PrawdaZgłoś błąd
 24. W procesie replikacji DNA nie biorą udziału enzymy takie jak topoizomeraza ,helikazy i prymaza.FałszZgłoś błąd
 25. Ligaza, egzonukleaza i polimerazy to enzymy biorące udział w replikacji DNA.PrawdaZgłoś błąd
 26. W kolistych cząsteczkach DNA replikacja rozpoczyna się w miejscu inicjacji które ma długości ok. 200-300 par nukleotydów.PrawdaZgłoś błąd
 27. Chromosomy zbudowane są z kompleksu DNA i białek histonowych.PrawdaZgłoś błąd
 28. Histony charakteryzują się dużą zawartością aminokwasów zasadowych, zwłaszcza lizyny i argininy. Histony wiążą się z helisą DNA.PrawdaZgłoś błąd
 29. Aminokwasy egzogenne (niezbędne) to: walina ,leucyna ,izoleucyna ,treonina ,metionina , cysteina ,fenyloalanina ,tyrozyna ,tryptofan i lizyna.PrawdaZgłoś błąd
 30. Globuliny to białka proste występujące w dużych ilościach w płynach ustrojowych i tkance mięśniowej.PrawdaZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.