Usunąć ten komentarz?

Test: Biologia - Białka (1)

Opis testu:
Określ czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Liczba pytań:
30
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
2893 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
75%
Autor:
Monika
Tagi:
białka, biochemia, biologia, chemia

Podobne testy:

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań Biologia - Białka (1)

 1. Transport wielu małych cząsteczek i jonów nie zachodzi z udziałem białek. FałszZgłoś błąd
 2. Do wybitnych osiagnięć Biochemi należy odkrycie dwuniciowej helikalnej struktury kwasu deoksyrybonukleinowego [DNA].PrawdaZgłoś błąd
 3. Prawie wszystkie znane enzymy są białkami. PrawdaZgłoś błąd
 4. Organizm człowieka i organizm bakterii Escherichia coli nie składa się z DNA.FałszZgłoś błąd
 5. Wszystkie organizmy żywe wytwarzają w podobny sposób adenozynotrifosforan [ ATP] , uniwersalny nośnik energii . PrawdaZgłoś błąd
 6. Enzymy zwiększają szybkość reakcji chemicznej nawet milion razy. PrawdaZgłoś błąd
 7. Żelazo jest przenoszone w osoczu krwi przez transferynę , a przechowywane w wątrobie w kompleksie z innym białkiem , ferrytyną.PrawdaZgłoś błąd
 8. Do oznaczenia długości na poziomie atomowym używa się nanometra [ nm].PrawdaZgłoś błąd
 9. Hemoglobina, białko przenoszące tlen w krwinkach czerwonych ma średnicę około 6,6 nm.PrawdaZgłoś błąd
 10. Rybosomy, miejsca syntezy białka , mają średnicę około 30 nm. PrawdaZgłoś błąd
 11. Rozmiary wiekszości wirusów mieszczą się w zakresie 10-100 nm.PrawdaZgłoś błąd
 12. W biologicznych układach reakcje chemiczne są katalizowane [ wywoływane lub przyspieszane ] przez enzymy.PrawdaZgłoś błąd
 13. Trzy rodzaje wiązań niekowalencyjnych [wiązania elektrostatyczne, wiazania wodorowe i wiazania van der Waalsa] pośredniczą w odwracalnych reakcjach cząsteczek biologicznych.PrawdaZgłoś błąd
 14. Transferyna nie jest białkiem . FałszZgłoś błąd
 15. Przykładem wiązania wodorowego jest dwuniciowa helisa DNA , której struktura jest utrzymywana przez wiązania wodorowe miedzy zasadami nici ułożonych naprzeciw siebie. PrawdaZgłoś błąd
 16. Obdarzona ładunkiem grupa substratu może przyciągać przeciwnie naładowaną grupę znajdującą się na cząsteczce enzymu . Siłę tego przyciągania elektortatycznego okresla prawo Coulomba.PrawdaZgłoś błąd
 17. W białkach występuje około 20 aminokwasów.PrawdaZgłoś błąd
 18. Dużą elastyczność mięśni zapewnia obecność kolagenu ,białka fibrylarnego. PrawdaZgłoś błąd
 19. Aminokwasy nie uczestniczą w biosyntezie wielu związków w komórkach zwierząt, w roślinach i drobnoustrojach.FałszZgłoś błąd
 20. Rodopsyna to białko fotoreceptorowe, wystepujące w komórkach receptorowych siatkówkiPrawdaZgłoś błąd
 21. Hormony składają się z białek. PrawdaZgłoś błąd
 22. Białka są zbudowane z aminokwasów.PrawdaZgłoś błąd
 23. Przeciwciała to białka , ktróre rozpoznają substancje obce dla ustroju. PrawdaZgłoś błąd
 24. Aminokwasy to związki organiczne zawierające w cząsteczce przynajmniej jedną grupę aminową -NH2 (aminy) i karboksylową -COOH (kwasy karboksylowe).PrawdaZgłoś błąd
 25. Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, P.PrawdaZgłoś błąd
 26. Białka nie są zbudowane z aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi.FałszZgłoś błąd
 27. Aktywność różnych komórek w organizmach wielokomórkowych nie koordynują hormony. FałszZgłoś błąd
 28. Białka funkcjonują w komórkach jako czujniki kontrolujace przepływ energii i materii.PrawdaZgłoś błąd
 29. Białka nie biorą udziału w najważniejszych reakcjach chemicznych w układach biologicznych. FałszZgłoś błąd
 30. Białka są cząsteczkami zdolnymi do rozpoznawania i wiązania bardzo wielu odmiennych cząsteczek. PrawdaZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.