Usunąć ten komentarz?

Test: 100 czasowników nieregularnych

Ten test może zawierać błędy! Użytkownicy zgłosili 1 poprawkę w tym zestawie, która oczekuje na przejrzenie przez miba2.
Opis testu:
Autor nie dołączył opisu testu
Liczba pytań:
125
Poziom:
Trudny
Rozwiązany:
46 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
36%
Autor:
miba2
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań 100 czasowników nieregularnych

 1. oferowaćanbieten bot an angebotenZgłoś błąd
 2. ubierać się anziehen zog sich an sich angezogenZgłoś błąd
 3. zwracać uwagęauffallen fiel auf aufgefallenZgłoś błąd
 4. piecbacken backte gebackenZgłoś błąd
 5. rozkazaćbefehlen befahl befohlenZgłoś błąd
 6. zaczynaćbeginnen begann begonnenZgłoś błąd
 7. otrzymaćbekommen bekam bekommenZgłoś błąd
 8. skręcaćbiegen bog gebogenZgłoś błąd
 9. oferować bieten bot gebotenZgłoś błąd
 10. prosićbitten bat gebetenZgłoś błąd
 11. pozostaćbleiben blieb gebliebenZgłoś błąd
 12. piec/smażycbraten briet gebratenZgłoś błąd
 13. łamaćbrechen brach gebrochenZgłoś błąd
 14. palić siębrennen brannte gebranntZgłoś błąd
 15. przynosićbringen brachte gebrachtZgłoś błąd
 16. myślećdenken dachte gedachtZgłoś błąd
 17. móc (mieć pozwolenie)dürfen durfte gedurftZgłoś błąd
 18. polecićempfehlen empfahl empfohlenZgłoś błąd
 19. odczuwać, doznaćempfinden empfand empfundenZgłoś błąd
 20. zdecydowaćentscheiden entschied entschiedenZgłoś błąd
 21. przerazićerschrecken erschrak erschrockenZgłoś błąd
 22. jeśćessen aß gegessenZgłoś błąd
 23. jechaćfahren fuhr gefahrenZgłoś błąd
 24. updaćfallen fiel gefallenZgłoś błąd
 25. łapaćfangen fing gefangenZgłoś błąd
 26. znaleźćfinden fand gefundenZgłoś błąd
 27. lataćfliegen flog geflogenZgłoś błąd
 28. uciekaćfliehen floh geflohenZgłoś błąd
 29. płynąćfließen floss geflossenZgłoś błąd
 30. żrećfressen fraß gefressenZgłoś błąd
 31. marznaćfrieren fror gefrorenZgłoś błąd
 32. rodzićgebären gebar geborenZgłoś błąd
 33. dawaćgeben gab gegebenZgłoś błąd
 34. iśćgehen ging gegangenZgłoś błąd
 35. udać się/ powieśćgelingen gelang gelungenZgłoś błąd
 36. obowiązywaćgelten galt gegoltenZgłoś błąd
 37. rozkoszować sięgenießen genoss genossenZgłoś błąd
 38. wydarzyć sięgeschehen geschah geschehenZgłoś błąd
 39. wygraćgewinnen gewann gewonnenZgłoś błąd
 40. podlewać gießen goss gegossenZgłoś błąd
 41. sięgaćgreifen griff gegriffenZgłoś błąd
 42. miećhaben hatte gehabtZgłoś błąd
 43. trzymaćhalten hielt gehaltenZgłoś błąd
 44. wisiećhängen hing gehangen Zgłoś błąd
 45. podnosićheben hob gehobenZgłoś błąd
 46. nazywaćheißen hieß geheißenZgłoś błąd
 47. pomagaćhelfen half geholfenZgłoś błąd
 48. znaćkennen kannte gekanntZgłoś błąd
 49. brzmiećklingen klang geklungenZgłoś błąd
 50. pochodzić/przychodzićkommen kam gekommenZgłoś błąd
 51. móc(potrafić)können konnte gekonntZgłoś błąd
 52. ładować/zapraszaćladen lud geladenZgłoś błąd
 53. pozwalaćlassen ließ gelassenZgłoś błąd
 54. bieclaufen lief gelaufenZgłoś błąd
 55. cierpiećleiden litt gelittenZgłoś błąd
 56. pożyczaćleihen lieh geliehenZgłoś błąd
 57. czytaćlesen las gelesenZgłoś błąd
 58. leżećliegen lag gelegenZgłoś błąd
 59. kłamaćlügen log gelogenZgłoś błąd
 60. mierzyćmessen maß gemessenZgłoś błąd
 61. lubićmögen mochte gemochtZgłoś błąd
 62. musiećmüssen musste gemusstZgłoś błąd
 63. rozmyślacnachdenken dachte nach nachgedachtZgłoś błąd
 64. gwizdaćpfeiffen pfiff gepfiffenZgłoś błąd
 65. radzićraten riet geratenZgłoś błąd
 66. rwaćreißen riss gerissenZgłoś błąd
 67. jeździć konnoreiten ritt gerittenZgłoś błąd
 68. pędzić, biecrennen rannte geranntZgłoś błąd
 69. pachniećriehen roch gerochenZgłoś błąd
 70. wołaćrufen rief gerufenZgłoś błąd
 71. tworzyćschaffen schuf geschaffenZgłoś błąd
 72. świecićscheinen schien geschienenZgłoś błąd
 73. pchaćschieben schob geschobenZgłoś błąd
 74. strzelaćschießen schoss geschossenZgłoś błąd
 75. spaćschlafen schlief geschlafenZgłoś błąd
 76. uderzaćschlagen schlug geschlagenZgłoś błąd
 77. zamykaćschließen schloss geschlossenZgłoś błąd
 78. wyrzucać, ciskaćschmeißen schmiss geschmissenZgłoś błąd
 79. kroićschneiden schnitt geschnittenZgłoś błąd
 80. pisaćschreiben schrieb geschriebenZgłoś błąd
 81. krzyczećschreien schrie geschrienZgłoś błąd
 82. milczećschweigen schwieg geschwiegenZgłoś błąd
 83. pływaćschwimmen schwamm geschwommenZgłoś błąd
 84. widziećsehen sah gesehenZgłoś błąd
 85. byćsein war gewesenZgłoś błąd
 86. wysyłaćsenden sandte gesandtZgłoś błąd
 87. śpiewaćsingen sang gesungenZgłoś błąd
 88. opadać, tonąćsinken sank gesunken Zgłoś błąd
 89. siedziećsitzen saß gesessenZgłoś błąd
 90. mieć powinnośćsollen sollte gesolltZgłoś błąd
 91. mówićsprechen sprach gesprochenZgłoś błąd
 92. skakaćspringen sprang gesprungenZgłoś błąd
 93. kłućstechen stach gestochenZgłoś błąd
 94. staćstehen stand gestandenZgłoś błąd
 95. kraśćstehlen stahl gestohlenZgłoś błąd
 96. wchodzić, wspinaćsteigen stieg gestiegenZgłoś błąd
 97. umieraćstarben starb gestorbenZgłoszono błędy: edytuj
 98. smierdziećstinken stank gestunkenZgłoś błąd
 99. potrącić, uderzyćstoßen stieß gestoßenZgłoś błąd
 100. kłócić sięstreiten stritt gestrittenZgłoś błąd
 101. uczestniczyćteilnehmen nahm teil teilgenommenZgłoś błąd
 102. nosićtragen trug getragenZgłoś błąd
 103. spotykaćtreffen traf getroffenZgłoś błąd
 104. wchodzićtreten trat getretenZgłoś błąd
 105. pićtrinken trank getrunkenZgłoś błąd
 106. oszukiwaćtrugen trog getrogenZgłoś błąd
 107. czynić, robićtun tat getanZgłoś błąd
 108. spędzaćverbringen verbrachte verbrachtZgłoś błąd
 109. zapominaćvergessen vergaß vergessenZgłoś błąd
 110. zgubić, stracićverlieren verlor verlorenZgłoś błąd
 111. stopićverschmelzen verschmolz verschmolzenZgłoś błąd
 112. obiecywaćversprechen versprach versprochenZgłoś błąd
 113. wybaczyćverzeihen verzieh verziehenZgłoś błąd
 114. rosnaćwachsen wuchs gewachsen Zgłoś błąd
 115. prać, myćwaschen wusch gewaschenZgłoś błąd
 116. wyrzucaćwegwerfen warf weg weggeworfenZgłoś błąd
 117. zwracać sięwenden wandte gewandtZgłoś błąd
 118. reklamowaćwerben warb geworbenZgłoś błąd
 119. stać się, zostaćwerden wurde gewordenZgłoś błąd
 120. rzucaćwerfen warf geworfenZgłoś błąd
 121. ważyćwiegen wog gewogenZgłoś błąd
 122. wiedziećwissen wusste gewusstZgłoś błąd
 123. chciećwollen wollte gewolltZgłoś błąd
 124. ciągnąćziehen zog gezogenZgłoś błąd
 125. zmuszaćzwingen zwang gezwungenZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.