Usunąć ten komentarz?

Test: 01.01.2023 r.

Opis testu:
Wybrane słowa niemieckie
Liczba pytań:
166
Poziom:
Średni
Rozwiązany:
0 razy
Średnia ocena:
Test nie został jeszcze oceniony
Średni wynik:
brak danych
Autor:
MarcinBDG
Tagi:
brak

Komentarze (0):

Chcesz dodać komentarz? albo .

Ustawienia testu

Lista pytań 01.01.2023 r.

 1. ähnlichpodobny|podobnieZgłoś błąd
 2. allerdingsjednak|wprawdzie|co prawdaZgłoś błąd
 3. allgemeinogólny|powszechny|wspólnyZgłoś błąd
 4. ändernzmieniać|przekształcaćZgłoś błąd
 5. andersinny|inaczejZgłoś błąd
 6. ausgehenwychodzićZgłoś błąd
 7. außerdempoza tym|oprócz tegoZgłoś błąd
 8. bereitsjużZgłoś błąd
 9. besondersosobno|bardzo|szczególnieZgłoś błąd
 10. bestehenzdać|przetrwać|wytrzymać|istniećZgłoś błąd
 11. betreffendotyczyć|odnosić się do czegośZgłoś błąd
 12. beziehungsweiselub teżZgłoś błąd
 13. bildentworzyć|kształcićZgłoś błąd
 14. bisschentrochę|odrobinęZgłoś błąd
 15. dabeiprzy tym|w pobliżuZgłoś błąd
 16. dadurchprzez to|poprzez toZgłoś błąd
 17. dafürza toZgłoś błąd
 18. dagegenprzeciwko temu|w przeciwieństwieZgłoś błąd
 19. daherstamtąd|stądZgłoś błąd
 20. damalswówczas|wtedyZgłoś błąd
 21. danachpotem|następnieZgłoś błąd
 22. daranprzy tymZgłoś błąd
 23. daraufna tym|potem|po tymZgłoś błąd
 24. darinw tymZgłoś błąd
 25. darstellenobrazować|przedstawiaćZgłoś błąd
 26. darüberponad tym|nad tym|ponadZgłoś błąd
 27. das EndekoniecZgłoś błąd
 28. das Ergebniswynik|rezultatZgłoś błąd
 29. das Gesprächrozmowa|konwersacjaZgłoś błąd
 30. das Landkraj|ziemia|krainaZgłoś błąd
 31. das LebenżycieZgłoś błąd
 32. das MeermorzeZgłoś błąd
 33. das PaarparaZgłoś błąd
 34. das ProzentprocentZgłoś błąd
 35. das Rechtwłaściwy|prawyZgłoś błąd
 36. das Teilczęść|stronaZgłoś błąd
 37. davonz tego|od tego|o tym|tegoZgłoś błąd
 38. denentym|którymZgłoś błąd
 39. der Bereichobszar|zakresZgłoś błąd
 40. der Dienstsłużba|praca|przysługaZgłoś błąd
 41. der Fallprzypadek|upadekZgłoś błąd
 42. der Gegenstandprzedmiot|temat|obiektZgłoś błąd
 43. der MenschczłowiekZgłoś błąd
 44. der NameimięZgłoś błąd
 45. der Sinnzmysł|sens|celZgłoś błąd
 46. der Staatpaństwo|stanZgłoś błąd
 47. der ZustandstanZgłoś błąd
 48. derentej|tych|którychZgłoś błąd
 49. dessentego|któregoZgłoś błąd
 50. deutlichjasny|dobitnyZgłoś błąd
 51. die Artrodzaj|formaZgłoś błąd
 52. die Bedeutungznaczenie|sensZgłoś błąd
 53. die Entwicklungwynalezienie|projekt|rozwójZgłoś błąd
 54. die Gesellschaftspołeczeństwo|spółkaZgłoś błąd
 55. die HälftepołowaZgłoś błąd
 56. die Markmarka|marka niemieckaZgłoś błąd
 57. die MillionmilionZgłoś błąd
 58. die MöglichkeitmożliwośćZgłoś błąd
 59. die Regelreguła|zasada|miesiączkaZgłoś błąd
 60. die Regierungrząd|władzaZgłoś błąd
 61. die SchuleszkołaZgłoś błąd
 62. die SeitestronaZgłoś błąd
 63. die StadtmiastoZgłoś błąd
 64. die Weisesposób|mędrzecZgłoś błąd
 65. die WochetydzieńZgłoś błąd
 66. die Zahlliczba|cyfraZgłoś błąd
 67. diesten|toZgłoś błąd
 68. ebenrówno|równyZgłoś błąd
 69. ebensotak samo|również|podobnieZgłoś błąd
 70. eigenwłasny|swój|osobnyZgłoś błąd
 71. eigentlichprawdziwy|właściwy|rzeczywiścieZgłoś błąd
 72. einfachprosty|pojedyńczyZgłoś błąd
 73. einigekilka|trochęZgłoś błąd
 74. einmaljeden razZgłoś błąd
 75. einsetzenwstawiać|wprowadzaćZgłoś błąd
 76. einzigjedyny|jedynie|wyłącznieZgłoś błąd
 77. entsprechenbyć zgodne z czymś|odpowiadaćZgłoś błąd
 78. entstehenpowstawaćZgłoś błąd
 79. erhaltendostawać|otrzymywać|zachowywaćZgłoś błąd
 80. erinnernprzypominaćZgłoś błąd
 81. erneutponowny|dalszy|znowuZgłoś błąd
 82. erscheinenukazywaćZgłoś błąd
 83. erstnajpierw|dopieroZgłoś błąd
 84. erwähnenwspominaćZgłoś błąd
 85. etwaokoło|o|przykładowoZgłoś błąd
 86. fahrenjechaćZgłoś błąd
 87. fallenspaść|spadać|upadaćZgłoś błąd
 88. fastprawieZgłoś błąd
 89. fast immerprawie zawsze|niemal zawszeZgłoś błąd
 90. folgenpodążaćZgłoś błąd
 91. fühlenczuć|odczuwaćZgłoś błąd
 92. führenprowadzićZgłoś błąd
 93. gargotowyZgłoś błąd
 94. gar nichtszupełnie nicZgłoś błąd
 95. gehörennależeć|należeć do czegośZgłoś błąd
 96. gemeinsamwspólnyZgłoś błąd
 97. genaudokładnieZgłoś błąd
 98. genugwystarczającoZgłoś błąd
 99. geradeprosto|właśnie|dopiero coZgłoś błąd
 100. geschehenstać się|wydarzać sięZgłoś błąd
 101. gewisspewny|pewienZgłoś błąd
 102. haltjuż|właśnieZgłoś błąd
 103. hertemuZgłoś błąd
 104. hinterza|poZgłoś błąd
 105. jekiedykolwiek|po|zaZgłoś błąd
 106. jedekażdyZgłoś błąd
 107. jedochjednak|jednakżeZgłoś błąd
 108. jemandktośZgłoś błąd
 109. jeneów|tamtenZgłoś błąd
 110. kaumledwo|z trudem|wątpliwieZgłoś błąd
 111. langeprzez długi czasZgłoś błąd
 112. lebenżyćZgłoś błąd
 113. legenkłaśćZgłoś błąd
 114. manchmalczasami|nie kiedyZgłoś błąd
 115. meinenmyślec|uważacZgłoś błąd
 116. nächstnastępnie|tuz przyZgłoś błąd
 117. nämlichmianowicie|ten sam|tenżeZgłoś błąd
 118. nennennazywać kogośZgłoś błąd
 119. nicht genug damit, dassnie dosyć na tym, żeZgłoś błąd
 120. nichtsnicZgłoś błąd
 121. niemandniktZgłoś błąd
 122. nunjużZgłoś błąd
 123. obwohlchociaż|choćZgłoś błąd
 124. paarkilka|trochęZgłoś błąd
 125. plötzlichnagle|nagłyZgłoś błąd
 126. rechtdosyć|właściwie|wszystko dobrzeZgłoś błąd
 127. reisenpodróżowaćZgłoś błąd
 128. rundokrągły|zaokrąglonyZgłoś błąd
 129. scheinenświecić|znajduje sięZgłoś błąd
 130. schließlichw końcu|na końcuZgłoś błąd
 131. seit wannod kiedyZgłoś błąd
 132. selbersamZgłoś błąd
 133. selbstsamemuZgłoś błąd
 134. setzensiedzieć|stawiaćZgłoś błąd
 135. sich erinnernprzypominać sobieZgłoś błąd
 136. sitzensiedziećZgłoś błąd
 137. sodassi dlategoZgłoś błąd
 138. sofortnatychmiast|od razuZgłoś błąd
 139. sogarnawetZgłoś błąd
 140. solchtaki|taka|takieZgłoś błąd
 141. sonstw przeciwnym razie|zazwyczaj|wcześniejZgłoś błąd
 142. sowieorazZgłoś błąd
 143. stammenwywodzić się|pochodzićZgłoś błąd
 144. stellenpostawić|ustawić pionowoZgłoś błąd
 145. überhauptwłaściwie|w ogóle|ponadtoZgłoś błąd
 146. überlegenprzeważający|zdecydowany|namyślać sięZgłoś błąd
 147. unterschiedlichodmienny|różnyZgłoś błąd
 148. vergehenupływaćZgłoś błąd
 149. vergleichenporównywaćZgłoś błąd
 150. verhindernuniemożliwiaćZgłoś błąd
 151. verschiedenróżnyZgłoś błąd
 152. versuchenpróbować|usiłowaćZgłoś błąd
 153. währendpodczas|kiedyZgłoś błąd
 154. wahrscheinlichprawdopodobnie|prawdopodobnyZgłoś błąd
 155. wegenz powodu|ze względu na|w sprawieZgłoś błąd
 156. weiterdalszy|nastepnie|potemZgłoś błąd
 157. weiteredalejZgłoś błąd
 158. welchektóre|który|któraZgłoś błąd
 159. wenigstensprzynajmniej|co najmniejZgłoś błąd
 160. wesentlichznaczny|istotnyZgłoś błąd
 161. wichtigważnyZgłoś błąd
 162. wirklichautentyczny|prawdziwy|w rzeczywistościZgłoś błąd
 163. wohldobrze|chybaZgłoś błąd
 164. zunächstnajpierwZgłoś błąd
 165. zurzeitobecnieZgłoś błąd
 166. zwarwprawdzie|a mianowicie|mianowicieZgłoś błąd
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.