Schowek

Jeżeli chcesz wykorzystać niektóre pytania ze swojego testu w innym teście nie musisz ich ponownie wprowadzać. Skorzystaj ze schowka.

Z menu głównego wybierz moje testy i kliknij test, z którego mają pochodzić pytania. Wybierz pytania zaznaczając kratkę po lewej stronie pytania. Po prawej stronie widoczny jest schowek. Kliknij Kopiuj do schowka, przejdź do testu docelowego i kliknij Wklej ze schowka.

Możesz kopiować i wklejać pytania z wielu testów łącząc je w dowolne kombinacje.

Powrót do strony głównej
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.