Odwracanie testu

Przed rozwiązaniem niektórych testów możesz zaznaczyć opcję Zamień pytania z odpowiedziami. Zaznaczenie tej opcji spowoduje zamianę pytań z odpowiedziami. W trakcie testu, w miejscu pytań pojawiać się będą odpowiedzi, a wpisać trzeba będzie pytanie.

Zamiana pytań z odpowiedziami ma sens tylko w przypadku niektórych testów. Głównie w przypadku takich, w których zarówno pytania jak i odpowiedzi są pojedynczymi wyrazami lub krótkimi zwrotami a pytania są bardziej synonimami odpowiedzi niż definicjami. Do zamiany pytań z odpowiedziami nadają się na przykład testy ze słówek języków obcych.

Przykładowo, test na znajomość stolic państw można odwrócić, jeśli pytania sformułowane są w następujący sposób:

pytanie: Francja
odpowiedź: Paryż

Jeśli natomiast pytania sformułowane są w sposób bardziej opisowy

pytanie: Jakie miasto jest stolicą Francji?
odpowiedź: Paryż

odwracanie testu nie ma większego sensu.

Powrót do strony głównej
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.