Dodawanie/edycja pytań

Aby dodać pytanie

Pytanie możesz dodać do testu bezpośrednio po jego utworzeniu jak i w każdej chwili potem. W tym drugim przypadku wybierz z menu głównego moje testy a następnie kliknij odpowiedni test z listy oraz kolejno Edytuj pytania i Dodaj pytanie.

Aby edytować pytanie

Wybierz z menu głównego moje testy a następnie kliknij odpowiedni test z listy oraz Edytuj pytania i kliknij odpowiednie pytanie z listy.

Typy pytań

Pytanie może być otwarte (osoba rozwiązująca musi sama wpisać odpowiedź) lub zamknięte (odpowiedź jest wybierana z listy). Przykład pytania otwartego:

Stolica Czech to ... (wpisz odpowiedź)

Przykład pytania zamkniętego:

Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w roku: (wybierz odpowiedź)
  • a) 1400
  • b) 1410
  • c) 1525
  • d) 1625

Odpowiedzi

Do pytania otwartego możesz dołączyć od 1 do 10 odpowiedzi. Z reguły jest to jedna odpowiedź, ale czasem może być ich kilka, np.:

Podaj nazwisko polskiego noblisty: (wpisz odpowiedź)

Opracowując to pytanie, na liście odpowiedzi umieść nazwiska wszystkich polskich noblistów. Czasami warto też przewidzieć różne formy/warianty odpowiedzi, np.:

Ostatnim polskim noblistą był/a:

Opracowując to pytanie na liście odpowiedzi umieść możliwe warianty odpowiedzi (Wisława Szymborska, Szymborska, W. Szymborska). Pytanie staje się wtedy bardziej "przyjazne" użytkownikowi. Unikasz sytuacji, w której poprawnie udzielona odpowiedź jest zaliczana jako zła tylko dlatego, że została inaczej sformułowana.

Do pytania zamkniętego możesz również dodać od 1 do 10 odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich musi być prawidłowa (jeśli jest, zaznacz kratkę po prawej stronie odpowiedzi). Kolejność wprowadzania odpowiedzi nie ma znaczenia - przy rozwiązywaniu testu odpowiedzi będą losowo wymieszane.

Formatowanie

Treść pytania możesz formatować za pomocą pogrubienia, kursywy i podkreślenia. W tym celu zaznacz fragment, który chcesz sformatować i kliknij jedną z ikon

  • B
  • I
  • U

Znaki diakrytyczne języków obcych

ikona klawiaturyZarówno w treści pytania jak i w odpowiedziach możesz używać znaków diakrytycznych języków obcych. Aby wyświetlić klawiaturę znaków kliknij ikonę klawiatury. Następnie wybierz język oraz kliknij żądany znak. Aby użyć wielkiej litery przytrzymaj klawisz shift.

Obrazki

Do pytania możesz dołączyć obrazek. Kliknij Dodaj obrazek a następnie podaj adres URL obrazka (w przypadku obrazka z sieci) lub zlokalizuj go na swoim komputerze i kliknij Załaduj obrazek. Pytanie musi zawierać treść tekstową lub obrazek (może zawierać obie te rzeczy).

Powrót do strony głównej
aABCTu znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. bBLOGCzytaj bloga! Wszystko o serwisie i dużo więcej! cCO NOWEGO?Jak powstaje TestoManiak? Historia serwisu i nowości.